Fagbokpodden

Fagbokpodden

I Fagbokpodden fra Nettavisen Lyd inviterer vi forfattere i studio for å snakke om sine bøker og hvorfor de er viktige.

Episoder

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Med redaktør Stian Lid og forfatter Ingvild Magnæs.


Risikoen for terrorangrep i Norge er stor. Det har skjedd før og vil høyst sannsynlig skje igjen.


Stian Lid er utdannet kriminolog og er forsker på OsloMet – storbyuniversitetet. Han forsker særlig på forebygging av kriminalitet, voldelig ekstremisme, terrorisme, marginalisering og ekskludering i og utenfor Norge. Sammen med Geir Heierstad er han redaktør for boka Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, hvor Ingvild Magnæs Gjelsvik er en av bidragsyterne. Hun er doktorgradsstipendiat på politihøyskolen, sammen med Tore Bjørgo som også er med-forfatter i boka.


I boka retter totalt 14 forskere søkelyset mot hvordan norsk forebygging praktiseres. Hvem skal forebygge? Hva fungerer og hvorfor? Virker enkelte tiltak mot sin hensikt?


Programleder: Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.


Du kan lese mer om boka her.

Lytt

Small-image

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

- -:- - / - -:- -
Profesjonsrettet pedagogikk med Lars Helle

Profesjonsrettet pedagogikk med Lars Helle

Lars Helle er førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger, institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Han underviser fortrinnsvis på grunnskolelærerutdanningen, og har tidligere gitt ut en rekke bøker om lærerarbeidet. Sammen med Anne Nevøy er han redaktør for Profesjonsrettet pedagogikk, en fagbok som ser på hva som menes med inkludering, og hvordan idealet kan omsettes i pedagogisk praksis og dermed sette sitt preg på lærerarbeidet og skolehverdagen til barn og unge. 


Du kan også lytte ved å søke opp "Fagbokpodden" i podkast-appen på din mobil, i iTunes eller Spotify.

Programleder: Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.


Du kan lese mer om boka her.

Lytt

Small-image

Profesjonsrettet pedagogikk med Lars Helle

- -:- - / - -:- -
Veiledningsordning i skole og barnehage, med Elin Birkeland Markestad

Veiledningsordning i skole og barnehage, med Elin Birkeland Markestad

Elin Birkeland Markestad startet å jobbe som lærer på ungdomstrinnet i 1991, og har alltid vært opptatt av hva som skaper gode og utviklende møter mellom elever og lærere. I tillegg til lærerutdanning har hun terapeututdanning innenfor rus og psykiatri, rektorutdannelse og en mastergrad fra NTNU innenfor veiledning. 


Boka Veiledningsordning i skole og barnehage gir en innføring i hva veiledning rettet mot nyutdannede lærere i barnehage og skole innebærer, og hva som bør legges til grunn når en veiledningsordning skal etableres.


Du kan også lytte ved å søke opp "Fagbokpodden" i podkast-appen på din mobil, i iTunes eller Spotify.


Programleder: Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.


Du kan lese mer om boka her.

Lytt

Small-image

Veiledningsordning i skole og barnehage, med Elin Birkeland Markestad

- -:- - / - -:- -
Rett person på rett plass, med Espen Skorstad

Rett person på rett plass, med Espen Skorstad

Ansettelser er noe av det aller viktigste organisasjoner og bedrifter foretar seg. Boka "Rett person på rett plass", tar et dypdykk inn i hvordan man sikrer seg at man ansetter de rette personene, og hvordan man lykkes med rekruttering.


Espen Skorstad er en norsk psykolog, som er spesialist i organisasjonspsykologi, og ekspert på rekrutteringsmetodikk. Han er også ekspert på psykologiske tester, og har gitt ut boka "Rett person på rett plass" i 2008 på Gyldendal. Nå har boka kommet i 2.utgave.

Lytt

Small-image

Rett person på rett plass, med Espen Skorstad

- -:- - / - -:- -
Ungdomssøvn med Bjørn Bjorvatn

Ungdomssøvn med Bjørn Bjorvatn

Hva gjør du når ungdommen ikke vil legge seg, eller har problemer med søvnen? Bjørn Bjorvatn er leder av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, (www.sovno.no) og leder av Senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssykehus. Han har forfattet bøkene Søvnsykdommer: Moderne utredning og behandling og Bedre søvn: En håndbok til deg som sover dårlig.


