I terapirommet hos sexologene, er det ett tema som blir hyppig diskutert:

Lyst.

Eller nærmere bestemt: Såkalt lystproblematikk, hvor én av partene har mye mer lyst på sex enn den andre.

Sexologene erfarer, med bred støtte i forskningen, at det som regel er kvinnen som forteller om manglende sexlyst - mens mannen ønsker seg mer sex.

Mange sitter derfor med en oppfatning av at kvinner generelt ikke er så interessert i sex, mens menn i heterofile forhold nærmest er konstant seksuelt underernært.

Funn i en ny, omfattende rapport fra Sverige, sår imidlertid tvil rundt denne oppfatningen. Svenskene har nemlig kartlagt sitt eget sexliv, og kommer med følgende avsløring:

Lesbiske kvinner er mest fornøyd med sexlivet sitt av absolutt alle.

De problemene man ofte omtaler i heterofile forhold, altså at kvinnen mangler sexlyst og at sexfrekvensen går ned, ser altså ikke ut til å være gjeldende så lenge kvinnen deler seng med en annen kvinne.

Lesbiske kvinner har nemlig oftere sex og har lettere for å få orgasme enn både hetero- og biseksuelle kvinner.

Sexolog og lege Esben Esther Pirelli Benestad er ikke overrasket.

- Like kropper passer sånn sett bedre sammen. Vi lever i en kultur som har lagt lite vekt på seksualopplysning, noe som betyr at de fleste går inn i seksualiteten uvitende til hvordan vi skal forvalte disse kreftene, sier Pirelli Benestad, som er spesialist i klinisk sexologi, og fortsetter:

- En av grunnene til at heteroseksuelle relasjoner blir dårligere er nok fordi noen, kanskje spesielt menn, tror at kvinner fungerer på samme måte som dem. I en lesbisk relasjon, derimot, så hopper man over det problemet.

Mest tilfredse

Totalt 14.500 svensker i alderen 16-84 år har deltatt i studien, som er publisert på Folkehelsemyndighetenes nettsider.

71 prosent av lesbiske kvinner oppga at de var tilfreds med sitt eget sexliv, mot 57 prosent av heteroseksuelle kvinner og 54 prosent av biseksuelle kvinner.

LES MER: Hva er forelskelse? Psykologer avliver fire myter

Samme tendens ser vi også blant mennene. 62 prosent av homoseksuelle menn er fornøyde med sitt eget sexliv, mot 58 prosent av heteroseksuelle menn og 44 prosent av biseksuelle menn.

Sexolog Pirelli Benestad og Trude Slettvoll Lien, spesialist i sexologisk rådgivning (NACS), tror begge at hovedårsaken til at lesbiske er så tilfredse med sitt eget sexliv, handler om at de er trygge på sin egen seksualitet og derfor flinke til å snakke med partneren sin om ønsker og behov.

- Generelt sett kan vi også anta at kvinner er flinkere til å kommunisere med hverandre om hva de vil. I tillegg er det fortsatt slik i vår kultur at det koster mer å være åpent homoseksuell enn heteroseksuell. Kvinner som har erfaring med å være nødt til å kjempe litt for retten til å være seg selv blir gjerne ekstra tydelig på hva de ønsker seg i livet sitt, sier Perelli Benestad, som er professor i sexologi ved Universitetet i Agder.

Sexologisk rådgiver Trude Slettvoll Lien er helt enig med Pirelli Benestad:

- Dette blir synsing, men mitt inntrykk er at mange skeive har brukt mer tid på å finne ut av sin egen seksualitet og dermed blitt tryggere på seg selv og hva de liker.

Tilfredshet med sexlivet handler i stor grad om å kjenne sin egen og partnerens kropp, og der har skeive et klart fortrinn.

- Alt handler ikke om penetrasjon. Det å være bevisst på at kroppen har mange soner og at klitoris i aller høyeste grad eksisterer, gjør sitt til at lesbiske kvinner er mer fornøyde med sitt eget sexliv, tror Slettvoll Lien, som jobber ved Sex og samfunn-klinikken i Oslo.

Nærmer seg orgasmevinneren

Kvinner i lesbiske forhold får oftere orgasme enn de i heterofile forhold, viser den svenske rapporten. Mens kun tre prosent av lesbiske kvinner oppga at de sjelden eller aldri fikk orgasme, oppgir syv prosent av heterofile kvinner det samme.

