Det er i oppdaterte retningslinjer at Verdens helseorganisasjon (WHO) for første gang kommer med anbefalingen om skjermtid for barn:

Barn under fem år må bruke mindre tid sittende foran skjermer, eller fastspent i vogner og seter, få bedre kvalitet på søvnen og ha mer tid til aktiv lek hvis de skal vokse opp med de beste forutsetninger for et sunt liv.

– Ved å øke fysisk aktivitet, redusere stillesitting og sørge for kvalitet i søvnen for små barn, vil deres fysiske, mentale helse og velvære forbedres, og hjelpe med å motvirke overvekt blant barn og relaterte sykdommer senere i livet, sier WHOs Dr. Fiona Bull i en uttalelse.

Så lite bør barn under fem år se på skjerm

I tillegg gis det helt tydelige råd for bruk av nettbrett og aktivitet for barn under fem år.

– Stillesittende skjermtid for barn under fem år bør ikke være mer enn én time daglig; mindre er bedre. For barn under ett år er ikke stillestittende skjermtid anbefalt, ifølge WHO.

Stillesittende skjermtid (såkalt «sedentary screen time») gjelder tid foran tv, mobil eller nettbrett hvor barnet sitter stille og ser på video eller spiller spill.

Når barnet sitter stille er rådet at barnet bør engasjeres i lesing eller historiefortelling sammen med en foresatt, lyder rådet videre.

LES OGSÅ: Advarer mot vugge etter ti barnedødsfall

Så lenge bør barn under fem år sove

Rådene grupperes etter alderstrinnene 0, 1-2 år og 3-4 år og går også på hvor mye tid barnet bør sove.

For spedbarn 0-3 måneder er 14-17 timer og 4-11 måneder er 12-16 timer med kvalitetssøvn regnet som best for barnets helse. Dette inkluderer også lurer gjennom dagen.

For barn i alderen 1-2 år er 11-14 timer med god kvalitetssøvn, inkludert lur, anbefalt, mens når barnet når 3-4 års alderen kan en lur inkluderes, men der gjelder 10-13 timers søvn. For begge disse aldersgruppene bør barnet ha faste rutiner for når det legger seg og står opp.

LES OGSÅ: Mye skjermtid sliter på barns øyne

Så lenge bør barnet være i aktivitet

For spedbarn er forslaget naturlig nok noe annerledes enn for eldre barn.

Barn under ett år bør barnet være fysisk aktiv flere ganger i løpet av dagen på variert vis. Her peker WHO på at det spesifikt bør være interaktiv lek på gulv - og jo mer jo bedre.

For de helt minste bør det inkludere totalt 30 minutter ligging på magen. De 30 minuttene bør spres ut gjennom dagen, mens barnet er våkent.

1-2 åringene bør bruke minst 180 minutter i forskjellige typer av fysiske aktiviteter i hvilken som helst intensitetsgrad, inkludert moderat-til-energisk intensitet, spredt utover dagen. Også her gjelder dess mer, dess bedre.

3-4 åringene bør også ha minst 180 minutter varierte fysiske aktiviteter, men her bør minimum 60 minutter være moderat til energisk fysisk lek gjennom dagen.

LES OGSÅ: Norske barn får reklame for pengespill, alkohol og plastisk kirurgi

Anbefalt tid i bæreseler, barnestoler og vogn

Rådene fra WHO går også på sitting i bæresele, barnestol og barnevogn.

Barn mellom 0-4 år bør ikke sitte fastspent med enn én time av gangen, for eksempel i barnevogner, bæreseler eller barnestol.

For 2-4 år gjelder dette også sitting som ikke er fastspent.

Disse stillesittende aktivitetene er bra for barnet

Ifølge WHO er aktivitetsmønsteret gjennom døgnet som er nøkkelen: Erstatt langvarig fastspent sitting (eksempelvis i vogn eller bil) eller stillesittende skjermtid med mer aktiv lek, samtidig som man passer på at unge barn får nok kvalitetssøvn.

Stillesittende aktiviteter som er av kvalitet for barnet inkluderer lesing, historiefortelling, synging og pusling, og det understrekes at slike aktiviteter er veldig viktig for barnets utvikling.

– Det vi virkelig trenger å gjøre er å ta tilbake lek for barn. Dette handler om skiftet fra stillesittende tid til lek, samtidig som man beskytter søvnen, sier Dr. Juana Willumsen fra WHO.

Har påvirkning helt inn i voksenlivet

Over 23 % av voksne og 80% tenåringer er på global skala ikke nok fysisk aktiv, ifølge WHOs tall.

Ved å etablere sunne vaner rundt fysisk aktivitet, stillesitting og søvnvaner på et tidlig tidspunkt i barnets liv, vil det hjelpe å skape sunne vaner gjennom barndommen, tenårene og inn i voksenlivet.

LES OGSÅ: (+) Slik forteller du barna at dere skal skilles

Kritiske til WHOs anbefalinger

Eksperter påpeker at forskningsgrunnlaget i dag ikke er godt nok til at man kan sette noen absolutte grenser for skjermtid, skriver NTB.

– Begrensningene på skjermtid som foreslås av WHO, virker ikke rimelig i forhold til skadepotensialet, sier Max Davie ved britiske Royal College of Pediatrics and Child Health.

Forskningsdirektør Andrew Przybylski ved Oxford Internet Institute er enig i at det kan være fornuftig å begrense skjermtid for småbarn.

– Men på mange måter har konklusjonene som trekkes om at skjermer er skadelige, ikke vitenskapelig grunnlag, sier han.

LES OGSÅ: Britiske ekperter: Skjermtid er ikke skadelig for barn

Etterlyser studier

Han påpeker at det er forskjell på hva man fyller skjermtiden med, og oppfordrer WHO til å be om høykvalitetsstudier som kan se bredere på ulike typer skjermbaserte aktiviteter og hvordan de påvirker barn.

– Jeg lurer virkelig på i hvilken utstrekning globale retningslinjer om folkehelse, som omfatter millioner av familier, bør være basert på beviser av svært lav kvalitet, sier Kevin McConway, som er professor emeritus i anvendt statistikk ved The Open University i Storbritannia.

Han påpeker at det ofte ikke er mulig å utføre eksperimenter på småbarn, noe som har fått WHO til å feste lit til observasjonsstudier. Han er også kritisk til begrepet «stillesittende skjermtid» og lurer på hva det innebærer.

WHO påpeker at retningslinjene dreier seg om såkalt passiv titting.

– De omfatter ikke et interaktivt nettbrettspill eller et TV-program hvor barn oppfordres til å bevege seg, etterligne bevegelser, danse eller samhandle, sier Juana Willumsen i WHO til pressen i Genève onsdag.