Det startet med noen få bokser på spesielt ulykkesutsatte strekninger – nå er det flere hundre fotobokser rundt om på norske veier.

Og flere kommer til. Sist helg ble en helt ny fotoboks aktivert i den mye trafikerte Lørentunnelen på Ring 3 i Oslo, for øvrig i vestgående løp.

Den ble slått på da mange nok hadde tatt helg, kl. 21 fredag kveld. Det vil si: En god del råkjørere hadde tydeligvis ikke gjort det.

I løpet av helgen ble det nemlig registrert 2.700 biler som kjørte over fartsgrensen. For 26 av dem får det større konsekvenser enn "bare" en fartsbot. De ble nemlig fotografert i hastigheter som gir førerkortbeslag.

– Altfor høyt tall

Fartsgrensen på stedet er 70 km/t. Det betyr at man mister førerkortet hvis man kjører 106 km/t, eller fortere.

– 26 førerkortbeslag i løpet av én helg er ikke bra. Det er et altfor høyt tall og et nedslående resultat. Vi var forberedt på at noen ville miste førerkort, men tallet er mye høyere enn antatt, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt, til Aftenposten som først skrev om saken.

Erfaringsmessig tar det noe tid før bilistene "venner" seg til en helt ny fotoboks. Kjører man samme strekning ofte, er man kanskje heller ikke like ovservant overfor varslingsskilt for fotoboks.

Kjøpte seg Porsche – ble fotgjenger noen timer senere

Mindre til ved lav fartsgrense

Til sammen skal 60.000 kjøretøy ha passert den nye fotoboksen i løpet av den første helgen den var aktivert.

Når ryker forresten førerkortet? Ikke overraskende skal det mindre til der fartsgrensen er lav. I 60-soner og under, mister du førerkortet hvis du blir stoppet i 26 km/t eller mer, over fartsgrensen.

Dette øker til 36 km/t i 70- og 80- og 90-sonene, mens tallet er på 41 km/t i hastigheter over dette.

Den unge kvinnen skulle bare finne ut hvor fort bilen kunne gå...

Her ryker førerkortet

Dette er grensene for å miste førerkortet:

  • 30-sone: 56 km/t
  • 40-sone: 66 km/t
  • 50-sone: 76 km/t
  • 60-sone: 86 km/t
  • 70-sone: 106 km/t
  • 80-sone: 116 km/t
  • 90-sone: 126 km/t
  • 100-sone: 141 km/t
  • 110-sone: 151 km/t

Les mer: Så fort ryker førerkortet

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.