(iBergen.no / iOslo.no) Avdeling for infeksjonsovervåking på Folkehelseinstituttet la i forrige uke fram HIV-tallene for 2008. De viser at det i 2008 ble diagnostisert 299 nye hivsmittede i Norge, 182 menn og 117 kvinner. Dette er det høyeste antallet hivpositive diagnostisert noe år i Norge.

- Tror ikke hiv er noen «big deal»
- Jeg ble skuffet da jeg så dette. Det var jo en vekst i tallene i 2007 også og det kan virke som om folk ikke tar dette å ha HIV helt på alvor. Folk lever kanskje på en illusjon om det å få HIV ikke er noen «big deal», noe som er en grov misoppfattelse, sier Leder i LLH Bergen og Hordaland, Tore Lirhus, til iBergen.no.

Totalt er det nå diagnostisert 4086 HIV-positive i Norge. 1278 av disse er menn som har blitt smittet ved å ha hatt sex med menn. Folkehelseinstituttet tror imidlertid at om lag 3000 av de diagnostiserte HIV-positive lever i Norge i dag.

- Vi må legge til rette en bedre homohelse og vi må øke graden av informasjonsflyt. Jeg tror at mye av smitten skjer i det skjulte og at folk gjør det i en situasjon der de er påvirket av alkohol eller rusmidler, forteller Lirhus.

- Smittet av mann eller thailandsk kvinne
92 menn ble smittet etter å ha hatt samleie med en annen mann i fjor. Dette tallet er nå mer enn dobbelt så høyt som på 1990- tallet. Av de 92 tilfellene påvist i 2008, oppga 46 å ha blitt smittet i Oslo, mens tre ble smittet i Bergen, åtte ble smittet andre steder i Norge, 23 ble smittet i utlandet og for åtte var smittestedet ukjent.

- Tre av fire nordmenn som smittes med HIV er menn som er blitt smittet av en annen mann eller av en thailandsk kvinne. Dette tyder på at mange norske menn fortsetter å praktisere ubeskyttede anale- og vaginale samleier i velkjente risikomiljøer til tross for at kunnskapsnivået om hiv og smitterisiko er høyt, sier Øivind Nilsen ved Avdeling for infeksjonsovervåking på Folkehelseinstituttet.

- Fullverdig liv med HIV
I Folkehelseinstituttets tall kommer det fram at det bor 19 mennesker med HIV i Hordaland. Ett av tiltakene for de HIV-smittede i byen settes i gang allerede denne uken.

- Torsdag (12. mars journ.anm.) arrangerer vi «Leve09» sammen med Kirkens Bymisjon på Fincken. Det er arrangement som setter fokus på åpenhet og det å leve et fullverdig liv med sykdommen, sier Lirhus i LLH.

Arrangementet skal ifølge Lirhus fokusere på tilbudet Kirkens Bymisjon har til HIV-smittede personer.

Les mer fra iBergen. no:Nytt stjerneband til Bergen.