Gå til sidens hovedinnhold

- Lov å gjøre feil

DnB NOR Eiendom sier tvisten om den hemmeligholdte fuktskaden er løst. - Også eiendomsmeglere har lov til å gjøre feil, mener regionsjefen.

Regionsjef for DnB NOR Eiendom Romerike og Oslo Sør, Kent Victor Syverstad, forteller til NA24 er boligsaken på Jessheim nå er forlikt og opp og avgjort.

NA24 - din næringslivsavis

Kjøper og selger inngått forlik på 1,1 millioner kroner, fordi selger hadde tegnet eierskifteforsikring og i tillegg solgte eiendommen for 3,4 millioner kroner.

- Selgeren satt dermed med en gevinst som var høyere enn det markedsveksten skulle tilsi, sier Syverstad.

- Vi har ryddet opp
Syverstad kjenner ikke til klagen fra advokat Audun L. Bollerud til Kredittilsynet, men mener det er lov for alle å gjøre feil, bare man rydder opp etter seg.

- Det har DnB NOR Eiendom gjort i dette tilfellet, mener regionsjefen.

Syverstad understreker at dersom man har to eller flere takster, skal dette opplyses i salgsoppgaven.

- Men til syvende og sist er det selger som godkjenner salgsoppgaven. Megleren må da bestemme seg for om informasjonen selger ønsker å gå ut med er riktig, sier han.

- Bør trekke seg
Kommer man til at selger og megler har forskjellig mening av hva som bør opplyses, bør megler heller trekke seg fra oppdraget enn å la seg styre til hva som skal kommuniseres, ifølge Syverstad.

Syverstad er klar på at megleren burde fortalt at det forelå en annen takst, siden informasjonen i den ubrukte taksten ikke ble benyttet ville hatt betydning i salget.

- Her bør megler opplyse om at det foreligger en annen takst og eller få frem den relevante informasjonen fra taksten inn i salgsoppgaven. Hvis det ikke er gjort, bør man ta konsekvensen av det, sier Syvertsen, som mener at de har gjort nettopp det i denne saken som følge av forliket mellom selger og kjøper.

Reklame

Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere

Kommentarer til denne saken