Bjorvatn var med på å starte Bergen søvnsenter i 1996, som er kjent som Norges ledende på behandling av søvnsykdommer. Han er også professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, og tok doktorgraden innen basal søvnforskning i 1995.


Du kan også lytte ved å søke opp "Fagbokpodden" i podkast-appen på din mobil eller i Spotify.


Programleder: Anders Høglund

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.

Lytt

Small-image

Ungdomssøvn med Bjørn Bjorvatn

- -:- - / - -:- -
Læreren i møte med elever med stille adferd, med Anne-Lise Sæteren

Læreren i møte med elever med stille adferd, med Anne-Lise Sæteren

Anne-Lise Sæteren er utdannet allmennlærer og har mastergrad i spesialpedagogikk. Erfaringene som lærer og spesialpedagog førte til interessen for "den stille elev"-atferden. I 2016 disputerte hun for doktorgrad i spesialpedagogikk, og avhandlingen har tittelen «Dealing with children with withdrawn behavior». I dette arbeidet studerte hun læreren i møte med elever som viser stille atferd i skolen.


Sæteren er spesielt interessert i tematikken sosiale og emosjonelle vansker, utfordringer læreren møter i sin arbeidssituasjon og hvordan skolen kan tilrettelegges for at alle barn og unge skal kunne oppleve sine bidrag som viktige og verdifulle. Ved Institutt for lærerutdanning underviser og veileder hun i temaet stille atferd, og andre temaer innenfor sosiale og emosjonelle vansker, lese- og skrivevansker og spesialpedagogiske perspektiver og utfordringer.


Du kan også lytte ved å søke opp "Fagbokpodden" i podkast-appen på din mobil, i iTunes eller Spotify.


Programleder: Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.


Du kan lese mer om boka her.

Lytt

Small-image

Læreren i møte med elever med stille adferd, med Anne-Lise Sæteren

- -:- - / - -:- -
Helsefremmende skriving med Kjersti Wold

Helsefremmende skriving med Kjersti Wold

Kan det å skrive personlig om egne opplevelser påvirke helsen positivt? Kan det hjelpe selv deg som står midt i en krise? Helt klart, mener forfatter Kjersti Wold, som selv har skrevet seg gjennom en tøff kreftperiode. 


Skriving kan både fordype selvforståelsen, øke livskraften og bedre immunforsvaret. 


Wold er faglitterær- og skjønnlitterær forfatter. Dette er hennes bok nummer 20. Hun har også et omfattende virke som kursleder og foredragsholder, og driver Noesis – senter for kreativitet og kommunikasjon. I 2015 og 2016 hadde hun selv stort utbytte av helsefremmende skriving under sitt eget kreftforløp.


Du kan også lytte ved å søke opp "Fagbokpodden" i podkast-appen på din mobil, i iTunes eller i Spotify.


Programleder: Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.


Du kan lese mer om boka her.

Lytt

Small-image

Helsefremmende skriving med Kjersti Wold

- -:- - / - -:- -
HR-boka med Åshild Egerdal

HR-boka med Åshild Egerdal

Gjest i denne episoden er Åshild Egerdal, redaktør av den store og nyttige boka som rett og slett heter "HR-boka". Over 16 kapitler, med en detaljert innholdsfortegnelse, og nesten 600 sider gis en grundig innføring i alt det en HR-avdeling jobber med. I tillegg er den skrevet med tanke på ledere og hvordan HR kan bidra til verdiskapning, og hvordan håndtere alt fra nedbemanning til motivasjon og ansettelser.


Åshild Egerdal er Avdelingsdirektør i DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Hun jobber i tillegg deltid som fagansvarlig og foreleser i personaladministrasjon og personalledelse ved Høgskolen i Østfold.


Du kan også lytte ved å søke opp "Fagbokpodden" i podkast-appen på din mobil, i iTunes eller i Spotify.


Programleder: Anders Høglund. Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.

Du kan lese mer om boka her.

Lytt

Small-image

HR-boka med Åshild Egerdal

- -:- - / - -:- -
Matte fra A til Å med Skage Hansen

Matte fra A til Å med Skage Hansen

I denne episoden forteller mattelærer Skage Hansen om hvordan man kan jobbe annerledes med matte, slik at alle kan bli gode. Hansen underviser i matematikk ved Engebråten ungdomsskole i Oslo. Sammen med en kollega har han utviklet en metode som har gitt elevene svært gode resultater. Nå endelig deler han metoden i bokform, supplert med videoer, til nytte for for elever, lærere og foreldre i resten av landet. 