Resultatet fra den svenske rapporten, står på ingen måte alene.

Flere utenlandske studier har vist at kvinner i lesbiske forhold får oftere orgasme enn kvinner i heterofile forhold. En amerikansk studie publisert i 2018, som tok for seg tall fra mer enn 52.000 voksne, viste store forskjeller:

86 prosent av lesbiske kvinner fikk alltid, eller nesten alltid, orgasme når de hadde sex - mot kun 65 prosent av heteroseksuelle kvinner.

Det vil si at lesbiske kvinner ikke ligger langt unna selve orgasmevinneren, som ikke overraskende er heteroseksuelle menn. 95 prosent av heteroseksuelle menn får nemlig alltid, eller nesten alltid, orgasme når de har sex.

Sexologene mener dette fort kan ha sin naturlige forklaring, nemlig at det er lettere å tilfredsstille en kropp som er lik din egen.

- Det er jo bare én av tre kvinner som får orgasme av penis i skjeden, så det er ikke slik at man trenger en penis for å få orgasme, påpeker Pirelli Benestad, og legger til:

- Likevel er det akkurat det hovedkulturen vår lærer oss, at menn skal reise rundt i verden med penisen sin og dele ut orgasmer, men det er jo helt meningsløst.

Kanskje kan det til og med tenkes at fravær av penis åpner døren for annen, og mer variert, seksuell nytelse?

- Nå generaliserer jeg litt, men i heterofile forhold er det ofte slik at man deler opp et samleie i tre deler: Forspill, penetrering og orgasme. Hvis man, som mange skeive gjerne gjør, hadde greid å fjerne seg litt fra den tredelingen og tanken om at penetreringen skal være en slags hovedrett, så hadde vi kanskje økt orgasmefrekvensen? I stedet kan man variere mer, og kanskje bevege seg frem og tilbake mellom de tre delene, mener Slettvoll Lien.

Like tenningsmønster = oftere sex?

Lesbiske kvinner har også oftere sex enn heterofile og biseksuelle.

På spørsmål om hvor ofte de hadde hatt sex det siste året, var det vanligste svaralternativet blant lesbiske kvinner «flere ganger i uken». 33 prosent oppga dette som svar, mens bare 15 prosent av heterofile kvinner svarte det samme.

Til sammenligning oppga kun 15 prosent av homoseksuelle menn at de hadde hatt sex «flere ganger i uken».

Blant heterofile kvinner, var det vanligste svaralternativet at de ikke hadde hatt sex i det hele tatt det siste året. 22 prosent av heterofile kvinner oppga det, mens bare åtte prosent av lesbiske kvinner svarte det samme.

Sexolog Bianca Schimdt har tidligere forklart at steg én mot en løsning på lystproblematikken, er å forstå hverandres tenningsmønster.

Menn er generelt mer visuelle og direkte i sitt tenningsmønster, altså kan de bli raskt tent hvis de ser noe eller noen de liker eller visualiserer noe som tenner dem.

Kvinners tenningsmønster er derimot langt mer flyktig, og avhenger i større grad av en stemning som gir god følelse av nærhet og trygghet med en liten dose romantikk for å få lyst på sex.

LES OGSÅ: Sexolog: - Kvinner kan penetreres uavhengig av sexlyst, men det betyr ikke at det er en god idé

- Kan det tenkes at like tenningsmønster skaper bedre forståelse av hverandre, og dermed økt sexlyst og mer sex?

- Det er en fornuftig antakelse, selv om tenningsmønster også kan variere fra person til person, sier Pirelli Benestad.

Uavhengig av årsak til lesbiskes tilfredshet med eget sexliv, så er én ting sikkert:

Kvinner liker sex. De er ikke uinteresserte og de ønsker seg et aktivt sexliv.

- I heterofile forhold kan den tanken om at «kvinner ikke vil ha så mye sex», fort bli en sovepute. Skal man være sammen et helt liv må man aktivt jobbe med sexlivet, slår Slettvoll Lien fast.

At «50 shades of grey» ble såpass populært blant voksne kvinner, tyder i alle fall på én ting: Disse kvinnene ønsker seg spenning.

- Men denne spenningen kommer ikke rekende på en fjøl. Vi må ta tak i det selv og jobbe for å holde seksualiteten levende og spennende, avslutter Slettvoll Lien.