Saken oppdateres!

DRAMMEN TINGRETT (Nettavisen): Torsdag møter en mannlig, norsk realitydeltaker i 20-årene i retten, tiltalt for å ha skadet en annens kropp eller helse.

På spørsmål om skyldsspørsmålet erkjenner tiltalte straffskyld.

Det var i januar 2020, på et utested, at tiltalte slo en mann i ansiktet slik at han ble påført nesebrudd, ifølge tiltalen. Rettssaken skulle i utgangspunktet ha gått i januar, men ble den gang utsatt fordi et av vitnene ikke var i landet.

Pågrepet og kjørt til arresten

Aktor forteller i retten at vektere den aktuelle natten i 2020 kom ut til en politipatrulje som sto utenfor utestedet med den fornærmede. Fornærmede hadde blod i ansiktet, på hendene og klærne, nesa så skjev ut og vedkommende ble oppfordret til å oppsøke legevakt.

Rett etter hendelsen inne på utestedet utløste det et kaos der flere ble involvert. Tiltalte ble siden pågrepet og kjørt til arresten.

Aktor presenterer en overvåkningsfilm, samt bilder og journal fra legevakt som sentrale bevis i saken. Det vil bli lagt ned påstand om erstatning for fornærmede.

Tiltalte selv forklarer i retten at han ikke hadde noe kjennskap til fornærmede før hendelsen fant sted.

– Ja, jeg har slått fornærmede i ansiktet, sier han.

Forklarer hendelsesforløpet

Tiltalte sier i retten at slaget ikke føltes så hardt, men at det må ha vært det hvis det førte til et nesebrudd. Han bekrefter i retten at slaget ble gjort med knyttet neve.

Tiltalte forklarer videre at hendelsen fant sted i andre etasje på utestedet, der vedkommende sto og snakket med noen andre som var til stede.

Han skal siden ha kommet borti fornærmede med albuen sin, hvorpå en verbal konflikt ifølge tiltalte skal ha oppstått. Han hevder han ba om unnskyldning, før han skal ha vært på vei til å forlate utestedet.

Siden skal det ha kommet noen slengbemerkninger fra fornærmede, noe som førte til fysisk vold.

– Jeg følte meg litt truet, de var tre stykker og jeg var alene. Da snappet jeg og mistet kontrollen, forklarer tiltalte.

Tiltalte beskriver en hyggelig kveld med god stemning før voldshendelsen fant sted. Tiltalte hevder også å ha blitt forsøkt angrepet av en annen under samtale med politiet utenfor utestedet, og beskriver at det var «amper stemning».

– Jeg angrer som faen

På spørsmål fra aktor om tiltalte kunne gjort noe annet enn å slå fornærmede, svarer han:

– Vold er siste løsningen, men det er det det ble til.

Tiltalte legger ikke skjul på at saken har vært en belastning, spesielt med tanke på at det har tatt såpass lang tid før den kommer opp for retten.

– Det er noe som har fulgt meg helt siden det har skjedd. Det setter hele livet ditt på pause. Jeg angrer som faen. Jeg hadde ikke lyst til at dette skulle skje i det hele tatt. Men man må stå for det man har gjort og ta lærdom av det.

I retten vises også en overvåkningsvideo av hendelsen, der man kan se hvordan tiltalte er på vei til å gå før situasjonen oppstår. Så snur han seg, slår først fornærmede, før en annen på utestedet blir slått etter. Det er ikke kjent om dette slaget traff, og det er heller ikke tatt ut noe tiltale på det.

Aktor ber om 75 dager

Tiltalte forklarer at hendelsen trolig ikke ville funnet sted dersom det ikke skal ha kommet slengbemerkninger om tiltalte fra fornærmede. Han er ikke dømt tidligere, og sier han med hånden på hjertet ikke vil gjøre noe lignende igjen.

– Det hadde vært det mest forferdelige og dårlige utfallet for min del, svarer tiltalte på spørsmål om hva han tenker om han eventuelt blir dømt til fengselsstraff.

Saken ble ferdig etterforsket 9. mars 2020, og endte altså ikke opp i retten før nå – ett og et halvt år senere. Sett fra påtalemyndighetens synspunkt bør dommen få en markant rabatt med tanke på saksbehandlingstiden.

Påtalemyndigheten ber om 75 dager i fengsel for realitydeltakeren. De ber også om at tiltalte må betale saksomkostninger, erstatningskrav og oppreisning til fornærmede.

Aktor sier at straffeutmålingen i utgangspunktet burde være på fengsel i fem måneder, men at blant annet den lange saksbehandlingen legger til grunn for strafferabatt.

Tiltaltes forsvarer mener på sin side at situasjonen ikke er uprovosert, basert på videoen som er lagt frem i retten, og sår tvil om fornærmedes forklaring. Forsvareren mener aktors forslag til straffeutmålingen er for strengt.

Forsvarer mener tre måneder er et passende utgangspunkt, og synes med tanke på saksbehandlingstiden at det er helt urimelig at hans klient skal sone ubetinget. Forsvarer mener også at erstatningskravet begrenses ettersom voldshendelsen etter hans mening var fremprovosert. Han ber om at straffen anses på mildeste måte.

– Er det et problem?

Fornærmede forklarer i retten at han satt ved et bord på utestedet og drakk da han fikk det han hevder var gjentatte slag med tiltaltes albu i hodet. Slagene var ikke harde, men han merket dem.

Videre forklarer fornærmede at han fikk et slag i ansiktet da han reiste seg opp fra bordet. Han skal ha sagt noe til tiltalte, uten å huske helt hva, hvorpå han ble slått i ansiktet.

– Er det et problem? minnes fornærmede at han kanskje sa til tiltalte før slaget kom.

Fornærmede hevder også at tiltalte provoserte ham da de kom ut fra utestedet, og forklarer at han slet med smerter i den brukne nesa i flere uker etter hendelsen fant sted. Fornærmede sier også at han egentlig ville legge saken bak seg og gå videre fremfor å møte i retten i dag.

Fornærmede nekter for å ha kommet med slengbemerkninger som kan ha provosert en voldelig reaksjon. Han husker heller ikke at tiltalte var på vei til å forlate stedet før slaget kommer.

Visste ikke om tiltalen

Da tiltalen mot realitydeltakeren ble kjent, var det aktuelle programmet han var med i allerede spilt inn.

TV-selskapet som står bak programmet fortalte den gang til VG at de ikke visste om tiltalen mot deltakeren.

– Hvis dette er tilfellet, følger vi vanlige rettsprinsipper, og deltakeren er dermed å anse som uskyldig inntil det eventuelt foreligger en rettskraftig dom, skrev talsmannen for det aktuelle TV-selskapet i en e-post til avisen den gang.