Du kan også lytte ved å søke opp "Fagbokpodden" i podkast-appen på din mobil eller i Spotify.


Programleder: Anders Høglund

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal .

Lytt

Small-image

Matte fra A til Å med Skage Hansen

- -:- - / - -:- -
...og noen går det trill rundt for! med Lisbeth Iglum Rønhovde

...og noen går det trill rundt for! med Lisbeth Iglum Rønhovde

Spesialpedagog Lisbeth Iglum Rønhovde er forfatter av boken "...og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis". Hun ser på nyere hjerneforskning om tenåring hjernens nevrologiske modning, og interessante problemstillinger funnene reiser for alle som omgås tenåringer.


Her er noe av det du kan høre om i denne episoden:

- Hvorfor er tenåringer som de er? Hva skjer egentlig i tenåringshjernen?

- Hvordan kan du nå frem til tenåringen?

- Hjernen er ikke ferdig før i tjueårene.

- Jo mer bøllete ungdommen er, jo mer trenger de å bli møtt som en sårbar person på innsiden


Programleder: Anders Høglund

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal .

Lytt

Small-image

...og noen går det trill rundt for! med Lisbeth Iglum Rønhovde

- -:- - / - -:- -

"Schizofreni - til å leve med" med Dawn Peleikis og Sivje Felldal

Gjester i denne episoden av Fagbokpodden er Dawn Peleikis og Sivje Felldal, som sammen har skrevet boken "Schizofreni - til å leve med". Boken er svært unik i at den ser schizofreni både fra pasient og psykiater sitt perspektiv. Peleikis er overlege ved spesialpoliklinikken for psykoser ved DPS Groruddalen, Ahus. Felldal er litteraturviter fra Universitetet i Oslo, redaktør og har hatt diagnosen schizofren siden tidlig på 2000-tallet.


Her er noe av det du kan høre om i denne episoden:

- De vanligste symptomene

- Hvorfor du ikke bør google etter symptomer

- Hvor vanlig er sykdommen?


Schizofreni forekommer hos ca. 3-5 personer per tusen personer i Norge. Ca. 10.000 personer er til enhver tid i behandling for schizofreni i Norge.


Programleder: Anders Høglund

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.

Lytt

Small-image

"Schizofreni - til å leve med" med Dawn Peleikis og Sivje Felldal

- -:- - / - -:- -
Selvfølelsen med Guro Øiestad

Selvfølelsen med Guro Øiestad

Gjest i denne episoden av Fagbokpodden er Guro Øiestad, forfatter av boken "Selvfølelsen". Hun er psykologspesialist og førstelektor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har også privatpraksis i psykologfellesskapet Angst og Jubel i Oslo, og holder kurs og foredrag.


Her er noe av det du kan høre om i denne episoden:

- Hvor kommer selvfølelsen fra?

- Er man den samme personen uansett hvem omgås eller hva man gjør?

- Hvorfor har noen så uforskammet god selvfølelse?

- Kan et par nye sko hjelpe på selvfølelsen?


Programleder: Anders Høglund

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.

Lytt

Small-image

Selvfølelsen med Guro Øiestad

- -:- - / - -:- -
Hjelp! Tenåring i huset med Line Langaard Solberg

Hjelp! Tenåring i huset med Line Langaard Solberg

Gjest i denne episoden av Fagbokpodden er Line Langaard Solberg. Hun er svært engasjert i trening og motivering av barn og unge, og har skrevet boka "Hjelp! Tenåring i huset. Tanketrening for foreldre."


Solberg brenner for at foreldre og ungdom skal ha en god dialog, gjensidig tillit og respekt for hverandre, også gjennom den vanskelige tenåringstiden. Solberg er utdannet adjunkt og NLP-coach. Hun driver egen praksis som coach for barn og ungdom i Oslo, og her legger hun vekt på begrepet «tanketrening».


Her er noe av det du kan høre om i denne episoden:

- Hvorfor er grensesetting så utrolig viktig?

- Når skal man bekymre seg?

- Viktigheten av en nattakos

- Hvor mye betyr foreldrene?

- Forskjell på "innsatsbarn" og "resultatbarn"


Programleder: Anders Høglund

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.

Lytt

Small-image

Hjelp! Tenåring i huset med Line Langaard Solberg

- -:- - / - -:- -
Møte med det selvmordstruede menneske med Gry Bruland Vråle

Møte med det selvmordstruede menneske med Gry Bruland Vråle

Gjest i denne episoden er Gry Bruland Vråle. Hun har skrevet boken "Møte med det selvmordstruede menneske". Boken er rettet mot helsepersonell, men er nyttig for alle som kjenner noen eller er bekymret.


