- Problemet er ofte at foreldre ikke forstår hva barnet ikke forstår, sier spesialpedagog Elin Natås ved Senter for bedre læring.

Nettavisen vil med sin artikkelserie sette fokus på ulike tema vedrørende skole. Send oss gjerne tips om gode tema knyttet til skole og oppvekst her.

Hun tilbyr hjelp til elever som har ulike utfordringer knytter til læringen. Som - lese- og skrivevansker, matematikkvansker, generelle lærevansker og konsentrasjonsvansker.

Natås har også skrevet boka Fatte Matte sammen med Anne-Lene Johnsen.

LES OGSÅ: Høyskolelektor: - Lag lekerom på skolene

Her er hennes beste tips til en god leksestund med barnet hjemme.

1. Fast leksested

- Det er viktig at barnet har et fast sted å gjøre lesker: Det vil si et sted med fred og ro. Det må være struktur og det må settes av tid.

2. Spis først

-Sørg for at barnet har spist før leksene skal gjøres. Det nytter ikke å jobbe med lekser hvis man er sulten og sliten.

3. Vær bevisst språket ditt

- Hvis du ser at barnet ikke forstår, er det viktig å si: «Nå skjønner jeg at jeg ikke greier å forklare deg dette.» Ikke legg skylden på barnet.

4. Ikke jobb for lenge

- Ikke jobb for mye med leksene. Det er ikke bra å sitte i timevis. Når foreldrene ser at ting butter, må de være ansvarlige. Se på hvorfor det stopper opp, gjerne i samarbeid med læreren.

5. Skap forutsigbarhet

- Ha et system i hverdagen. Sett faste legge- og spisetider og ikke skap for mye stress. Ro ned! Mange barn liker forutsigbarhet. Ikke fyll opp uka med fritidsaktiviteter.

6. Praktisk læring er gull

- Det er mye matte i hverdagen. Ta med barna på butikken og la dem være med på matlagingen. De større barna kan for eksempel få innsikt i matbudsjettet. Hvis familien pusser opp, kan barna være med å måle opp. Yngre barn kan få kontanter og sette opp en plan for hvordan de skal fordele pengene.

7. Du bør være mett og uthvilt som forelder

- Foreldre må også ha sovet og spist godt. De må ikke være for stresset. Det gir gode rollemodeller.

Har du sett denne videoen?