(SIDE2): Personer med kronisk lungesykdom er mer sannsynlig lavere enn befolkningen generelt.

Det er University of Nottingham som har studert mer enn en millioner personer i alderen 35 år og oppover, skriver BBCNews.

Få nytt fra Side2: Klikk her!

Resultatet viser at personene som utviklet Kronisk obstruktiv lungesykdom (Kols) var i gjennomsnitt 1,12 centimeter kortere. Forskerne mener høyden kan være en markør på at personene som var lavere hadde hatt en oppvekst med trang økonomi.

Røyk er risikofaktor
Forskerne samlet informasjon fra 1.025.662 personer. Sammenhengen mellom høyde og lungesykdom var mest tydelig hos personer mellom 35 til 49 år.

Den vanligste årsaken til utvikling av Kols er tobakksrøyking. Forskerne tror at personen som kom fra en «fattigere» bakgrunn oftere hadde foreldre som røykte. I tillegg hadde de dårligere kosthold som barn, noe som påvirket den generelle veksten og utviklingen av lungene. De hadde også større sannsynlighet for selv å begynne å røyke.