Det er nye EU-regler som innføres 1. september som gir dette formidable hoppet i drivstofforbruk og CO2-utslipp. Nå blir heldigvis ikke bilene noe mer forurensende etter 1. september. Det er på papiret dette skjer. En ny måte å måle drivstofforbruket på gjør at de offisielle tallene nå blir høyere, og mye mer realistiske. Det er veldig bra. Samtidig kan det gi en kraftig bivirkning som man må være politiker for å ønske. Vi tror ikke det skjer, men sikre kan vi ikke være.

Mye mer realistiske forbrukstall

Hva er det som egentlig skjer? Du som leser dette har kanskje merket at du bruker en god del mer drivstoff enn det som bilforhandleren oppgav som offisielle tall. Kanskje ga selgeren deg beskjed om at du måtte regne med å bruke mer? At de offisielle tallene etter NEDC-protokollen er laboratorietall som i praksis er nær umulig å oppnå? Vi har mange ganger tidligere skrevet om at du må regne med å bruke 20 – 40 prosent mer drivstoff enn de offisielle tallene, og ikke alle bilimportører har vært enige med oss.

Tallene er alltid for lave, men det varierer litt hvor mye for lave. Og de har også blitt mer og mer for lave de siste 10 årene. Derfor er vi veldig glade for den nye målemetoden som nå innføres og som gir høyere og mer realistiske tall. Hvor mye høyere? Et sted mellom 20 prosent og 25 prosent høyere forbruk på papiret. Da får vi et ganske realistisk normaltall. Bruker du mer enn det kan du greit forklare det med at du kjører med aircondition, med piggdekk, med takboks, på vinterføre, i kupert terreng, eller bare med en tung høyrefot. Altså, bruksavhengige forhold. Regn derfor med at du fortsatt vil kunne bruke 10 – 15 prosent mer uten at noe er galt.

De med sans for forkortelser kan merke seg at den gamle NEDC-protokollen (New European Driving Cycle) fra 1992 – som altså slett ikke lenger er ny – erstattes av WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).

Det blir selvsagt lettere for oss å gi gode biløkonomiske råd når vi har troverdige tall å forholde oss til. Så, for å være helt tydelig: Bilene bruker i virkeligheten ikke en dråpe mer eller mindre drivstoff etter 1. september. Dette er bare en papirøvelse. Bilene, de er akkurat som før. Den nye målenormen er bra.

Veldig mye dyrere biler?

Media ha vært fulle av artikler om at på grunn av denne papirøvelsen så kan populære, alminnelige biler bli 50 – 100.000 kroner dyrere over natten fordi avgiftene automatisk øker. Høyere drivstofforbruk er lik høyere avgifter. En ting er sikkert - prisene går til himmels neste år om myndighetene sitter stille og lar avgiftene øke.

Fast pris er fast pris

Dersom du som bilkjøper allerede har signert en kontrakt på en bil til en gitt pris kan du imidlertid ta det helt med ro, selv om du ikke får bilen levert før etter 1. september. Fast pris er fast pris.

Du lurer kanskje på om det ikke er slik at når myndighetene endrer avgiftssystemet så kan selgeren skyve ekstraregningen over på deg som kunde? Jo, men her kommer en teknisk finte. Avgiftssystemet er ikke endret. Det er fabrikkens tall på produktet som endres og fabrikken er ansvarlig for å opplyse om riktige tall. Selv om det riktignok er EU som endrer reglene for hvordan tallet skal fremkomme. Som sagt, en teknisk finte. Dermed er det selgeren som får ekstraregningen. Om da ikke bilen du får er fra en kvote med lagerbiler som i en overgangsperiode kan selges med gammel avgift.

Klanderverdig vagt fra Regjeringen

Vi tror ikke på Armageddon og at politikerne vil sitte stille. Det vil sende nybilprisene til himmels, nybilsalget til bunns, bruktbilprisene til værs, og mange personer ut i arbeidsløshet.

Finansdepartementet er likevel så vag som det er mulig å være: «Regjeringen vil vurdere hvordan overgangen til WLTP-måling skal innarbeides i avgiftssystemet og vil komme tilbake til dette til høsten.», forteller de. De kunne gjerne føyd til en setning om at «avgiftene vil i hovedsak holde seg uendret» – om de mente det.

Hva de mener blir bare spekulasjoner. Flere politikere mener de har «tapt» mange milliarder på reduserte bilavgifter de siste årene.

Hvorfor man skal ha fortiden som et ideal og en målestokk skjønner vi ikke.

Dette bør du vite

Oppe i all usikkerheten som råder, vi mener du kan være sikker på dette:

  • Risikoen for avgiftsendringene ligger denne gangen hos selgeren. Fast pris er fast pris, om du har kontrakt på levering av en bil i år.
  • Unntaket er ladbare hybrider med mindre enn 50 km el rekkevidde som likevel blir dyrere allerede 1. juli. Opp mot drøye 40.000 kroner. Har du en i bestilling så gjør det du kan for å få den levert innen fristen. Mange modeller blir borte fra markedet.
  • Helelektriske biler blir neppe billigere, men heller ikke dyrere pga avgifter i år eller neste år.
  • Nybilprisene går til himmels 1. januar neste år om ikke myndighetene aktivt går inn og endrer avgiftssystemet. Bruktbilprisene vil følge med oppover.

Det er politikernes privilegium å sette de bilavgiftene de mener er riktige, men de kan i alle fall gjøre det på en anstendig måte.

De siste årene har vi hatt en svært verdifull forutsigbarhet i bilavgiftene. Den er nå fullstendig borte.