Stress - bare ordet kan gi negative følelser og tanker.

Vi har vel alle følt på uro og angst i kroppen i stressituasjoner, enten det er noe vi står midt oppi akkurat nå - eller tanker vi har om noe som skal skje i fremtiden.

- Stress handler om følelsen av å ikke ha kontroll, forteller Linda Hannevold Holt, fysioterapeut og veileder hos Life Improvement og kursholder på Curus.no.

Hva er stress egentlig?

Stress er en «kroppslig aktivering» - altså at kroppen gjør seg klar til å takle en utfordring. Dette gir blant annet:
  • Raskere puls
  • Anspent muskulatur
  • Mindre blodgjennomstrømming til mage/tarm
  • «Skjerpede» sanser

Så hvis hjernen tolker at man står under press, og ikke har kontroll, så aktiveres kroppen til å takle det stresset den står overfor.

Dette kan knyttes til våre instinkter og vårt behovet for å overleve gjennom aktivering av «fight or flight»-responsen.

- For eksempel hvis man står foran en løve, så vil kroppen aktiveres for enten å slåss eller løpe, forklarer Holt.

- Det er i utgangspunktet en veldig hensiktsmessig reaksjon.

Men, vi møter jo ikke på løver, og likevel blir vi stresset?

I hverdagen vår handler stress ofte om følelsen av at kravene til oss overstiger de ressursene vi har til å håndtere utfordringen - enten det er utfordrende arbeidsoppgaver og korte tidsfrister på jobb, eksamenspress på skolen eller bekymringer rundt familie eller fremtid.

ANNONSE: Se videokurset «Stress og stressmestring i hverdagen» med Linda Holt på Curus.no Er du Nettavisen Pluss-abonnent har du gratis tilgang. Bare logg inn med din aID

Tankene avgjør

Det viser seg at hva vi tenker om stresset avgjør hvordan kroppen reagerer på situasjonen og hvor skadelig det er for helsen.

En stor studie undersøkte «mengde opplevd stress» og «tolkning av hvordan stress påvirker helsen» hos nesten 30.000 amerikanere. Resultatene viste at det var 43% større risiko for tidlig død hos de som oppga at de er utsatt for mye stress og samtidig tolket at stresset var helsefarlig for dem.

- Vi ser dermed at det er viktigere hva vi tenker om stresset vi utsettes for, enn om vi har mye stress i hverdagen.

Slik kan du endre stressresponsen

Stress kan være en veldig ubehagelig situasjon, og kan oppleves veldig vanskelig når man står midt i det.

Men - det er mulig å få takle det bedre med noen enkle verktøy, forsikrer Holt.

Dette handler om å bearbeide tankene rundt en hendelse, og hvordan tankene påvirker hvordan vi har det. Dette vil kunne påvirke hvordan kroppen din fysiologisk reagerer på stresset du utsettes for.

Her kommer også noe som kalles «positiv mestringsforventning» inn.

Det vil si at man går inn i en stressfull situasjon og tenker at «dette har jeg kapasitet til å mestre». På denne måten reduseres stressresponsen allerede før man har mestret situasjonen.

- Hvis det går i motsatt retning ser det ut til at responsen vedvarer, og disse erfaringene tar du med deg til neste gang du opplever en lignende situasjon. Da kan man gå inn i neste situasjon med negativ mestringsforventning, forklarer Holt.

Derfor er det så viktig å ta grep.

Tre tips for stress

Vi kan se på tre forskjellige måter å møte og håndtere stresset på, forklarer Holt.

1. Først må man forsøke å påvirke det som skaper en stressrespons, og å endre på rammene rundt situasjonen.

- Dette kan bety å endre på tidsfrister, forandre på hvordan arbeidsdagen er organisert, og se på hvordan en kan endre ytre påvirkninger. I mange tilfeller er det likevel ikke mulig å endre forutsetningene, og da må man anerkjenne at stresset er noe man kommer til å møte, forklarer Holt.

2. Deretter kommer må man jobbe med tankene rundt stress og forventning til hva man skal klare å håndtere.

- Veldig ofte handler dette om å øve på å ikke ha kontroll på alt, og senke kravene til seg selv. Du må sette realistiske mål og vite at man er et menneske, anbefaler hun.

3. Det tredje handler om å fjerne stressreaksjonene etter at de har oppstått, med eksempelvis mindfulness eller pusteteknikker.

- Det som er meg bevisst kan jeg gjøre noe med, og det som er ubevisst gjør noe med meg. Dette sier noe om at det er mulig å øve inn strategier for å best kunne møte stressituasjoner i livet - som vi alle må forholde oss til i en eller annen grad, sier Holt avslutningsvis.

ANNONSE: Er du Nettavisen Pluss-abonnent? Da har du gratis tilgang til Linda Holts kurs «Når angst og uro tar mer fokus i hverdagen enn du ønsker»Curus.no.

Ekspertens tips til å håndtere stress i hverdagen:
  • Øv deg på å se på hverdagen som full av aktiviteter, fremfor full av stress
  • Hvordan du snakker til deg selv har stor betydning for håndtering av stress
  • Sett deg realistiske mål, og aksepter at du ikke rekker alt. Ofte må vi prioritere hva som er viktigst for oss.
  • Tren opp troen på at du mestrer - øv deg på å legge merke til det du har fått til!
  • Ha fokus fremover - og ikke bruk energi på det du ikke får gjort noe med.
  • Ta en titt på hverdagen din – bruker du tiden på det du ønsker?