(SIDE2): Jo flere søsken, desto mindre risiko for overvekt, det viser ny forskning fra Universitetet i Bergen (UIB).

Siste nytt fra Side2, besøk forsiden akkurat nå!

Barn med søsken har mindre risiko for å utvikle overvekt enn enebarn, det viser en fersk kartlegging fra Vekststudien i Bergen.

Utdanning påvirker
Overlege Pétur B. Júlíusson, stipendiat ved Institutt for klinisk medisin ved UIB sier til nettstedet at andelen barn med overvekt var redusert med om lag 15 prosent for hvert søsken man hadde.

Følg Side2 på Facebook - klikk her!

I studien så forskerne også på hvordan antall søsken, foreldrenes arbeidsstatus og utdanningsnivå virker inn på overvekt og fedme hos barn, det skriver universitetsavisen På Høyden.

- I tillegg til antall søsken, så vi at foreldrenes utdanningsnivå hadde stor betydning for barnas vekt. Dess høyere utdanning, dess mindre overvekt, sier Júlíusson videre.

Verstingene
Statistikken viste at barn av foreldre som ikke hadde fullført videregående skole hadde over 80 prosent større sjanse for overvekt enn barn av foreldre med universitetsutdannelse.

Barn i barneskolealder, fra seks til elleve år, utgjorde den største gruppen av overvektige med 17 prosent mot 13 prosent for barnegruppen samlet. Best ut kom barn i førskolealder.

Nyttig for å sette inn tiltak
Júlíusson mener studien kan være nyttig fordi den kartlegger hvilke sosiale faktorer som har betydning for vekt hos barn, og kan dermed vise hvor tiltak bør settes inn.