AUSTIN, TEXAS/OSLO (Nettavisen): - 300-400 mennesker får resept på cannabis-ekstrakter hvert år, noen titalls har fått lov til å importere Bedrocan og andre cannabisprodukter, opplyser Bremness til Nettavisen.

Nettavisen var i forrige uke på South By Southwest, en festival for musikk, film og interaktive medier, i Austin Texas. Der var cannabis og legalisering et av de store temaene. De siste fire dagene av festivalen ble det satt opp over 40 paneldebatter, møter og diskusjoner om cannabis.

Les: Power (40) er en kvinne med cannabis-suksess - dro inn 45 millioner kroner i fjor

Cannabis-industrien er for lengst en milliardindustri i USA og opplever for tiden en ekstrem vekst. Cannabidiol, eller CBD, er i dag lovlig i 33 stater i USA, samt i hovedstaden Washington DC, mens røyking av cannabis er tillatt i ti stater, samt DC.

Avisen Marijuana Business Daily, som er medlem av Associated Press, har laget denne oversikten over det legale cannabis-og marihuanamarkedet i USA og verden:

- Cannabis er i beste fall en medisin som kan hjelpe noen

I forbindelse med cannabisdebatten under SXSW, tok Nettavisen kontakt med Bramness for å få hans syn på hvor cannabisdebatten nå står i Norge.

- Hva er dine tanker rundt såkalt medisinsk cannabis i Norge?

- Medisinsk cannabis er et mangslungent begrep. For det første har vi den nærlegaliseringen som vi har sett USA, hvor medisinsk cannabis har vokst fram som et alternativ og delvis en forløper til legalisering.

- Delvis har dette bare vært en unnskyldning for å kunne brukes rekreasjonelt, men delvis har det samtidig vokst fram en farmakologi med visse vitenskapelige innslag i den industrien dette etter hvert har blitt. Men stort sett har det lite å gjøre med medisinsk cannabis slik vi kjenner det fra Europa, sier Bramness.

Samleside: Se alle sakene fra South By Southwest (SXSW) her

Medisinsk cannabis er godkjent for bruk i Norge

Medisinsk cannabis er også godkjent for bruk i Norge, og Cannabidiol (CBD), anses ifølge Statens legemiddelverk, i utgangspunktet som legemiddel i Norge. Ifølge legemiddelverket er CBD under klinisk utprøving for blant annet epilepsi.

Les mer her om regulering av CBD-produkter i Norge.

I USA brukes nå CBD til blant annet kreftbehandling, for migrene, søvnproblemer, magesmerter og epilepsi.

- I Europa har vi to ting vi mener med medisinsk cannabis. For det første har vi medisiner som har blitt fremstilt fra cannabis og som er godkjent av legemiddelmyndighetene. Dette er for tiden bare Sativex. Men delvis brukes også begrepet for å snakke om de sterkere cannabisproduktene som ligner mer på selve cannabisplanten enn disse ekstraktene. Man snakker om ekstrakter og om medisinsk cannabis som to forskjellige ting. Dette er verken særlig logisk eller ønskelig, fordi det klusser til forståelsen, men det har vokst fram som en forståelse og da er det lite vi som fagfolk kan bidra med til å hindre dette, sier Bramness, som er cand.med. fra Universitetet i Oslo 1991 og spesialist i psykiatri.

Bramness er også seniorforsker i Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser. Hans hovedforskningsfelt er misbruk av reseptbelagte legemidler, rusmiddelutløste psykoser og immunologiske endringer ved depresjon og alkoholbruk.

- Jeg kunne jo si mye om medisinsk cannabis på et overordnet nivå, men nøyer meg her med å si at det nok er slik at det er en behandling som har sin berettigelse, og da spesielt med hensyn til smerter, symptomer på MS, kvalme og noen typer epilepsi. Men langt færre tilstander enn mange optimister tenker. Listen over potensielle bruksområder er lang, og så lang at det bringer tankene hen på gamle dagers «vidundermedisiner».

- Vi skal ikke være unødvendig skeptiske til cannabis fordi det kan misbrukes, og heller ikke fordi medisinsk cannabis har vært brukt som inngangsport til legalisering, men vi skal heller ikke stille mindre krav til cannabis enn til andre medisiner.

- Det forskes mye på medisinsk cannabis. I beste fall tror jeg det er en medisin som kan hjelpe noen noe, men vi kjenner ikke helt alle de terapeutiske fordelene som planten kan ha, sier Bramness.

- 300-400 mennesker får resept på cannabis-ekstrakter

- Hva kan du si om hvor omfattende bruken av medisinsk cannabis er i Norge?

- 300-400 mennesker får resept på cannabis-ekstrakter hvert år, noen titalls har fått lov å få importere Bedrocan og andre cannabisprodukter, mens det å hente til eget forbruk i utlandet er noe vi ikke lett kan kjenne omfanget av, sier Bramness.

- Hvilke tanker gjør du deg rundt CBD og sammenblandingen/ordleggingen av CBD og medisinsk cannabis?

