Ett av elbilens store fortrinn er at driftskostnadene blir betydelig lavere når bilen bruker strøm, kontra bensin eller diesel.

Men slik er det faktisk ikke alltid. Det kommer i stor grad på hvordan du lader. En stor NAF-test viser nemlig at forbrukerne betaler dyrt for hurtiglading av elbiler.

Dagens måte å prise strømmen i ladestasjonene er uoversiktlig og urettferdig, mener NAF.

Nå tar de til orde for at det må komme på plass en annen måte å ta betalt for hurtiglading.

Ladetesten avslører store forskjeller i prisene for å lade på hurtigladere. Elbilistene opplever et sprik på mellom 3 og 10 kroner i ladekostnad per mil. De dyreste løsningene gjør hurtigladingen langt dyrere enn både bensin og diesel.

De som lader raskt blir sponset

Årsaken er at ladeoperatørene tar betalt for lading per minutt, eller en kombinasjon av minutt- og kWt-prising. Ettersom bilene utnytter effekten laderne gir ulikt, er det lite forutsigbarhet for forbrukerne i hva de faktisk mottar av strøm hver gang de lader.

– I praksis har vi et system hvor de som lader raskt blir sponset av de som lader langsomt, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

– Enkelte betaler fire ganger så mye per kWt enn det andre gjør. Det er urimelig og urettferdig, sier Ryste, i en pressemelding.

Kjøregodtgjørelse: Det er ekstra lønnsomt å ha elbil – her også

– Trenger nytt system

Kilowatt-timer er det nye litermålet, men i dag betaler man ikke per kilowatt-time slik man gjør på strømregningen hjemme.

På grunn av måten batteriet lades på, vil forbrukerne oppleve å få ulik mengde strøm på tanken hver gang de plugger i en hurtiglader, til tross av at de står samme antall minutter og lader.

NAF vil derfor bort fra dagens modell med minuttpris.

– Vi trenger et helt nytt system. Dagens prising er uoversiktlig, dyr og dårlig, sier Ryste.

Skal lade bilen mens du venter på grønt lys

Flere hensyn å ta

NAF mener at ladeoperatørene i større grad må prise for det forbrukerne faktisk får, ikke hvor lang tid de bruker ved ladestasjonen.

– Det er flere hensyn å ta. Prisen må være enkel og forståelig for forbrukeren, samtidig som man skal få den strømmen man betaler for. Dette taler i utgangspunktet for en ren pris per kilowatt-time, på samme måte som det er literpris på bensin, sier hun.

Likevel ser NAF at en slik ordning også har noen utfordringer.

Grense på 30-40 minutter

– Elbilene lader mindre mot slutten, når batteriet begynner å fylles opp. Betaler man per kilowatt-time, øker faren for ladekø fordi når man først lader så koster det ikke så mye å bli stående litt til, sier Ryste.

For å ivareta hensynet til enkelthet, rettferdighet og kø, foreslår NAF at det kommer et påslag i kilowatt-timeprisen etter 30 – 40 minutter. På den tiden har de fleste nok strøm til å komme seg videre på veien.

– Grunnen til at NAF foreslår en grense på 30-40 minutter, er at undersøkelsen vår viser at dette er da de fleste elbiler har fylt batteriet så mye at de begynner å lade langsommere og ta imot mindre strøm, sier Ryste.

Tabbe-måling: Plutselig fikk elbilen kortere rekkevidde

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.