Ny forskning, publisert i det anerkjente tidsskriftet «Developmental Cell», har gitt gode resultater når det gjelder å stoppe spredning av kreftceller i mus.

Å stoppe kreftceller fra å spre seg i kroppen - såkalt metastase (se faktaboks) - er en av de største utfordringene i kampen mot kreft. Forskerne skal ha oppdaget en lovende ny måte å hindre veksten på, og tester på mus har gitt gode resultater, skriver Science Alert.

De sveitsiske forskerne har funnet at en «mur» bygget av proteinet Aktivin B og reseptoren ALK7 ser ut til å spille en sentral rolle i å stoppe de skadelige cellene fra å spre seg.

I praksis kan miksen se ut til å få kreftcellene til å selvdestruere.

Forskerne så først på kreft i bukspyttkjertelen og brystkreft i mus, og deretter på ulike krefttyper hos mennesker. De skal ha funnet en sammenheng mellom tilstedeværelsen av ALK7 og en lavere risiko for å få tilbakefall for pasientene.

Fra mus til menneske

Forskningen antyder at ALK7 og partneren Aktivin B kan spille en aktiv rolle i å hindre spredning av kreftceller, men det trengs mer forskning før denne oppdagelsen kan overføres til en framtidig behandling.

Kjetil Tasken ved Institutt for kreftforskning sier til Nettavisen på generelt grunnlag at forskning på mus kan være overførbart til mennesker, men at det også er gjort forskning som ikke kan overføres. Han understreker at en må gjøre tester på mennesker før en kan ha håp om en behandling.

Jon Amund Kyte, seksjonsleder ved utprøvedende kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, er inne på det samme.

- Det tar noen år før vi ser om funn i musemodeller kan brukes hos pasienter. Vi kan ikke si nå om denne studien kommer til å føre til en behandlingsform.

- Når det er sagt er dette et interessant funn og konsept, sier Kyte til Nettavisen.

Nytt våpen i arsenalet

Ifølge de sveitsiske forskerne har ALK7 en tendens til å «gå under radaren», men at den nå kan legges til arsenalet av potensielle våpen mot kreft.

- Vi har liknende strategier fra tidligere, så dette er ikke helt nytt. Men det kan være at de har funnet et potensielt nytt angrepspunkt.

- Kan denne studien være et gjennombrudd i kreftforskningen?

- Det er vanskelig å si om det er snakk om et gjennombrudd. Vi vet ikke om behandling basert på denne forskningen kan gi uheldige bivirkninger eller om den vil være effektiv, eller om kreftsvulstene finner måter å omgå behandlingen på, sier Kyte.

Det sveitsiske forskerteamet mener de ha tatt et viktig skritt på veien mot å bekjempe kreftsykdommer.

- Å avsløre hvordan kreftceller klarer å overvinne naturens ulike «sikkerhetskontroller» og bli ondartet er et viktig skritt mot å forstå biologien til svulster og utviklingen av sykdommen, sier en av forskerne bak studien, ifølge Science Alert.