- CBD er ett av mange titalls interessante komponenter av cannabisplanten. Nest etter THC er det den komponenten vi mest om fra cannabisplanten. Generelt har vi mindre kunnskap om hvordan de enkelte komponentene fungerer enn sammenblandede produkter. Noe tyder på at CBD er mest effektivt i forhold til epilepsi. Vi vet også at produkter som inneholder noe CBD i tillegg til THC oppleves som mer behagelig å ta enn de som har rent THC. Ut over det er det forbausende mye vi ikke vet om de enkelte komponentene.

- Tror du bruken av CBD vil øke i Norge fremover?

- Det har jeg egentlig ikke noe grunnlag for å mene noe om, men jeg tror det, sier rusforskeren.

Farene ved cannabis, CBD og THC

- Hva er farene ved bruk av cannabis, både med tanke på CBD og THC?

- Som de fleste andre effektive medisiner har de bivirkninger. Brukt rett vil det oftest innebære at fordelene overstiger ulempene, men brukt galt er det omvendt. Det er jo alltid en fare at medisiner kan bli misbrukt, men her tenker jeg at den faren ikke må overdrives. Om man vil ha seg en cannabisrus er det jo svært mye enklere å skaffe seg cannabis uten å gå til legen. Kanskje den største faren er at mange som prøver cannabis for sine symptomer ikke vil oppleve at det hjelper. Fordelene med bruk av cannabis medisinsk er i hvert fall klart hauset opp, sier Bramness.

- Hvordan tror du bruken av cannabis vil utvikle seg i Norge fremover?

- Høyst sannsynlig vil den øke noe, men det har jeg sagt før også, uten at økningen har vært spesiell stor.

- Ingen avkriminalisering i Norge

- Hva mener du om det som skjer i USA nå - og ikke minst Canada, selve legaliseringen og legaliseringsdebatten?

- Jeg mener at det skjer en legalisering. Jeg vet at dette er et nokså sært og vrient svar, men jeg er usikker på om jeg mener noe om det som skjer. Jeg ser at det skjer, men jeg har ikke så mange meninger om det.

- Tror du ulike typer cannabis-bruk vil bli lovlig i Norge i løpet av de neste 5-10 årene?

- Nei. Jeg tror vi vil se en avkriminalisering, selv om det har blitt mer spennende med KrF i regjering. Men ikke noen legalisering. Her er det viktig å ikke blande legalisering og medisinsk cannabis, sier han.

- Hva synes du om Venstres forslag om å dyrke cannabis i Norge, fremfor å importere det?

- Jeg er usikker på hvilke fordeler det skulle ha, sier Bramness.

- Hva synes du om at Oljefondet investerer i cannabis?

- Jeg er ikke mer kritisk til investeringer i cannabis enn jeg er til investeringer i våpenindustri, legemiddelindustri, alkoholindustri, kull, olje eller tobakk. Kanskje heller mindre, men det er marginalt.

- 90 prosent støtter medisinsk marihuana i USA

Da Nettavisen besøkte SXSW i Austin, intervjuet vi også Lilach Mazor Power, en 40 år gammel grunder i Arizona som omsetter cannabisprodukter for 45 millioner kroner i året.

Les: Power (40) er en kvinne med cannabis-suksess - dro inn 45 millioner kroner i fjor

I Austin traff Nettavisen også Cris Walsh, redaktør i avisen Marijuana Business Daily.

- Legalisering er ikke et partispørsmål i USA lenger. Det er bare et menneskelig spørsmål. 90 prosent av befolkningen i hele USA støtter nå medisinsk marihuana. Det gjentar seg i måling etter måling, det være seg om målingen gjøres av Fox News eller en pro-marihuana-gruppe, sier Walsh til Nettavisen.

Nettavisen snakket også med Alex Capano fra Ananda Hemp - som skal ha vært den første kvinnen i USA som tok doktorgrad i medisinsk cannabis.

Under SXSW deltok hun i en paneldebatt, sponset av cannabisindustrien, der to tidligere proffer i henholdsvis NFL og NBA, snakket varmt om medisinsk cannabis.

Hun sier at flere pensjonerte idrettsutøvere nå fremsnakker cannabis og bruken av medisinsk cannabis spesielt.

- CBC hjelper som restitusjon i forbindelse med muskelskader, slik at de føler seg bedre og kan komme raskere tilbake i trening. Det er også en god smertestillende. Det kan også brukes som et substitutt for opiater, som skaper avhengighet og bivirkninger og risiko. Tester viser også at CBD er å foretrekker i forbindelse med å komme seg etter hodeskader, hevder Capano.

- Cannabis er en veldig profitabel industri

Bramness har lest intervjuet med Lilach Mazor Power, og kommetnerer det på følgende måte:

- Det er masse penger i rusmidler. Cannabis er blitt «big cannabis». Jeg tror vi skal være klar over det og ikke se på dem som produserer det først og fremst som alternative idealister som skal fri mennesker fra unødvendige åk.

- Dette er en veldig profitabel industri, og det er for øvrig ønske om skatteinntekter som har drevet fram de fleste legaliseringsvedtakene i amerikanske stater. Når det blir snakk om mye penger så kommer ofte andre ting på banen enn solid informasjon.

- Jeg tror at vi før har overdrevet farene ved cannabis, men jeg tror også at det er krefter der ute som vil underdrive det. De samme kreftene ser seg tjent med å snakke om store potensielle helsegevinster. Her trenger vi vitenskap og edruelig fagfolk som kan hjelpe oss, sier Bramness.