Forfatterne bak den nye boka «Det du lurer på - 157 spørsmål og svar» forteller at mange unge sliter med grenser for egen kropp.

Line Leren, Stine Solli og Tine Knutsen gir alle seksualundervisning til ungdomsskoleelever i Oslo, i samarbeid med Sex og Samfunn.

I hver skoletime ber de elevene skrive ned det de lurer på, anonymt på en lapp og etterpå blir alle spørsmålene besvart muntlig.

- Ungdom fortjener god seksualundervisning og de fortjener å få svar på det de faktisk lurer på, sier Tine Knutsen til Nettavisen.

Hun studerer rettsvitenskap og jobber som underviser i Sex og samfunn, som er landets største senter for seksuell og reproduktiv helse.

- De færreste rekker opp hånda for å stille spørsmål. Derfor begynte vi med anonyme spørsmålslapper, sier hun.

Både Stine Solli og Line Leren er sykepleiere, jobber på Sex og samfunns poliklinikk, jobber som chatverter og med undervisning.

Se forfatterne lese noen av spørsmålene fra boka:

- Seksualundervisningen er for lite relevant

Tirsdag presenterte de tre kvinnene sin bok «Det du lurer på - 157 spørsmål og svar» på HFU-dagen i Oslo.

- Grunnlaget for boka er lapper vi har samlet inn fra 10-klassinger i Oslo i 2017, sier Stine Solli.

Boka skal gi svar på alt unge vil vite om sex, tiltrekning, grenser, kjønn og kropp. Her er spørsmål og svar om fingring, første gang og oralsex. I tillegg til å komme ut av skapet og grensesetting.

- Boka er skrevet til ungdom, men er en vel så god hjelp til foreldre som vil snakke med barna sine, til skolehelsetjenesten, lærere og andre som jobber med ungdom, mener Tine.

Hun tror seksualundervisningen slik den er lagt opp i dag ofte er mangelfull.

- For det første så trenger elevene mer seksualundervisning i skolen. Slik det er i dag så er det opp til den enkelte skole å ha fokus på dette, og derfor kan den seksualundervisningen ungdom får på skolen være helt tilfeldig. Jeg mener at seksualundervisningen må kvalitetssikres, seksualundervisning må få et større fokus i lærerutdanningen og vi trenger flere helsesøstre med god kompetanse på skolene, sier Tine.

Hun mener det må opp på et politisk nivå.

- Elevene vil ha mer seksualundervisning, lærerne etterlyser mer kunnskap og informasjon, ungdomspolitikerne har det på agendaen. Men allikevel får det ikke fokus.

- Hvorfor er det slik?

- Jeg tror mange politikere tror at seksualundervisning er litt snevert, men det er så mye bredere enn man tror. Og det virker forebyggende å sette seksualitet på dagsorden.

- Hva er det som ikke fungerer med seksualundervisningen i dag?

- Mange steder kan det nok fungere godt, lærerne gjør helt sikkert sitt beste, men kanskje mangler de både ressurser og kunnskap. Kanskje har ikke helsesøstrene et fagmiljø å vende seg til om de jobber ved en liten skole. Jeg tror også at seksualundervisningen fort kan bli for lite relevant og for normativ. Det er lett å ty til det gamle kjente, sier Stine.

Hun sikter til at seksualundervisningen enkelte steder ikke er tilpasset homofile for eksempel.

- Jeg tror også at seksualundervisning bør tidligere inn i skolen. Det gjelder bare å alderstilpasse, mener Stine.

- De vil heller vite hvorfor vagina promper under sex

Seksualundervisningen i dag har også for stort fokus på det kliniske, mener Tine.

- Ungdom er ikke nødvendigvis så opptatt av at vagina måler omtrent ti centimeter, men heller hvorfor vagina kan lage prompelyder når man har sex, sier Tine.

Hun tror også at det er viktig å snakke mer om det positive ved seksualitet.

- Det kan bli for mye skremselspropaganda i seksualundervisningen. Jeg tror det er viktig å ha et større fokus på nytelse når vi snakker om sex. At sex handler om å ha det godt, ikke bare hva man skal og ikke skal gjøre, sier Tine.

I tillegg er det en del myter om sex og prevensjon som lever i beste velgående, mener de tre.

- Som at unge jenter ikke kan ha spiral, at de må ha født barn. Eller at gutter har mer lyst på sex enn jenter, sier Line.

I sitt foredrag på HFU-dagen forteller jentene at det 10-klassingene var mest opptatt av var kropp.

- De lurer for eksempel på: Er kjønnsorganet mitt normalt?

Etter kropp fikk de flest spørsmål om sex.

- Ulike tanker, bekymringer og forventninger rundt sex. Mange tror det fins et fasitsvar på når man skal ha sex for eksempel og forstår ikke helt at man utvikler seg forskjellig og ikke modnes i takt. For mange er det også vanskelig å sette grenser for egen kropp når man tror alle andre har gjort noe.

LES OGSÅ: Underlivet: - Kvinner, vær mer egoistiske i senga

- Mange unge har snudd opp-ned på hva som er normalt

Prevensjon og grenser er temaer de unge har mange spørsmål om.

- Mange lurer på om det er greit å ta nakenbilder, noen lurer på dette med å dele bilder på nett og overgrep og voldtekt. Mange vet ikke hva som er forskjellen på overgrep og sex, sier Tine.

Og legger til:

- Når det gjelder overgrep, så ser vi at ungdommer ofte vet hva en overfallsvoldtekt er, men at de kan ha vansker med å forstå hva et overgrep kan være. Det gjelder særlig det som kalles sex hvor det har vært usikkerhet om det har vært samtykke eller ei. De kan gjerne ha spørsmål om hvordan man kan være sikker på at man har samtykke, spesielt hvis en eller begge har drukket alkohol.

Rapporten «Den som er med på leken» som ble publisert av Redd Barna i 2015 vitner om at det er et stort behov for å jobbe med forebygging av seksuelle krenkelser og voldtekt blant unge i Norge. Rapporten viser blant annet at mange unge mangler forståelse for hva seksuelle overgrep og voldtekt er.

Det forfatterne av boka «Det du lurer på - 157 spørsmål og svar» selv er mest overrasket over, er hvor mange spørsmål det kommer om kropp og grenser.

- Noen av spørsmålene er veldig avanserte, samtidig som mange mangler grunnleggende kunnskap om egen kropp. Det er som de har snudd opp-ned på hva som er normalt, sier Stine.

- Noen lurer på om det er normalt å ha trekant, samtidig som de tror det er unormalt med utflod i trusa, legger sykepleier Line Leren til.

Alle tre mener forholdet til egen kropp, for mange av ungdommene er seksualisert i dag.

- Det er helt normalt med penis i vagina, men ikke å ha en finger i vagina. Det syns mange er ekkelt.

Har du sett denne videoen fra bloggerne bak Underlivet?