Gå til sidens hovedinnhold

Lystigere amerikanske forbrukere

Amerikanske forbrukeres optimisme steg mer enn ventet i november, til det høyeste nivået på et år

Consumer confidence-målingen for november steg til 91,7 poeng i november, mot 81,7 i oktober. På forhånd ventet 85,0 poeng, ifølge Briefing.com.Nivået er det høyeste på et år.Delindeksen for nåsituasjonen økte fra 67,0 til 80,1 poeng, mens delindeksen for fremtidstro økte fra 91,5 til 99,4 poeng.Det trekkes spesielt frem at et lysere syn på sysselsettingen trekker opp indeksen.Bakgrunn

Det er to ulike målinger av forbrukertillit i USA, en utført av non-profit-organisasjonen Conference Board, en annen utført av University of Michigan. Den første kalles Consumer Confidence, den andre Consumer Sentiment, men det er samme sak.Begge er spørreundersøkelser hvor tusener av husholdninger spørres ut som synspunkter på den økonomiske utviklingen, slik de opplever den. Begge består også av to hoveddeler: Ett tall for situasjonen nå, et annet for forventninger til fremtiden.En svakhet ved slike indekser er at de påvirkes av forhold som ikke alltid fører til konkret høyere eller lavere aktivitet hos forbrukerne. Det kan være politisk usikkerhet eller en spesielt positiv eller negativ allmenn nyhet.Derfor er det bare betydelige endringer i indeksene som bør vektlegges, men da kan de også være et godt signal på endringer i forbrukernes oppførsel.Undersøkelsen til Conference Board offentliggjøres den siste tirsdagen i den måneden den gjelder. Undersøkelsen til University of Michigan kommer i to runder: En foreløpig versjon den andre fredagen i den måneden den gjelder, og en endelig på den fjerde fredagen i måneden.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag

Kommentarer til denne saken