Tirsdag ble det kjent at Sumaya Jirde Ali hadde anmeldt komikeren Atle Antonsen for grov rasisme og bruk av fysisk makt mot henne. Hendelsen skjedde på utestedet Bar Boca i Oslo for tre uker siden.

Les også: Antonsen beklager: – Jeg må revurdere mitt forhold til alkohol

Saken er blitt etterforsket av Oslo-politiet, og ble oversendt statsadvokaten for påtaleavgjørelse. Oslo politidistrikt innstilte på tiltale, men saken er nå henlagt på bevisets stilling av Oslo statsadvokatembeter.

– På Atles vegne ønsker jeg å formidle at det han er mest opptatt av nå, er at denne henleggelsen ikke medfører mer ubehag for Sumaya Jirde Ali enn det hun allerede har opplevd, sier hans advokat Marianne Klausen til NTB fredag kveld.

Hun legger til at Atle Antonsen har vært klar på at det aldri har vært snakk om bevisste hatefulle ytringer i denne saken.

– Det endrer likevel ikke det faktum at han oppførte seg forferdelig dårlig denne kvelden. Atle forstår at saken har vært og fortsatt er en stor belastning for de involverte, uansett hvordan statsadvokaten har vurdert saken, sier hun.

Dette har de forklart

I påtalevedtaket, signert av statsadvokat Ingelin Hauge, står det blant annet fra forklaringen til Jirde Ali:

«Fornærmede har vist til at hun var i godt humør og at stemningen ved bordet var god inntil siktede reagerte på at hun sa at hun "snakker norsk, asså". Siktede skal ha reagert med å bli høylytt aggressiv, skreket "shut the fuck up" til henne, og forsøkt å gripe armen hennes. Han skal ha uttalt to ganger på rad at hun var for mørkhudet til å være der. Han skal ha ledd anstrengt og søkt bekreftelse fra omgivelsene på at hun var for mørk til å være der, og deretter blitt sittende som om ingenting hadde skjedd.»

Fra Antonsens forklaring, gjengir statsadvokaten følgende:

«Siktede har vist til at han var glad og at stemningen ved bordet var god inntil han slang ut en dårlig spøk som fornærmede reagerte på. På grunn av alkoholrus har han ikke konkrete minner om den faktiske ordlyden. Han bestrider ikke at det kan ha vært "du er for mørkhudet til å være her" eller lignende. Han skal ha sagt dette i tro på at omgivelsene ville forstå at det var en fleip. Han var ikke i noen konflikt med noen før dette ble sagt, men etter dette mottok han kjeft av kvinnene og fikk ikke kommet til orde med en forklaring.»

Uenighet om krangel

I konklusjonen skriver statsadvokaten at konteksten for uttalelsen er sentral. Blant annet er det uenighet om hvor vidt det var en krangel i forkant av Antonsens uttalelse eller ei:

«Ved vurderingen av om det kan slås fast med nødvendig grad av sikkerhet at et straffbart forhold har skjedd, må det ikke bare slås fast at Antonsen rent faktisk har fremsatt utsagnet "du er for mørk til å være her". Det må finnes bevist at han har handlet med den nødvendige grad av skyld, ved at han forsettlig eller grovt uaktsomt har forhånet Ali. Uttalelsen må vurderes i kontekst til den umiddelbare situasjonen hvor den ble fremsatt, og partenes kjennskap til hverandres ståsted fra tidligere. Etter å ha gjennomgått alle forklaringene til fornærmede, siktede og vitnene i rapportsform og lydopptak, synes det være uenighet om hvorvidt en krangel fant sted forut for utsagnet eller ikke. Det samme gjelder situasjonen i etterkant. Verken NN eller MM (anonymiserte vitner, red.anm.) har fått med seg at Antonsen skal ha bedt andre ta stilling til utsagnet. Min vurdering er derfor at ytringen ikke er kvalifisert krenkende i den sammenhengen den er fremsatt. Det foreligger derfor rimelig tvil om hvorvidt vilkårene for straff etter straffeprosessloven §185 er oppfylt. Saken blir derfor å henlegge etter bevisets stilling.»


Helt til slutt står det:

«Det kan ut fra den overnevnte vurderingen av forklaringene i saken ikke bevises at han har hatt forsett om å være hensynsløs, skremmende eller plagsom overfor Ali.»

Reagerer

Daglig leder ved Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, sier til NRK at han er overrasket over henleggelsen. Han sier at Antirasistisk Senter vil klage på henleggelsen.

– Skal jeg være helt ærlig er det en veldig rar henleggelse. Jeg skal skrive en klage på vegne av Ali, sier han til NRK.

Cathrine Linn Kristiansen var med venninnen Sumaya Jirde Ali på baren da hendelsen skjedde.

– Jeg er veldig skuffa, hadde ikke trodd at saken skulle bli henlagt, sier Kristiansen til TV 2.

Hun tror det gjør at det blir vanskeligere å anmelde lignende saker.

– Jeg tror det setter en strek i sanden, den streken er for å beskytte, den tar ikke hensyn til den maktubalansen som var. Hun er ikke mindreårig, men hun er 24 og han er 53, er Norges rikskjendis, det er en maktubalanse på status, alder, hudfarge, det sjekker alle boksene, sier Kristiansen.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra både Ali og Antonsen, men foreløpig ikke lyktes. VG har vært i kontakt med Alis venninne Hasti Hamidi som har vært tett på henne den siste tiden. De ønsker ikke å kommentere saken.