Det er forskere ved universitetet i Karlstad som mener de har gjort funn som tyder på at Paracatemol kan være skadelig for fosteret.

Paracetamol er et smertedempende middel som blant annet brukes i Paracet.

Forskerne har gått gjennom vitenskapelige artikler publisert mellom 1. januar 1995 og 25. oktober 2020. Ut fra disse dataene mener de å kunne vise at paracetamol kan påvirke fostre negativt på flere forskjellige måter, skriver den svenske avisen Aftonbladet.

Kan skade kjønnsorganet

Ut fra dataene forskerne har funnet mener de at paracetamol kan skade kjønnsorganet hos mannlige fostre, samt føre til at jenter kommer tidligere i puberteten. Også ADHD, autisme og sen språkutvikling nevnes som mulige bivirkninger hos fosteret hvis mor bruker paracetamol under graviditeten.

I Sverige selges smertestillende med paracetamol under navnet Alvedon.

– Vi fant ut at bruk av Alvedon under tidlig graviditet var koblet til sen språkutvikling spesielt hos jenter i studien vår, sier Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkehelsevitenskap ved Karlstads universitet og medforfatter til artikkelen i en pressemelding.

Forskerne konkluderer med at gravide bør ta så lite paracetamol som mulig, skriver Göteborgs-Posten som har intervjuet professor Bornehag.

Les også: Advarer menn mot bruk av Ibux

Halvparten bruker

– Konklusjonen vår baserer seg ikke kun på observasjonsstudier på mennesker, men også på eksperimenter i laboratoriemiljø som i flere tilfeller bekrefter det man har sett i observasjonsstudiene. Med den bakgrunnen er vår vurdering at det finnes grunn til bekymring og vi vil oppfordre til forsiktighet med bruken av paracetamol, sier han til Göteborg-Posten.

Ifølge Aftonbladet finnes det undersøkelse som viser at mer enn halvparten av verdens kvinner bruker medisiner som inneholder paracetamol under graviditeten.