Pressens Faglige Utvalg vurderte torsdag en klage mot VG og tre andre medier om at de både hadde navngitt og avbildet Erik Andersen da han ble tiltalt i den såkalte Lommemann-saken. Klagene førte ikke frem i PFU, ifølge Journalisten.

- Vi er uenige i konklusjonen, sier Erik Andersens advokat Gunhild Lærum til Journalisten.

PFU konkluderte slik:

«Etter utvalgets mening må oppslaget vurderes i lys av sakens alvorlighetsgrad i henhold til tiltalen og det åpenbare informasjonsbehov saken over lang tid utvilsomt hadde skapt i allmennheten. Her vil utvalget særlig vektlegge det angivelige omfanget av overgrep mot mindreårige i store deler av landet. Utvalget legger samtidig til grunn avisens anførsel om at identifiseringen av tiltalte også kunne innebære at flere og nye ofre trådte fram.Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.»

Angrep lekkasjer
Da saken mot Erik Andersen startet opp i starten av november gikk Gunhild Lærum og medforsvarer Gard A. Lier til frontalangrep på lekkasjene fra politiet til pressen.

Her viste Lærum til at VG var til stede under pågripelsen i 2008. I tillegg til dette sa forsvarerne at VG og Bergens Tidende har hatt et «sugerør» inn i sakens dokumenter.

Lærum påpekte at en tidligere polititjenestemann på Hedemark ble dømt for å ha utlevert både bilder og materiale til VG og Se og Hør. Også statsadvokaten har reagert på de utstrakte lekkasjene til pressen i forbindelse med «lommemannen-saken».

Lekkasjer
Problemene med lekkasjer fra politiet til pressen har vært oppe som en problemstilling i flere år, uten at dette har stoppet at opplysningene fra politiet til pressen. En av forslagene som er lansert er at det skal gis lavere straff etter lekkasjer.

Tidligere i år ble en 57 år gammel politimann fra Hedmark politidistrikt dømt for å lekke til VG og Se og Hør, etter å ha blitt tiltalt for brudd på taushetsplikten i 20 forskjellige tilfeller.