Forrige uke møtte en mannlig, norsk realitydeltaker i 20-årene i Drammen tingrett – tiltalt for å ha skadet en annens kropp eller helse etter en voldshendelse en januarnatt i fjor.

Les også: Voldstiltalt realitydeltaker: – Angrer som faen

Voldshendelsen fant sted på et utested i januar 2020, der realitydeltakeren slo en annen gjest i ansiktet med knyttet neve. Som følge av slaget endte fornærmede opp med et nesebrudd, og i retten erkjente realitydeltakeren straffskyld.

– Jeg angrer som faen. Jeg hadde ikke lyst til at dette skulle skje i det hele tatt, uttalte realitydeltakeren i retten.

Nå, halvannet år etter hendelsen fant sted, er dommen klar.

Dømt til samfunnsstraff

Realitydeltakeren dømmes til 89 timer samfunnsstraff, med en gjennomføringstid på 120 dager.

I dommen, som Nettavisen har fått innsyn i, står det at dersom realitydeltakeren ikke hadde tilstått voldshandlingen, ville retten ha fastsatt straffen ca. 10 til 15 prosent høyere. Han dømmes også til å betalte fornærmede 747 kroner i erstatning, men frifinnes for oppreisningskrav.

Realitydeltakerens forsvarer skriver i en SMS til VG onsdag at de er fornøyd med resultatet:

– Det er en grundig dom, og det er bra at retten gjør unntak fra utgangspunktet om ubetinget fengsel i et slikt tilfelle som dette.

Aktor ba om 75 dager i fengsel

Påtalemyndigheten sa i retten forrige uke at straffeutmålingen i utgangspunktet burde være på fengsel i fem måneder, med en strafferabatt som følge av den lange saksbehandlingstiden – som altså har vært halvannet år.

Les også: Ønsker lovendring for realityproduksjoner: – Vil ikke gjøre voldsdømte til realityhelter på TV

Aktor ba om 75 dager i fengsel for realitydeltakeren, noe hans forsvarer var uenig i. Forsvareren mener situasjonen ikke var uprovosert, sådde tvil om fornærmedes forklaring og anbefalte tre måneder som et passende utgangspunkt.

Med tanke på saksbehandlingstiden mente forsvareren også at en betinget straff var urimelig for hans klient.

Følte seg truet

Realitydeltakeren erkjente som nevnt straffeskyld forrige uke, og forklarte sin side av saken i retten.

Ifølge ham skal det hele ha startet da han kom borti fornærmede med albuen sin, hvorpå en verbal konflikt skal ha oppstått. Realitydeltakeren hevder han deretter ba om unnskyldning til fornærmede før han bestemte seg for å gå.

I retten ble det vist en video av voldshendelsen.

Siden hevder realitydeltakeren at fornærmede skal ha ropt skjellsord etter ham, noe som førte til fysisk vold.

– Jeg følte meg litt truet, de var tre stykker og jeg var alene, og da snappet jeg og mistet kontrollen, forklarte han.

– Vold er siste løsningen, men det var det det ble til, sa han.

Av dommen kommer det frem at retten har vurdert det sannsynlig at den nå dømte mannen i 20-årene ble utsatt for en «verbal krenkelse som var svært provoserende». Dette basert på videobeviset, som viser hvordan han var på vei til å gå før han brått snudde seg og slo fornærmede i ansiktet.

Retten konstaterer at det var et provokasjonselement av betydning som utløste voldshandlingen, og dersom slaget ikke hadde ført til en skade hos fornærmede ville saken etter rettens syn ført til en frifinnelse for realitydeltakeren.

Visste ikke om tiltalen

Da tiltalen mot realitydeltakeren ble kjent, var det aktuelle programmet han var med i allerede spilt inn.

TV-selskapet som står bak programmet fortalte den gang til VG at de ikke visste om tiltalen mot deltakeren.

– Hvis dette er tilfellet, følger vi vanlige rettsprinsipper, og deltakeren er dermed å anse som uskyldig inntil det eventuelt foreligger en rettskraftig dom, skrev talsmannen for det aktuelle TV-selskapet i en e-post til avisen den gang.