(SIDE2:) Det er kanskje ikke for sent å søke på drømmeutdannelsen – og få seg drømmejobben.

Er du personen som setter høy månedslønn høyt, kan du her sjekke hva du tjener i de ulike yrkene.

Mer om utdanning: Sjekk vår utdanninsspesial

For eksempel håver du inn cirka 74.000 kroner i måneden som pilot, og nesten 50.000 hvis du går for meglebransjen. Vil du bli lege, og er mann, kan du tjene opptil 62.000 kroner i måneden.

De 10 prosent høyest lønte i 2009 hadde i gjennomsnitt en månedslønn på 68.500 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) . En gjennomsnittlig månedslønn for alle lønnsmottakere var 35.200 kroner i samme år.

HER FÅR DU LØNNSSTATISTIKK OVER EN REKKE YRKER:

VAREHANDEL:
– gjennomsnittlig månedslønn: 35.100 kroner (2010)

Engroshandel, den største yrkesgruppen i denne næringen er kontor- og kundeserviceyrker: 39.400 kroner.
Detaljhandel, den største yrkesgruppen er butikkmedarbeider: 30.500 kroner
Motorkjøretøytjenester, en største yrkesgruppen i denne næringen er håndverkere: 30.200 kroner

OLJESEKTOREN:
– gjennomsnittlig månedslønn: 59.700 kroner (2010)

Boredekksarbeidere, prosessteknikere og maskinoperatører. Disse hadde en månedslønn på 51.400 kroner.
Ingeniører og teknikere, det vil si ansatte i høyskoleyrker, hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 56.700 kroner.
Sivilingeniører: 65.600 kroner.
Bergverksdrift: 37.400 kroner

HELSEFORETAK:
– gjennomsnittlig månedslønn: 38.700 kroner (2010)

Hjelpearbeidere: 29.800
Sykepleiere: 33.600 kroner
Lege: 61.400 kroner (Kvinnelige leger hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 55.600 kroner, vel 10.000 kroner mindre enn sine mannlige kolleger.)

FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING:
– gjennomsnittlig månedslønn: 33.200 kroner

Arbeidskrafttjenester, som omfatter vikarbyråene: 31.400 kroner
Utleie- og leasingvirksomhet: 40.500 kroner
Rengjøring: 29.100 kroner
Vekter: 27.900 kroner
Kontor- og kundeserviceyrker: 26.000 kroner
Reisekonsulent: 30.600 kroner

OMSETNING OG DRIFTEN AV FAST EIENDOM:
– gjennomsnittlig månedslønn: 43.600 kroner

Eiendomsmegling: 46.600 kroner

FINANSTJENESTER:
– gjennomsnittlig månedslønn: 50.600 kroner

Bank, og forsikring: 47.000 kroner
Annen finansiell tjenesteyting: 61.300 kroner

FISKEOPPDRETT:
– gjennomsnittlig månedslønn: 34.900 kroner

VANN,AVLØP, RENOVASJON:
– gjennomsnittlig månedslønn: 33.100 kroner

Renovatør: 28.000 kroner
Operatør og sjåfør: 31.000 kroner

KRAFTFORSYNING:
– gjennomsnittlig månedslønn: 42.600 kroner

(Energimontører, elfag, mekanikk og bygningsarbeid)

KULTURELL VIRKSOMHET:
– gjennomsnittlig månedslønn: 33.600 kroner

(Næringshovedområdet består av en rekke ulike næringer som kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet, drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet, lotteri- og totalisatorspill, sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer.)

Sports- og fritidsaktiviteter: 34.100 kroner
Trener og idrettsutøver: 35.600 kroner
Ansatt innen kunst- og underholdning: 33.200 kroner
Biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet: 32.200 kroner

HOTELL-OG RESTAURANTVIRKSOMHET:
– gjennomsnittlig månedslønn: 28.100 kroner

Kokker, servitører, hovmestere og barkeepere: 25.900 kroner
Renholdere, stuepiker og kjøkkenassistenter: 26.400 kroner
Ledere i hotell- og restaurantvirksomhet: 37.100 kroner

(Artikkelen fortsetter under bildet)

PRIVAT UNDERVISNING:
– gjennomsnittlig månedslønn: 35.400

Lærere og andre ansatte i høyskoleyrker: 33.500 kroner
Lektor, adjunkt: 37.900 kroner

SAMFERDSEL:
– gjennomsnittlig månedslønn: 35.500 kroner

Sjåførene i landtransport: 28.000 kroner
Sjåfør godstransport: 28.800 kroner
Persontransport: 26.900 kroner
Sjøtransport: 43.800 kroner
Skipsmaskinist/dekkoffiser: 50.200 kroner
Dekks- og maskinmannskap: 33.100 kroner.
Pilot: 73.900 kroner
Kabinpersonale: 31.400 kroner

INDUSTRI:
– gjennomsnittlig månedslønn: 35.600 kroner

(Ansatte i nærings- og nytelsesmiddelindustri og i produksjon av skip og oljeplattformer.)

ANSATTE I STATEN:
– gjennomsnittlig månedslønn: 36.400 kroner

(Ansatte i statlig undervisning, helse- og sosialtjenester, faglig teknisk tjenesteyting, bygg- og anleggsvirksomhet med videre.)

Utenriksdepartementet, Direktoratet for utviklingssamarbeid og Fredskorpset: 42.500 kroner
Politi- og påtalemyndighet: 35.100
Retts- og fengselsvesenet: 37.000 kroner
Forsvar: 34.600 kroner

BYGGE-OG ANLEGGSVIRKSOMHET:
– gjennomsnittlig månedslønn: 34.100 kroner

Håndverker: 31.500 kroner
Elektriker/rørlegger: 32.200 kroner
Tømrer/snekker: 29.500 kroner
Vei- og anleggsarbeider: 35.700 kroner

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON:
– gjennomsnittlig månedslønn: 45.000 kroner

Radio- og fjernsynskringkasting: 39.400 kroner
Forlagsvirksomhet: 42.300 kroner
Systemutviklere og programmerere: 47.500 kroner
Ansatte i tjenester tilknyttet informasjonsteknologi hadde en månedslønn på 48.200 kroner.

Oversikten viser gjennomsnittlig månedslønn hos heltidsansatte per september/oktober 2009. (eksklusive overtid/ bonusutbetalinger) Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)