Hun har erfaring fra klinisk arbeid som psykiatrisk sykepleier og har i flere år arbeidet som førstelektor innenfor videreutdanning i psykisk helsearbeid. Hun er nå emerita ved VID vitenskapelige høgskole.


Her er noe av det du kan høre om i denne episoden:

-Hvis du er bekymret, kan du spørre om noen har selvmordstanker?

-Hvordan spør man om slikt, direkte, forsiktig?

-Kan man spørre feil?

-Hvis noen tar sitt eget liv har du ikke skyld, men kan du ha ansvar?

-Det hjelper ikke de etterlatte at vi rundt har en masse meninger.

-Hva er praktisk selvmordsforebygging?

-Ikke nøl med å be om hjelp.

-Våg å trenge deg litt på.

Lytt

Small-image

Møte med det selvmordstruede menneske med Gry Bruland Vråle

- -:- - / - -:- -
Diabetespsykologi med Jon Haug

Diabetespsykologi med Jon Haug

I denne episoden kan du lære mer om samspillet mellom kropp og sinn for regulering av insulin, noe som er svært nyttig for de som har diabetes.


Gjest er spesialist i klinisk psykologi Jon Haug, forfatter av boken "Diabetespsykologi samspillet mellom kropp og sinn". Haug forklarer lettfattelig at hvordan du føler deg, ikke bare hva du spiser, påvirker insulinbehovet. Psyken er ikke bare en ressurs, men sannsynligvis det viktigste virkemiddelet for de med diabetes.


Haug har vært en banebrytende drivkraft i skjæringspunktet mellom diabetes og psykologi i flere tiår. I 2018 vant han Norsk psykologforenings utmerkelse Psykologprisen. Han har arbeidet med diabetes i 40 år, både som privatpraktiserende psykolog ved Norsk Diabetikersenter, og ved Aker og Ullevål sykehus.


Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd.

Programleder og produsent: Anders Høglund.

Musikk: Mari Hajem.

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.

Lytt

Small-image

Diabetespsykologi med Jon Haug

- -:- - / - -:- -
Personlighet med Sigmund Karterud

Personlighet med Sigmund Karterud

I denne episoden kan du lære mer om: Når er egentlig personligheten ferdig utviklet? Er det bra å kaste alle hemninger? Hvordan preger oppveksten deg? Er sinne arvelig? Hvorfor blir man dum i fylla? Hvordan er overgangen fra frisk til psykisk syk?


Gjest er professor i psykiatri Sigmund Karterud, forfatter av boken Personlighet.


Karterud er også daglig leder av Institutt for Mentalisering. Han er tidligere avdelingsoverlege ved Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus og tidligere leder av forskningsgruppen for personlighetspsykiatri ved Universitetet i Oslo.


Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd.

Programleder og produsent: Anders Høglund.

Musikk: Mari Hajem.

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.

Lytt

Small-image

Personlighet med Sigmund Karterud

- -:- - / - -:- -
Om drap med Pål Grøndahl

Om drap med Pål Grøndahl

I denne episoden kan du lære mer om: Hvem dreper? Hvem blir drept? Hva slags mennesker fantaserer om å ta livet av noen? Er det mulig å drepe for en gård? Er noen drap tillatt? Er de som dreper mange syke i hodet? Hva med barn som dreper? Gjest er en av de i Norge som kan mest om drap, forfatter og psykologspesialist Pål Grøndahl.


Grøndahl har 20 års erfaring som rettspsykiatrisk sakkyndig. Hans nyeste bok heter rett og slett "Om drap" og er utgangspunkt for denne episoden.


Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd.

Programleder og produsent: Anders Høglund.

Musikk: Mari Hajem.

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.

Lytt

Small-image

Om drap med Pål Grøndahl

- -:- - / - -:- -

"Lev godt med sykdom" med Elin Fjerstad

I denne episoden kan du høre hvordan du kan takle at du selv blir syk - og hvordan du kan takle at en nær deg er syk. Du får også høre om hvorfor folk med kroniske lidelser bør trene mentalt slik toppidrettsfolk gjør. Boka inneholder også "hjelpemidler til innvortes bruk" som forfatteren selv kaller det. Og viktigheten av håp og hvordan man kan bruke håp aktivt.


