Regionsjef for DnB NOR Eiendom Romerike og Oslo Sør, Kent Victor Syverstad, forteller til NA24 er boligsaken på Jessheim nå er forlikt og opp og avgjort.

NA24 - din næringslivsavis

Kjøper og selger inngått forlik på 1,1 millioner kroner, fordi selger hadde tegnet eierskifteforsikring og i tillegg solgte eiendommen for 3,4 millioner kroner.

- Selgeren satt dermed med en gevinst som var høyere enn det markedsveksten skulle tilsi, sier Syverstad.

- Vi har ryddet opp
Syverstad kjenner ikke til klagen fra advokat Audun L. Bollerud til Kredittilsynet, men mener det er lov for alle å gjøre feil, bare man rydder opp etter seg.

- Det har DnB NOR Eiendom gjort i dette tilfellet, mener regionsjefen.

Syverstad understreker at dersom man har to eller flere takster, skal dette opplyses i salgsoppgaven.

- Men til syvende og sist er det selger som godkjenner salgsoppgaven. Megleren må da bestemme seg for om informasjonen selger ønsker å gå ut med er riktig, sier han.

- Bør trekke seg
Kommer man til at selger og megler har forskjellig mening av hva som bør opplyses, bør megler heller trekke seg fra oppdraget enn å la seg styre til hva som skal kommuniseres, ifølge Syverstad.

Syverstad er klar på at megleren burde fortalt at det forelå en annen takst, siden informasjonen i den ubrukte taksten ikke ble benyttet ville hatt betydning i salget.

- Her bør megler opplyse om at det foreligger en annen takst og eller få frem den relevante informasjonen fra taksten inn i salgsoppgaven. Hvis det ikke er gjort, bør man ta konsekvensen av det, sier Syvertsen, som mener at de har gjort nettopp det i denne saken som følge av forliket mellom selger og kjøper.