Domstolen forkastet anken til det australske mediekonsernet Nationwide News, eier av den australske avisen the Daily Telegraph og som Rush hadde saksøkt for ærekrenkelse. The Daily Telegraph trykket i 2017 trykket en artikkel som anklagde Rush for seksuell trakassering av kvinnelige medskuespillere.

Rush tildeles en rekorderstatning tilsvarende om lag 19 millioner kroner for tapte inntekter og erstatning. Ifølge australske medier er dette den største erstatningssummen som noensinne er tilkjent en person i Australia, et land kjent for strenge ærekrenkingsregler.

En dommer i Sydney har beskrevet artikkelen som «et skjødesløst og uansvarlig stykke sensasjonsjournalistikk».

Rush er blant annet kjent for filmene «Kongens tale», «Shine» og «Pirates of the Caribbean».

(©NTB)