Fagbokpodden

I Fagbokpodden fra Nettavisen Lyd inviterer vi forfattere i studio for å snakke om sine bøker og hvorfor de er viktige.

Episoder

"Hørselstap" av Katharine Cecilia Williams

Hør hva en psykologspesialist som har arbeidet med hørsel og psykososialt stress i mange år sier om: Hvordan påvirker dårlig hørsel oss fysisk og sosialt? Påvirker hørselen hukommelsen? Er det lov å fleipe med folk som hører dårlig? Er det bare gamle som hører dårlig? Hvilke hensyn kan man forvente at kollegaer skal ta? Er høreapparat like lett å bruke som briller? Så mange som en million nordmenn hører dårlig, og det er et stort, usynlig, og tabubelagt folkehelseproblem.

Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med Katharine Cecilia Williams om hennes bok "Hørselstap. Stress og mestring".

Programleder og produsent: Anders Høglund.
Musikk: Mari Hajem.
Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Hørselstap" av Katharine Cecilia Williams

- -:- - / - -:- -

"Nyskapning. Arbeidsbok i kreative metoder" av Erik Lerdahl

Hør hva Norges eneste professor i kreativitet sier om blant annet: Kan kreativitet trenes opp? Hvilken effekt har kritikk på kreativitet? Fostrer norsk skole kreativitet? Hva skiller en god ide fra et godt påfunn? Hvordan kommer man frem til gode ideer? Hvilke steg inngår i en kreativ prosess?

Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med Erik Lerdahl om hans bok "Nyskapning, arbeidsbok i kreative metoder".

Programleder og produsent: Anders Høglund.
Musikk: Mari Hajem.
Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Nyskapning. Arbeidsbok i kreative metoder" av Erik Lerdahl

- -:- - / - -:- -

"Resiliens" med Anne Inger Helmen Borge

I denne episoden kan du høre hva forskning sier om blant annet: Hvorfor klarer vi ting vi ikke trodde vi skulle klare? Hvor kommer denne styrken fra? Er det greit å være kry? Er vi for elendighetsfokuserte? Hvilken effekt har en ildsjel? Og hvordan kan man bruke sin naturlig, indre styrke?

Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med professor i utviklingspsykologi Anne Inger Helmen Borge om hennes bok "Resiliens - risiko og sunn utvikling"

Programleder og produsent: Anders Høglund.
Musikk: Mari Hajem.
Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Resiliens" med Anne Inger Helmen Borge

- -:- - / - -:- -

"Fremmedkrigere" med Sofie Høgestøl

I denne episoden kan du høre mer om: Kan det å delta i en krig være en privatsak? Kan en fremmedkriger, krige for det han tror på og ikke gjøre noe galt? En kone som lager mat til en fremmedkriger, deltar hun i krigen? Hva med barna til fremmedkrigerne, bør vi hente de hjem?

Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med Sofie Alexandra Engli Høgestøl, en av tre forfatterene av boken "Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia."

Programleder og produsent: Anders Høglund.
Musikk: Mari Hajem.
Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Fremmedkrigere" med Sofie Høgestøl

- -:- - / - -:- -

"Livsmestring i skolen" av Anne Sælebakke

I denne episoden kan du høre mer: Hvorfor generasjon prestasjon gjør forfatteren urolig. Hvordan og hvorfor "livsmestring" skal inn i skolepensum. Hvilke egenskaper må lærere øve på for å formidle dette? Hva er avgjørende for at barn og unge skal føle seg trygge, føle seg sett og utvikle seg?

Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med Anne Sælebakke om "Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv."

Sælebakke er utdannet lærer, fysioterpaut og psykoterpaut, og opptatt av oppmerksomt nærvær og mindfulness. Hun spesielt opptatt av nærvær og empati i samspillet mellom lærere og barn og ungdom.

Programleder og produsent: Anders Høglund.
Musikk: Mari Hajem.
Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Livsmestring i skolen" av Anne Sælebakke

- -:- - / - -:- -

"Når barn er pårørende" av Anne Kristine Bergem

Her er noe av det du kan høre om i episoden:
Bør voksne forsøke å skåne barn? Bør barn får se døde familiemedlemmer? Kan man se på barna om de har det bra? Hva hvis noen blir sure og sinte når vi bryr oss?
//
Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd.
Denne episoden er en samtale med psykiater Anne Kristine Bergem om boken "Når barn er pårørende".

Programleder og produsent: Anders Høglund .
Musikk: Mari Hajem .
Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Når barn er pårørende" av Anne Kristine Bergem

- -:- - / - -:- -
Fagbokpodden lanserer i oktober 2018

Fagbokpodden lanserer i oktober 2018

Introduksjon til Fagbokpodden fra Nettavisen Lyd. I denne podkast-serien inviterer vi fagbokforfattere i studio for å snakke om sine bøker og om hvorfor de er viktige. Vår målsetning er at flere skal få kjennskap til de mange gode fagbøkene som publiseres i Norge hvert år.

Lytt
Small-image

Fagbokpodden lanserer i oktober 2018

- -:- - / - -:- -