Lenge var 80 km/t det forteste vi fikk kjøre på norske veier. Så kom 90-sonene, etter hvert også fulgt av 100- og 110-sonene.

Dette har kommet som en konsekvens av stadig bedre veier, blant annet med omfattende utbygging av firefelts motorvei.

Hva mener så norske bilister om fartsgrensene? Jo, en ny undersøkelse gjort av Kantar for Trygg Trafikk, viser at 64 prosent mener fartsgrensene er bra som de er. 25 prosent mener fartsgrensene burde være høyere på mange veier, mens 8 prosent synes de burde vært lavere på mange veier.

Sammenlignet med en undersøkelse gjennomført av Trygg Trafikk i fjor, er det færre som ønsker høyere fartsgrenser i år enn det var den gang. I fjor svarte 37 prosent de ønsket høyere fartsgrenser, mot altså 25 prosent i år.

Menn vil ha mer fart

– Dette viser at de fleste mener det går fort nok på norske veier. Det er en klar sammenheng mellom fart og ulykker, og vi er glade for å se at flertallet åpenbart ser dette. At flertallet av nordmenn er tilfreds med fartsgrensene bør være et tydelig signal også til myndighetene, mener Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Menn er sterkt overrepresentert på ulykkesstatistikkene, men er også mest ivrige til å ville øke fartsgrensene.

32 prosent av menn ønsker økte fartsgrenser på norske veier, mens det blant kvinnene kun er 18 prosent som ønsker seg dette. Den aldersgruppen hvor flest ønsker seg høyere fart, er de mellom 45 og 59 år– hele 32 prosent.

200.000 nordmenn har fått en bot som er helt unødvendig

Ville ha 120 km/t

– Godt voksne menn har lenge vært overrepresentert på ulykkesstatistikken. Da er det litt betenkelig at såpass mange menn og såpass mange middelaldrende ivrer for høyere fartsgrenser, sier Johansen, i en pressemelding.

I Granavolden-plattformen til det som da var en fireparti-regjering, tok man til orde for å vurdere muligheten til å heve fartsgrensen til 120 km/t på enkelte motorveistrekninger i Norge.

– Dette er noe vi har presset på for lenge. Vi mener vi med fordel kan øke farten på norske veier, slik at de blir likere våre naboland. Samtidig har vi fått bedre veier og tryggere biler, sa Frps veipolitiske talsperson Tor André Johnsen, tilbake i 2019.

Filmet mens de kjørte i 178 km/t – så fikk politiet tak i telefonen

Aktuelle veier

120-sone ble sett på som aktuelt å innføre på enkelte veistrekninger, konkret de nyeste og beste motorveistrekningene her til lands.

Deler av E6 i Østfold, E6 forbi Gardermoen og og E18 i Vestfold og Telemark ble fremholdt som aktuelle veier for dette.

Nå er Frp som kjent ute av regjering, om de gjenværende partiene ønsker å fortsette dette arbeidet, er uvisst.

LES MER: En fartsgrense brytes oftest på norske veier

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.