Gå til sidens hovedinnhold

Det aller beste trikset i London

Denne oversikten kan spare deg for mye tid.

London er absolutt en av favorittbyene til nordmenn som ønsker å komme seg bort for et lite avbrekk eller ferie. Utover alle pubene, den gode underholdningen og de hyggelige omgivelsene, er T-banesystemet noe som gjør et besøk til en enkel affære. T-banen går til alle tenkelige steder, går ofte - og den går fort.

Men i alle år har det vært et problem å få en god oversikt over hvordan T-banesystemet egentlig går i byen.

Systemet ble ikke bygget av noen som hadde en helhetlig tankegang om hvordan et slikt system skulle fungere, men ble i sin tid startet utbygget av flere private aktører som hadde litt snevrere tanker i hodet.

Et prosjekt over 150 år

Etter hvert begynte en å samarbeide, og over halvannet århundre har en lappet på - og utvidet - systemet til å bli et utrolig effektiv kommunikasjonssystem. I dag består det av 270 stasjoner med over 400 kilometer linjer som daglig har rundt 3,5 millioner passasjerer.

Fordi systemet har bestått av et lappeteppe av tunneler og linjer, har det alltid vært en utfordring å lage et kart som var oversiktlig for passasjerene. Det er ikke noe problem å lage et kart som er nøyaktig, men å lage et kart som er oversiktlig og lett forståelig har alltid bydd på utfordringer.

I utgangspunktet hadde de forskjellige selskapene som drev sine egne T-banelinjer sine egne T-banekart, men i 1908 kom det første felleskartet som fem av de største selskapene samarbeidet om.

Etter hvert som kartet ble stadig mer komplisert, ble det også stadig vanskeligere å holde oversikt - og ikke minst var det vanskelig å få med enden på alle linjene, som gikk langt utenfor sentrum.

Tenkte kart på en ny måte

Løsningen kom etter hvert gjennom en helt ny måte å tenke T-banekart på, utviklet av Harry Beck. Han utviklet et kart som ikke tok så mye hensyn til nøyaktig geografi, men i stedet var tanken å lage et skjematisk kart som viste strukturen i systemet.

Han mente at så lenge man var under bakken, var det mindre interessant å vise nøyaktig hvor på kartet stasjonene var, men viktigere å gi en oversikt over hvor man skulle bytte bane.

Kartet hadde derfor en nærmest lik avstand mellom alle stasjoner, alle linjer var rette, og selv Themsen var kun lagt inn som en omtrentlig referanse.

Det nye kartet var en umiddelbar suksess, og hans måte å tenke kart på er noe en (stort sett) har fulgt i London siden.

Kan lure deg trill rundt

Kartet har derimot sine kraftige kritikere. Fordi kartet geografisk sett ofte er veldig unøyaktig, viser forskning at folk ofte velger totalt feil veivalg. Forskeren Zhan Gou kom fram til at oppfattelsen en fikk av avstander på kartet var dobbelt så viktig som den faktiske reisetiden en kjenner. En lar seg rett og slett lure til å ta mye lenger veier enn det som er nødvendig, fordi det skjematiske kartet er feil.

Et av mange gode eksempler på dette er avstanden mellom stasjonen Bank og Mansion House. På T-banekartet ser dette ut til å være en svært lang distanse, der det beste er å bytte mellom to T-baner, mens det i realiteten er 3-400 meter å gå.

Og denne typen eksempler finnes det mange av, og det er nok også mange som har tatt Circle Line i feil retning etter å ha trodd at den ene veien var omtrent like rask som den andre.

Riktig og oversiktlig

I 2011 fikk den britiske designere Mark Noad nok, og fant ut at han skulle lage et kart som både var geografisk sett nær korrekt, samtidig som det skulle være oversiktlig, og resultatet ble et kart som har fått svært god mottakelse.

Kartet er ikke offisielt godkjent av Transport of London, og er strengt tatt bare en prototyp, men vil kunne være til god hjelp til å få en bedre oversikt over hvordan stasjonene faktisk ligger i forhold til hverandre.

Dette kan både bruke til å legge opp til en mer optimal rute til dit du skal, samtidig som det kan gi deg en ganske god indikasjon på om det er verdt å ta beina fatt, eller om du skal hoppe på banen. Ja, for eksempel tar godt under ti minutter å å gå mellom nabostasjonene Bond Street og Marble Arch, mens mellom nabostasjonene Marble Arch og Lancaster Gate tar et kvarter - selv om det ser like langt ut på kartet.

Kommentarer til denne saken