Foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG) får mange henvendelser fra frustrerte foreldre som strever med kommunikasjonen med skolen.

- Mange av foreldrene som tar kontakt med oss, forteller at de ikke blir tatt på alvor. Det kan gjelde saker om mobbing, eller andre ting. Som for eksempel klassemiljøet, sier leder i FUG, Gunn Iren Müller til Nettavisen.

Nettavisen vil med sin artikkelserie sette fokus på ulike tema vedrørende skole. Send oss gjerne tips om gode tema knyttet til skole og oppvekst her.

Gjennomgående for mange av henvendelsene er følelsen av at foreldrenes problemer blir bagatellisert.

- Henvendelsene vi får hos oss er ofte alvorlige. Til oss kommer de sakene hvor det har gått helt galt.

Müller tror mange av disse henvendelsene kunne vært unngått dersom det hadde vært mer fokus på hjem-skole samarbeid i lærerutdanningen.

- Du kan få fire foreldre «på kjøpet» som lærer

Også psykiater Anne Kristine Bergem, mener lærerne bør forberedes bedre på hvordan de skal møte foreldre i skolen.

Hun er særlig opptatt av barn og unges oppvekstvilkår og av psykisk helse og hvordan vi snakker med hverandre.

- Som lærer har du verdens viktigste jobb. Og det å møte foreldre er en viktig del av jobben, fordi det har så mye å si for barnet på skolen. Du kan fort få fire foreldre «på kjøpet» som lærer, og jeg tror mange lærere er uforberedt på samtalene de skal ha med ulike hjem, sier hun.

Slik det er i dag foreligger det ingen norm om akkurat hva lærerutdanningen må inneholde. Det syns Gunn Iren Müller i FUG, er merkelig.

- Å kunne trene på de vanskelige samtalene, bidrar jo til å trygge lærerne og jeg tror mange konfrontasjoner mellom hjem og skole kunne vært unngått, sier hun.

Utvalget har vært i kontakt med mange av lærerskolene rundt om i landet for å tilby sin ekspertise, men har så langt ikke opplevd mange åpne armer.

- Det er synd at ikke flere lar oss slippe til. Alt vi vil bidra med, er tips til hvordan hjem og skole kan møtes på en god måte.

- Foreldre opplever seg språkfattige

Mobbeombud i Buskerud, Bodil J. Houg, møter også mange foreldre som ikke føler seg møtt av skolen.

- Jeg ser at mange opplever seg språkfattige i møte med skolen. Og når en ikke har ord på noe som er vanskelig, blir en ofte lei seg eller sint. Med det mister en også en del verdighet i møte med den offentlige instansen.

Hun mener dette kan gjøre foreldre enda sintere eller mer triste.

- Eller begge deler! Da er det vanskelig å oppnå godt samarbeid om en utfordrende situasjon.

Hun oppfordrer skolene til å bli mer bevisste språket de selv bruker.

- Vi har lett for å bruke fagspråk når vi er på gyngende grunn, det kjenner jeg ikke minst på selv. Jeg får mange henvendelser fra foreldre som føler at de og skolen snakker forskjellig språk.

LES OGSÅ:Lill Harriett Sandaune (Frp) : - Barn bør få karakterer fra femte klasse

- Foreldre er jo «gratis arbeidskraft»

Gunn Iren Müller i FUG mener foreldresamtalene i skolen kan være en utrolig god nytte for læreren.

- Dersom læreren har god informasjon om utfordringer barnet har, er det mye lettere å forstå barnet og hjelpe til med å legge til rette, sier Müller.

Hun tror tidlig innsats, som det snakkes mye om fra regjeringens side, må inn for skolemiljøet også, ikke bare for læringsmiljøet.

Og at foreldre er en god ressurs å ha med seg på laget for skolen.

- Foreldre er jo «gratis arbeidskraft», så spill på lag med foreldrene og la dem vite at de er en ressurs for skolen og barna, sier hun.

Psykiater Anne Kristine Bergem tror mange lærere allerede er gode på foreldresamtaler, men at det er fort gjort å være ubetenksom, eller ha litt for dårlig tid.

- Et viktig spørsmål er: «Hvordan ville jeg selv blitt møtt?» sier Bergem.

Og legger til:

- De fleste foreldre lurer på hvordan barnet har det på skolen, om barnet trives og virker fornøyd. Da er det viktig å anerkjenne det gode ved akkurat det barnet. Ikke glem at akkurat dette barnet er det aller viktigste i livene til akkurat disse foreldrene, sier Bergem.

LES OGSÅ:Høyskolelektor: - Lag lekerom på skolene

«Jeg vet at pappaen din er syk»

Ett av spørsmålene hun mener alle lærere bør stille foreldre er:

«Har det skjedd noen store forandringer hjemme etter sommeren?»

