Da skolemyndighetene i Seattle i USA bestemte at skoledagen skulle starte 08.45 i stedet for 07.50, studerte forskere elever på 15 og 16 år for å kartlegge effekten av disse endringene, skriver Forskning.no.

- Ved å utsette tidspunktet for skolestart, kommer den mer i tråd med ungdommenes naturlige tid å våkne på, sier professor Horacio de la Iglesia ved University of Washington til universitetets nettside.

Bedre karakterer

Studien viste at karakterene i gjennomsnitt gikk opp nesten fem prosent hos kullet som startet én time senere enn elevkullet som startet tidligst.

På flere skoler ble elevene dessuten mer punktlige og fraværet gikk ned.

Forskerne kan ikke utelukke at det siste tallet går ned når elevene blir vant til den nye skolestarten og tilpasser seg ved å legge seg senere.

55 minutters utsettelse av skoledagen ga nemlig bare 34 minutter mer søvn.

- Det er flere studier som tyder på at ungdom får mer søvn når skoledagen starter senere, sier psykologiprofessor Ståle Pallesen ved Universitetet i Bergen til Nettavisen.

Utsetter ikke søvnen

Selv om det, ifølge Pallesen, er flere internasjonale studier som indikerer positiv effekt ved senere skolestart, trenger det ikke være bare positivt.

- Jeg kjenner til én studie som har vist at senere skolestart gjør at ungdom sovner senere enn vanlig, sier han.

LES OGSÅ: Gladnyhet for de som sover for lite: Det hjelper å sove lenge i helga

Pallesen forteller imidlertid at en norsk studie på ungdomsskoleelever i Bergen viste at dette ikke nødvendigvis stemmer.

- Elevene startet én time senere på mandager, men vi så at de ikke la seg noe senere enn de vanligvis gjorde, sier han.

Innvendingen fra elever og andre har imidlertid vært at en utsatt skoledag kan gjøre at de slutter en time senere enn vanlig. Det går utover fritiden til elevene.

- Samtidig kan det gi praktiske utfordringer med tanke på skoleskyss og koordinering i familielivet, sier han.

LES OGSÅ: Forsker: - Ikke start arbeidsdagen før klokken 10

Søvnproblemer i puberteten

Til tross for de negative konsekvensene en utsatt skoledag kan gi, er det viktig å huske på hvor viktig søvn er for ungdoms konsentrasjon og hukommelse.

- Generelt sover de alt for lite. I puberteten blir døgnrytmen faktisk forsinket, forklarer han.

Pallesen forteller at tenåringer i dag sover én time mindre enn for 100 år siden, ifølge en studie. Det kan skyldes samfunnets utvikling, grunnet teknologien som gjør at du alltid har noe å gjøre, men det kan også skyldes biologi.

- Samtidig kan søvnproblemene også skyldes at ungdom har uheldige vaner, sier han.

Bør testes mer

Som vi ser kan én time utsatt skolestart gi de unge lovende mer søvn, men professor Pallesen forteller at det er viktig å huske at elever i USA ofte starter dagen mye tidligere enn i Norge. Derfor er det ikke sikkert vi får samme effekt her til lands.

- Jeg mener det er viktig at vi gjør nøye undersøkelser for å finne ut om skolestarttidspunktet har en sammenheng med søvnmønsteret, sier han.

Han tenker at det kan være lurt å teste det på noen skoler før vi innfører det nasjonalt for å unngå negative effekter.

- Enkelte mener at det er viktig at ungdom starter i rett tid, så det ikke blir en stor omveltning når de kommer i arbeidslivet. Men vi vet at det å være B-menneske gjerne har en topp rundt 20-årsalderen, og nok søvn er veldig viktig, sier han.