Gå til sidens hovedinnhold

Må vente med fusjon

Pan Fish-fusjonen kan ikke gjennomføres før fiskeriminister Helga Pedersen har sagt sitt.

Den rødgrønne regjeringen vedtok i desember i fjor nye eierbegrensinger i oppdrettsnæringen. Dette medfører at oppkjøp som gir kontroll over mer enn 15 prosent av konsesjonene må søke om tillatelse fra regjeringen.

Det fusjonerte selskapet Pan Fish Marine Harvest vil besitte over 18 prosent.

Pan Fish-sjef Atle Eide skal nå sende en søknad til myndighetene, men er pragmatisk i forhold til hva de vil gjøre dersom myndighetene ikke godkjenner fusjonen.

- Vi får vel selge noen konsesjoner da, sier konsernsjef Eide til TV 2 Nettavisen.

Kan ikke fusjonere uten tillatelse
Ekspedisjonssjef i fiskeridepartementet Magnor Nerheim understreker at det ikke er slik at Pan Fish kan kjøpe Marine Harvest, for så eventuelt å selge noen konsesjoner om godkjennelse ikke gis.

- Loven er utformet slik at man må ha søkt og fått tillatelse før et erverv gjennomføres, sier Nerheim til TV 2 Nettavisen.

Fusjonen mellom Pan Fish og Marine Harvest kan altså ikke gjennomføres før regjeringen har sagt sitt.

Ingen tidsplan
Ekspedisjonssjefen er usikker på hvor lang tid det vil ta før Pan Fish-fusjonen kan godkjennes.

- Det foreligger ingen klar timeplan for behandlingen av denne saken, opplyser Nerheim.

Eide møtte fiskeriministeren
Tirsdag morgen møtte fiskeristatsråd Helga Pedersen NHO-organisasjonen Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL). Pan Fish-sjef Atle Eide sitter i styret for FHL, og benyttet anledningen til å gi statsråden en orientering om det som nå skjer i Pan Fish.

Dette opplyser informasjonsrådgiver Sigbjørn Larsen i Fiskeridepartementet. Men han understreker at det ikke har vært et offisielt møte med statsråden om Pan Fish. Larsen sier at Atle Eide bare var til stede på møtet med statsråden i kraft av sitt styreverv i FHL.

Ordknapp minister
Statsråd Helga Pedersens kommentar til pressen har vært at det går en grense på 15 prosent. Om denne overstiges må man søke om godkjennelse. Hun forventer derfor nå en søknad fra Pan Fish. Fiskeridepartementet kan gi dispensasjon opp til 25 prosent. Ut over dette har statsråden ingen kommentar, opplyser informasjonsrådgiveren.

Reklame

NÅ: Stort salg på sport og friluft

Kommentarer til denne saken