De siste dagene har debatten om kroppspress fra influensere blusset heftig opp.

I hovedrollene står en engasjert Kristin Gjelsvik og en Sophie Elise Isachsen som ikke virker nevneverdig fornøyd med at debatten igjen har våknet til liv. Det skjer nemlig ett år etter at hun måtte svare i første runde.

Isabel Raad er en av de største bloggerne som i tillegg har vært åpen om sine plastiske operasjoner, men som nå har vendt fullstendig på hælen. Direkte på NRK har hun nå proklamert at det ikke blir flere innlegg som snakker varmt om plastiske operasjoner, men det ble også stilt spørsmål ved Raads plutselige og offentlige engasjement i denne saken.

Selv om debatten er bred, er en sentral del av diskusjonen at influensere som Isabel Raad og Sophie Elise har stor påvirkningskraft og tjener svært gode penger på blant annet å omtale og vise frem kropper som har blitt justert eller endret på.

Sophie Elise

I NRKs «Debatten» i kjølvannet av Vixen-talen til Gjelsvik, var det far og manager til Sophie Elise, Jan Olav Isachsen som stilte i hennes sted.

Han ønsket ikke å svare på spørsmål om hvor mange penger influenseren tjener.

– Nei, det har jeg ikke eksakt tall på, men Sophie Elise selv er aldri opptatt av hvor mye penger hun har, hun vet ikke hvor mye penger hun har, hevder Jan Olav Isachsen.

Faren sa deretter at han ikke ønsket å svare, fordi tallene uansett er offentlige. Det stemmer og tallene viser at Sophie Elise hadde et meget inntektsbringende år i 2018, som er det ferskeste inntektstallene per nå:

I 2018 hadde Sophie Elise Isachsen en inntekt på 1,7 millioner kroner og står oppført med en formue på 1,7 millioner. Hun er daglig leder i Sophie Elise AS, som omsatte for 4,2 millioner og hadde et resultat på nær 3,1 millioner i 2018.

Isabel Raad

Isabel Raad er en annen av Norges best betalte influensere.

Raad har tatt flere operasjoner og tidligere skrevet om det på bloggen sin. I debatten tirsdag kveld fortalte bloggeren at hun angret seg og at hun nå vil ha fokus på å bli et bedre forbilde.

Raad tok ut 1,2 millioner i utbytte av selskapet sitt i 2018. I 2019 har følgerne hennes blant annet kunne følge henne gjennom leilighetskjøp og innredning, i tillegg til at hun var en av profilene i «Skal vi danse», som neppe var negativt for 2019-inntekten.

Disse tallene vil først offentliggjøres høsten 2020, men høsten 2019 kom disse tallene:

I 2018 hadde Isabel Raad en inntekt på 1,2 millioner kroner, og stod oppført med en formue på 920.163 kr. Raad er daglig leder og eneeier i Isabel Raad AS, som omsatte for i overkant av 2,7 millioner og fikk et resultat på vel 1,8 millioner i 2018.

Kristin Gjelsvik har økt

Kristin Gjelsvik var en av dem som var nærmest å svare på Fredrik Solvangs spørsmål om hva hun tjener.

– I året tenker du på? Jeg tjener en del over én mill, og under to, fortalte hun.

Kristin Gjelsvik har et enkeltpersonsforetak og er dermed ikke regnskapspliktig.

Hun står oppført med moderate 851.950 kroner i netto inntekt i 2018 og betalte 347.968 kroner i skatt. Hun stod oppført med null kroner i formue.

Det er en kraftig økning fra 2017 da hun bare hadde 368 315 kroner i skattepliktig inntekt.

Også her vil tallene for 2019 være klare først til høsten.