- Kanskje har det skjedd et dødsfall i familien, kanskje er et nært familiemedlem syk eller kanskje er hunden død? Jeg mener ikke at man skal drive terapi, men det er ikke så lett å lære seg tyske gloser hvis du vet at pappa skal dø.

Bergem mener lærere trenger denne informasjonen for å forstå elevene bedre.

- Som lærer kan du da si til eleven din: «Jeg vet at pappaen din er syk. Hvis du kjenner at noe er vanskelig, så kan du komme til meg å si fra».

- Kanskje er det ikke lenger så rart at eleven er så urolig, når du vet mer om familiesituasjonen hjemme, legger hun til.

- Det er så lite som skal til for at barn føler seg sett

Bergem forteller at det heller ikke skal så mye til for at en elev føler seg sett.

- Som lærer har du en mulighet til å gjøre en enorm forskjell, og det er så lite som skal til for at barn føler seg sett. Som et lite klapp på skulderen, som forteller barnet: «Nå vet du at jeg vet».

Hun mener informasjon om hva som skjer hjemme er viktig.

- Da har du en god mulighet til å komme nærmere eventuelle utfordringer på skolen, sier hun.

I foreldresamtaler mener hun også at det er lurt å informere foreldre på forhånd.

- Ingen liker å komme helt uforberedt til et møte. Og særlig ikke hvis du vet at sønnen eller datteren din lager mye lyd. Mange kan grue seg til møtene med skolen, så en felles forventning til hva det skal snakkes om har mye å si, ifølge Bergem.

- Viktigst å skape et tillitsforhold

I tillegg mener psykiateren at lærerne og foreldrenes prioriteringslister kan være sprikende.

- Som lærer kan det være viktig å finne ut hva som er viktig for foreldrene og barna. Noen ganger er livet så strevsomt at prioriteringen til familien kanskje er tilstedeværelse og trivsel. Spør for eksempel: «Hva er viktigst nå, for dere?»

Ellers mener hun det aller viktigste i det første møtet med hjemmet, er å skape et tillitsforhold.

- Vis at du som lærer har sett barnet. At du har lagt merke til hva barnet er god på. For alle barn har noe godt ved seg, og det er viktig at det anerkjennes. Er det andre ting dere skulle ha snakket om, som dere ikke rakk, så ta en telefon senere eller send en mail.

I det første møtet mellom foreldre og lærer mener Bergem det aller viktigste er å skape et tillitsforhold man kan bygge videre på.

- Da er også terskelen for å ta kontakt om det oppstår utfordringer, lavere, sier Bergem.

Bergem mener flere miljøarbeidere i skolen kan være et smart trekk for bedre trivsel og læring ved skolene.

- Miljøarbeidere som kan gi lærerne tips og råd, og ikke minst jobbe for et godt skolemiljø og hanskes med utfordrende situasjoner som de aller fleste skoler opplever.

Å satse på skole, mener hun er noe av det viktigste vi kan gjøre for barn.

- Klart det koster penger, men kvalitet koster. Og hvis vi virkelig vil gi barn gode og trygge oppvekstvilkår, så bør vi ikke undervurdere å satse på skole, sier hun.

- Vi foreldre er en viktig ressurs for skolen

Nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, var gjesteredaktør i Nettavisen, torsdag. Han skrev blogginnlegget En av fire får drømmen knust, der han foreslår en ny skolepolitikk.

Han mener god kommunikasjon mellom hjem og skole er viktig og at foreldre gjerne er viktigere for skolen enn de selv tror.

- Jeg tror mange foreldre undervurderer sin egen betydning, og jeg tror mange foreldre bør ta imot gode råd fra læreren.

Han mener kommunikasjon kan være vanskelig og at mange foreldre trenger et foreldrekurs i hvilke forventninger læreren har til dem.

- Jeg er pappa til en på ungdomsskolen og vil selv gjerne vite hvilke forventninger læreren og skolen har til meg som forelder, sier han.

Han mener i tillegg at alle foreldre kan være en god ressurs for skolen.

- Uansett utdanningsnivå eller om du ikke kan språket er du en viktig ressurs for skolen. Som lærer er det også viktig å anerkjenne dette, sier han, og legger til at det er viktig å framsnakke skolen.

- Ja til miljøterapeuter i skolen

- Det viktigste foreldre kan gjøre er å spille på lag med skolen, framsnakke skolen og ikke la egne negative erfaringer styre forventningene eller hvordan man snakker om skolen til barna sine.

Giske er også enig med psykiater Anne Kristine Bergem i at det bør være rom for miljøterapeuter ved skolene.

- I hvert fall ved de største skolene. I tillegg til at helsesøstrene ved skolene bør være en del av lærerkollegiet, sier han.

Har du sett denne videoen om mobbing?