Gjest i studio, forfatter Elin Fjerstad, har vært kronisk syk siden hun var ett år, nå er hun en renomert fagperson med en lang karriere bak seg. Hun er spesialist i klinisk psykologi, og arbeider ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Hun har skrevet flere fag- og selvhjelpsbøker. "Lev godt med sykdom" har hun skrevet sammen med Torkil Berge.


Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd.

Programleder og produsent: Anders Høglund.

Musikk: Mari Hajem.

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.

Lytt

Small-image

"Lev godt med sykdom" med Elin Fjerstad

- -:- - / - -:- -
Selvledelse med Lars Glasø

Selvledelse med Lars Glasø

I denne episoden kan du høre om hvordan og hvorfor du kan bli din egen leder ved å utøve selvledelse i egen arbeidshverdag. Boken er basert på forskning og ledelsesteori, og inneholder mange praktiske øvelser og tips om hvordan du kan gjøre det.


Gjest i studio er forfatter Lars Glasø (Ph.d.). Han er professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har skrevet "Selvledelse. Teori, forskning og praksis" sammen med Geir Thompson.


Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd.

Programleder og produsent: Anders Høglund.

Musikk: Mari Hajem.

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.

Lytt

Small-image

Selvledelse med Lars Glasø

- -:- - / - -:- -
Slik snakker du med tenåringen med Mia Börjesson

Slik snakker du med tenåringen med Mia Börjesson

I denne episoden kan du høre om blant annet: hvorfor fremtidshåp er det viktigste vi kan gi tenåringen, hvorfor tenåringen ikke synes det er viktig å støvsuge, hvorfor det er bortkastet å gjenta deg selv, hvorfor vi bør slutte å sykeliggjøre normale følelser om at livet er vanskelig. Livet har både gråvær og solskinn, gråværet kommer av seg selv. Solskinnet og følelsen av at vi kan og vil, må vi hjelpe tenåringene å skape selv.


Mia Börjesson er sosionom og arbeider som veileder og inspirator i prosjekter innenfor psykososialt og helsefremmende arbeid med barn og ungdom. Hun har skrevet tre bøker på dette temaet: "Motivasjon, mestring og medfølelse. Om å samtale med tenåringer", "Å bygge psykisk helse. Helsefremmende samtaler med ungdom" og "Jentegrupper. En møteplass for selvtillit og vennskap."


Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd.

Programleder og produsent: Anders Høglund.

Musikk: Mari Hajem.

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal.

Lytt

Small-image

Slik snakker du med tenåringen med Mia Börjesson

- -:- - / - -:- -

"Hvordan bli en lykkelig masterstudent" med Silje Bringsrud Fekjær

I denne episoden kan du høre mer om: De beste tipsene til masterstudenter. Finnes det en "oppskrift" på hvordan være masterstudent? Er det viktig å være ambisiøs? Blir alle masterstudenter ulykkelige? Hva er "bedragersyndromet"? Og hva angrer Fekjær selv mest på i arbeidet med sin master?


Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med professor Silje Bringsrud Fekjær om hennes bok "Hvordan bli en lykkelig masterstudent". Fekjær er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).


Programleder og produsent: Anders Høglund.

Musikk: Mari Hajem.

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Hvordan bli en lykkelig masterstudent" med Silje Bringsrud Fekjær

- -:- - / - -:- -

"Hørselstap" av Katharine Cecilia Williams

Hør hva en psykologspesialist som har arbeidet med hørsel og psykososialt stress i mange år sier om: Hvordan påvirker dårlig hørsel oss fysisk og sosialt? Påvirker hørselen hukommelsen? Er det lov å fleipe med folk som hører dårlig? Er det bare gamle som hører dårlig? Hvilke hensyn kan man forvente at kollegaer skal ta? Er høreapparat like lett å bruke som briller? Så mange som en million nordmenn hører dårlig, og det er et stort, usynlig, og tabubelagt folkehelseproblem.


Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med Katharine Cecilia Williams om hennes bok "Hørselstap. Stress og mestring".


Programleder og produsent: Anders Høglund.

Musikk: Mari Hajem.

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Hørselstap" av Katharine Cecilia Williams

- -:- - / - -:- -

"Nyskapning. Arbeidsbok i kreative metoder" av Erik Lerdahl

Hør hva Norges eneste professor i kreativitet sier om blant annet: Kan kreativitet trenes opp? Hvilken effekt har kritikk på kreativitet? Fostrer norsk skole kreativitet? Hva skiller en god ide fra et godt påfunn? Hvordan kommer man frem til gode ideer? Hvilke steg inngår i en kreativ prosess?


Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med Erik Lerdahl om hans bok "Nyskapning, arbeidsbok i kreative metoder".


Programleder og produsent: Anders Høglund.

Musikk: Mari Hajem.

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Nyskapning. Arbeidsbok i kreative metoder" av Erik Lerdahl

- -:- - / - -:- -

"Resiliens" med Anne Inger Helmen Borge

I denne episoden kan du høre hva forskning sier om blant annet: Hvorfor klarer vi ting vi ikke trodde vi skulle klare? Hvor kommer denne styrken fra? Er det greit å være kry? Er vi for elendighetsfokuserte? Hvilken effekt har en ildsjel? Og hvordan kan man bruke sin naturlig, indre styrke?


Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med professor i utviklingspsykologi Anne Inger Helmen Borge om hennes bok "Resiliens - risiko og sunn utvikling"


Programleder og produsent: Anders Høglund.

Musikk: Mari Hajem.

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Resiliens" med Anne Inger Helmen Borge

- -:- - / - -:- -

"Fremmedkrigere" med Sofie Høgestøl

I denne episoden kan du høre mer om: Kan det å delta i en krig være en privatsak? Kan en fremmedkriger, krige for det han tror på og ikke gjøre noe galt? En kone som lager mat til en fremmedkriger, deltar hun i krigen? Hva med barna til fremmedkrigerne, bør vi hente de hjem?


Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med Sofie Alexandra Engli Høgestøl, en av tre forfatterene av boken "Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia."


Programleder og produsent: Anders Høglund.

Musikk: Mari Hajem.

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Fremmedkrigere" med Sofie Høgestøl

- -:- - / - -:- -

"Livsmestring i skolen" av Anne Sælebakke

I denne episoden kan du høre mer: Hvorfor generasjon prestasjon gjør forfatteren urolig. Hvordan og hvorfor "livsmestring" skal inn i skolepensum. Hvilke egenskaper må lærere øve på for å formidle dette? Hva er avgjørende for at barn og unge skal føle seg trygge, føle seg sett og utvikle seg?


Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med Anne Sælebakke om "Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv."


Sælebakke er utdannet lærer, fysioterpaut og psykoterpaut, og opptatt av oppmerksomt nærvær og mindfulness. Hun spesielt opptatt av nærvær og empati i samspillet mellom lærere og barn og ungdom.


Programleder og produsent: Anders Høglund.

Musikk: Mari Hajem.

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Livsmestring i skolen" av Anne Sælebakke

- -:- - / - -:- -
Klok på følelser med Aksel Inge Sinding

Klok på følelser med Aksel Inge Sinding

Her er noe av det du kan høre om i episoden: Finnes det normale familier? Hvorfor blir ofte kvinner trist og menn sint? Hvorfor er det greit å ha en diagnose, men ikke å vise følelser? Kan man bli ødelagt av emosjonelle sår? Hvorfor føler du ofte noe annet enn det du tror?


Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd. Denne episoden er en samtale med Aksel Inge Sinding om boken "Klok på følelser" som han har skrevet sammen med Jan Reidar Stiegler og Leslie Greenberg.


Programleder og produsent: Anders Høglund.

Musikk: Mari Hajem.

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

Klok på følelser med Aksel Inge Sinding

- -:- - / - -:- -

"Når barn er pårørende" av Anne Kristine Bergem

Her er noe av det du kan høre om i episoden:

Bør voksne forsøke å skåne barn? Bør barn får se døde familiemedlemmer? Kan man se på barna om de har det bra? Hva hvis noen blir sure og sinte når vi bryr oss?

//

Fagbokpodden er laget av Nettavisen Lyd.

Denne episoden er en samtale med psykiater Anne Kristine Bergem om boken "Når barn er pårørende".


Programleder og produsent: Anders Høglund .

Musikk: Mari Hajem .

Episoden er laget i samarbeid med Gyldendal

Lytt

Small-image

"Når barn er pårørende" av Anne Kristine Bergem

- -:- - / - -:- -
Fagbokpodden lanserer i oktober 2018

Fagbokpodden lanserer i oktober 2018

Introduksjon til Fagbokpodden fra Nettavisen Lyd. I denne podkast-serien inviterer vi fagbokforfattere i studio for å snakke om sine bøker og om hvorfor de er viktige. Vår målsetning er at flere skal få kjennskap til de mange gode fagbøkene som publiseres i Norge hvert år.

Lytt

Small-image

Fagbokpodden lanserer i oktober 2018

- -:- - / - -:- -