- Det første vi ser hos foreldre, er fortvilelsen over at barna deres lider, og at de ikke vet hva de skal gjøre. Foreldrene forstår ikke hva barna ikke forstår, sier Anne Lene Johnsen.

Spesialpedagog Elin Natås forteller at hun «drukner» i henvendelser fra foreldre til barn som sliter.

Dette er mye av grunnen til at Elin og Anne Lene ville skrive boka «Hvordan fatte matte» som nå er trykket i et opplag på 21.000.

Det er nemlig slik at norske barn skårer utilfredsstillende lavt i matematikk og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har tidligere uttalt at vi har et «realfagsproblem» i landet vårt.

LES OGSÅ: - Det er ikke foreldrenes jobb å undervise barna

- Matte er ikke bare for «veldig smarte luringer»

Handelsøkonom Anne Lene Johnsen har en bachelor i psykologi og arrangerer kurs gjennom hjernefabrikken.no.

Elin Natås er spesialpedagog ved Senter for Bedre Læring i Oslo, der hun jobber som privatlærer for barn, unge og voksne.

- Vi vil så gjerne nå ut til flest mulig med budskapet om at det fins løsninger og at det er mye foreldre selv kan gjøre. Man må bare vite hva, sier Johnsen.

- Så løpet er ikke kjørt selv om du selv strevde med matte?

- Matte er ikke bare for «veldig smarte luringer». Og det er ikke slik at noen har «mattehjerne», mens andre ikke har det. Det er bare en myte, hevder Johnsen.

- Lett å komme inn i en vond sirkel

Anne Lene Johnsen forteller at logisk tenkning ikke er vanskelig, og at det ligger naturlig for mennesker å oppfatte mye innen matematikk.

- Hva er da grunnen til at noen synes å ha lettere for det?

- Det er bare fordi så mange ikke har fått lære det viktige fundamentet som vi trenger å ha på plass for å forstå matte. Først da klarer du nemlig å finne de riktige strategiene, forstå sammenhengene, se mønstrene og huske det du trenger.

- Mange foreldre strever med å hjelpe barna med leksene. Hva gjør vi feil?

- Den største feilen mange gjør er å begynne på feil nivå når de skal forklare, sier spesialpedagog Elin Natås.

- Vi tror at barna har det grunnlaget de trenger for å forstå matten. En annen vanlig feil er å bruke ord og uttrykk barnet ikke forstår. Resultatet er at man ofte ikke finner fram til selve problemet og det oppstår en vond sirkel der alle blir frustrerte, og vi har stor forståelse for at foreldre kan føle seg maktesløse.

- Ikke øv før det er forstått

- Hva kan vi gjøre?

- Finn aller først ut hvilke hull barna har i den grunnleggende kunnskapen som matematikken bygger på. Det er også veldig viktig at barnet opplever mestring, så begynn med noe du vet barnet kan. Ikke gå for fort frem, og sjekk at barnet faktisk har forstått det dere prøver å lære dem. Når barnet gjør fremskritt, så vær raus med å rose barnet, sier Natås.

LES OGSÅ: Test deg selv: Klarer du 1. klasse-pensumet?

Dette bør du unngå

- Hva bør man unngå?

- Ikke sitt med leksene hvis barnet er sliten eller sulten. Unngå kritikk og si ting som: «Det får du ikke til» eller «Det må du da skjønne». Det hjelper heller ikke å bare snakke høyere når barnet ikke forstår. Hvis barnet faller av, så ta pause med en gang, sier Natås.

En annen viktig ting å huske på, ifølge spesialpedagogen, er at hvis det er noe barnet ikke kan, så er det fordi ingen har lært henne det.

- Det er ikke elevens feil. Og hvis barnet ikke lærer av måten vi underviser på så må vi undervise på en måte som gjør at barnet lærer!

- Ikke press på for å få til noe

- Hvor lenge bør man sitte med matteleksene?

- Det er ikke godt for noen å måtte prøve og prøve på noe vi ikke får til. For barn skal det ikke mange opplevelser av manglende mestring til, før de mister selvtillit og synes at matte er vanskelig. Det er ikke noe poeng i å presse barn til å få til noe de ikke har forutsetninger for å forstå.

Her er det viktig at de voksne er oppmerksomme og legger tidlig merke til om noe «stopper opp» og se at her er det et problem som er de voksnes ansvar å løse, forklarer hun.

- Hva strever mange barn med når de skal lære matte?

- Barn sliter ofte med automatisering, i tillegg til å huske formler og regler. For eksempel gangetabellen. De forstår ikke de forskjellige matematiske temaene, og må prøve å huske alt sammen. Det blir alt for mye for dem, forteller Johnsen.

Hun forklarer at mange barn også sliter med å forstå at tallenes plass i posisjonssystemet bestemmer deres verdi.

- Eller de sliter med klokka, med å bruke ting de kanskje har forstått i tekstoppgaver eller med å vite hvilken strategi de skal bruke i hvert tilfelle.

- Hvordan kan matteleksene bli enklere hjemme?

- Finn først ut hva barnet ditt kan og på hvilket nivå barnet er. Sett deg også inn i hvordan situasjonen oppleves for barnet. Empati er viktig! påpeker Natås.

Natås og Johnsen forteller at de har fått flere tilbakemeldinger fra mattelærere på boka de har skrevet.

- Mange forteller at de nå forstår hva barna ikke forstår.

- Fortell barna at du forstår at de ikke forstår

- Hvordan blir matte morsomt?

- Start med noe barna mestrer, og sørg for at grunnmuren er lært. Vi bruker også mye konkreter – det vil si «ting å ta på» - og spill. Hvis det er noe barnet ditt ikke forstår, si for eksempel: «Det skjønner jeg godt at du ikke skjønner, for jeg har jo ikke lært deg det ennå!» Da blir barna veldig lettet.Vi må huske at det er vi voksne som har ansvar for barnas læring.

TA TESTENE UNDER: