Fagbokpodden

I Fagbokpodden fra Nettavisen Lyd inviterer vi forfattere i studio for å snakke om sine bøker og hvorfor de er viktige.

Episoder

Selvledelse med Lars Glasø

Selvledelse med Lars Glasø

I denne episoden kan du høre om hvordan og hvorfor du kan bli din egen leder ved å utøve selvledelse i egen arbeidshverdag. Boken er basert på forskning og ledelsesteori, og inneholder mange praktiske øvelser og tips om hvordan du kan gjøre det.

Gjest i studio er forfatter Lars Glasø (Ph.d.). Han er professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har skrevet "Selvledelse. Teori, forskning og praksis" sammen med Geir Thompson.

Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd.
Programleder og produsent: Anders Høglund.
Musikk: Mari Hajem.
Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.

Lytt

Small-image

Selvledelse med Lars Glasø

- -:- - / - -:- -
Slik snakker du med tenåringen med Mia Börjesson

Slik snakker du med tenåringen med Mia Börjesson

I denne episoden kan du høre om blant annet: hvorfor fremtidshåp er det viktigste vi kan gi tenåringen, hvorfor tenåringen ikke synes det er viktig å støvsuge, hvorfor det er bortkastet å gjenta deg selv, hvorfor vi bør slutte å sykeliggjøre normale følelser om at livet er vanskelig. Livet har både gråvær og solskinn, gråværet kommer av seg selv. Solskinnet og følelsen av at vi kan og vil, må vi hjelpe tenåringene å skape selv.

Mia Börjesson er sosionom og arbeider som veileder og inspirator i prosjekter innenfor psykososialt og helsefremmende arbeid med barn og ungdom. Hun har skrevet tre bøker på dette temaet: "Motivasjon, mestring og medfølelse. Om å samtale med tenåringer", "Å bygge psykisk helse. Helsefremmende samtaler med ungdom" og "Jentegrupper. En møteplass for selvtillit og vennskap."

Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd.
Programleder og produsent: Anders Høglund.
Musikk: Mari Hajem.
Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.

Lytt

Small-image

Slik snakker du med tenåringen med Mia Börjesson

- -:- - / - -:- -

"Hvordan bli en lykkelig masterstudent" med Silje Bringsrud Fekjær

I denne episoden kan du høre mer om: De beste tipsene til masterstudenter. Finnes det en "oppskrift" på hvordan være masterstudent? Er det viktig å være ambisiøs? Blir alle masterstudenter ulykkelige? Hva er "bedragersyndromet"? Og hva angrer Fekjær selv mest på i arbeidet med sin master?

Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med professor Silje Bringsrud Fekjær om hennes bok "Hvordan bli en lykkelig masterstudent". Fekjær er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Programleder og produsent: Anders Høglund.
Musikk: Mari Hajem.
Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Hvordan bli en lykkelig masterstudent" med Silje Bringsrud Fekjær

- -:- - / - -:- -

"Hørselstap" av Katharine Cecilia Williams

Hør hva en psykologspesialist som har arbeidet med hørsel og psykososialt stress i mange år sier om: Hvordan påvirker dårlig hørsel oss fysisk og sosialt? Påvirker hørselen hukommelsen? Er det lov å fleipe med folk som hører dårlig? Er det bare gamle som hører dårlig? Hvilke hensyn kan man forvente at kollegaer skal ta? Er høreapparat like lett å bruke som briller? Så mange som en million nordmenn hører dårlig, og det er et stort, usynlig, og tabubelagt folkehelseproblem.

Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med Katharine Cecilia Williams om hennes bok "Hørselstap. Stress og mestring".

Programleder og produsent: Anders Høglund.
Musikk: Mari Hajem.
Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Hørselstap" av Katharine Cecilia Williams

- -:- - / - -:- -

"Nyskapning. Arbeidsbok i kreative metoder" av Erik Lerdahl

Hør hva Norges eneste professor i kreativitet sier om blant annet: Kan kreativitet trenes opp? Hvilken effekt har kritikk på kreativitet? Fostrer norsk skole kreativitet? Hva skiller en god ide fra et godt påfunn? Hvordan kommer man frem til gode ideer? Hvilke steg inngår i en kreativ prosess?

Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med Erik Lerdahl om hans bok "Nyskapning, arbeidsbok i kreative metoder".

Programleder og produsent: Anders Høglund.
Musikk: Mari Hajem.
Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Nyskapning. Arbeidsbok i kreative metoder" av Erik Lerdahl

- -:- - / - -:- -

"Resiliens" med Anne Inger Helmen Borge

I denne episoden kan du høre hva forskning sier om blant annet: Hvorfor klarer vi ting vi ikke trodde vi skulle klare? Hvor kommer denne styrken fra? Er det greit å være kry? Er vi for elendighetsfokuserte? Hvilken effekt har en ildsjel? Og hvordan kan man bruke sin naturlig, indre styrke?

Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med professor i utviklingspsykologi Anne Inger Helmen Borge om hennes bok "Resiliens - risiko og sunn utvikling"

Programleder og produsent: Anders Høglund.
Musikk: Mari Hajem.
Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Resiliens" med Anne Inger Helmen Borge

- -:- - / - -:- -

"Fremmedkrigere" med Sofie Høgestøl

I denne episoden kan du høre mer om: Kan det å delta i en krig være en privatsak? Kan en fremmedkriger, krige for det han tror på og ikke gjøre noe galt? En kone som lager mat til en fremmedkriger, deltar hun i krigen? Hva med barna til fremmedkrigerne, bør vi hente de hjem?

Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med Sofie Alexandra Engli Høgestøl, en av tre forfatterene av boken "Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia."

Programleder og produsent: Anders Høglund.
Musikk: Mari Hajem.
Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Fremmedkrigere" med Sofie Høgestøl

- -:- - / - -:- -
Klok på følelser med Aksel Inge Sinding

Klok på følelser med Aksel Inge Sinding

Her er noe av det du kan høre om i episoden: Finnes det normale familier? Hvorfor blir ofte kvinner trist og menn sint? Hvorfor er det greit å ha en diagnose, men ikke å vise følelser? Kan man bli ødelagt av emosjonelle sår? Hvorfor føler du ofte noe annet enn det du tror?

Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med Aksel Inge Sinding om boken "Klok på følelser" som han har skrevet sammen med Jan Reidar Stiegler og Leslie Greenberg.

Programleder og produsent: Anders Høglund.
Musikk: Mari Hajem.
Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

Klok på følelser med Aksel Inge Sinding

- -:- - / - -:- -

"Når barn er pårørende" av Anne Kristine Bergem

Her er noe av det du kan høre om i episoden:
Bør voksne forsøke å skåne barn? Bør barn får se døde familiemedlemmer? Kan man se på barna om de har det bra? Hva hvis noen blir sure og sinte når vi bryr oss?
//
Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd.
Denne episoden er en samtale med psykiater Anne Kristine Bergem om boken "Når barn er pårørende".

Programleder og produsent: Anders Høglund .
Musikk: Mari Hajem .
Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Når barn er pårørende" av Anne Kristine Bergem

- -:- - / - -:- -
Fagbokpodden lanserer i oktober 2018

Fagbokpodden lanserer i oktober 2018

Introduksjon til Fagbokpodden fra Nettavisen Lyd. I denne podkast-serien inviterer vi fagbokforfattere i studio for å snakke om sine bøker og om hvorfor de er viktige. Vår målsetning er at flere skal få kjennskap til de mange gode fagbøkene som publiseres i Norge hvert år.

Lytt
Small-image

Fagbokpodden lanserer i oktober 2018

- -:- - / - -:- -