Gå til sidens hovedinnhold

Mads til topps

Mads Syversen blir øverste sjef for Skandinaviska Enskilda Bankens nye storsatsning i Norge. Les iMarkedet.nos intervju med den nye toppsjefen her

Mads Syversen har hatt en fantastisk karriere i norsk finansbransje, og er i ferd med å nå toppen som landssjef for Skandinaviska Enskilda Bankens operasjon i Norge.Som iMarkedet.no kunne melde tidligere i år skal SEBs virksomheter i Norge nå samarbeide om en offensiv satsing i det norske markedet.Frem til i dag har SEB drevet tre virksomheter i Norge. SEB Kort, som har Eurocard og Diners i Norge, Merchant Bank som er en forretningsbank for de største selskapene i Norge samt mer kjente Enskilda Securities, som er et av Norges største meglerhus. I tillegg til dette kjøpte det svenske bankkonsernet opp Privatbanken tidligere i år.Tettere på markedet

På Enskilda Securities hovedkontor i Oslo treffer iMarkedet.no Mads Syversen som skal lede SEBs virksomhet i Norge. Syversen beholder jobben som toppsjef for Enskilda Securities, som blir hetende SEB Enskilda fra nyttår. Alle enhetene kan dra nytte av et felles merke.I løpet av hele sommeren har Syversen og resten av det norske systemet jobbet sammen en strategi for hvordan de skal vokse i det norske markedet.Syversen sier til iMarkedet.no at de nå vil samordne ledelsen av virksomhetene SEB eier i Norge i en norsk gruppeledelse. Denne gruppeledelsen skal samordne og flytte beslutningsmyndighet til det norske markedet. Målet er at SEBs virksomhet skal oppleves som sterke lokale norske enheter, med en solid og langsiktig internasjonal eier i ryggen.Fremdeles skal Privatbanken henvende seg til det øvre sjiktet av bankkunder, men:- I stedet for å åpne en vanlig bank, med såkalte "kundeprogrammer" for de beste kundene, har vi kjøpt en egen bank for dette segmentet. Vi skal tilføre flere produkter og tjenester til Privatbanken og vi skal åpne flere kontorer. Det første nye kontoret kommer tidlig i 2006. Vi bytter navn på banken til SEB Privatbanken, ellers skal de fortsette som de gjør i dag. De har gjort en god jobb, sier han.- SEB Merchant Bank driver en god og lønnsom virksomhet i Norge, men må arbeide mye tettere på kundene dersom vi skal vokse i dette markedet, sier Syversen til iMarkedet.no.- DnB NOR får være DnB NOR

Syversen vil ikke utpeke DnB NOR som den store hovedfienden i konkurransen.- Vi lar DnB NOR drive bank som de gjør i dag. Vi sier internt at vi skal være et finanshus, ikke en bank og ikke et integrert finanskonsern. Med det mener vi både at vi skal dyrke sterke selvstendige enheter under et felles navn, og at vi fokuserer på hvordan vi kan utnytte finansmarkedets egenskaper for kundene. Før var det bankene som var markedet. Slik er det ikke lenger. Dagens finansmarkeder er transaksjonsorientert og ikke institusjonsorientert. Vi skal gjøre de beste transaksjonene hver gang, både de små hverdagstransaksjonene og de store børstransaksjonene, sier Syversen til iMarkedet.no.Men det er ingen tvil om at innen en del av områdene vil det nye SEB-systemet bli en arg konkurrent for deler av DnB NORs marked.Tidligere i år ansatte meglerhuset Enskilda syv nye meglere på meglerbordet som skal rette seg mot privatkundesegmentet, det vil si personer som har noen millioner eller mer i likvide verdier.- Dette er en perfekt match med Privatbanken. I dette markedet har konkurransen vært for svak, sier Syversen til iMarkedet.no som mener at de to satsingene strategisk passer meget godt sammen.Vil ikke røpe ambisjonene

Syversen vil ikke ut med hvilke vekstmål SEB har med satsningen i Norge eller hvilken posisjon de ønsker å ta i det norske markedet.- Det skal vi nok holde internt enn så lenge. Men fra øverste hold så blir det satset tungt på denne strategien, sier Syversen som sier at de har 100 prosent støtte for den tettere samordningen av de virksomhetene SEB eier i Norge.- Jeg tror nærhet til kunden er den faktoren som er viktigst i våre markeder, og som vil gjøre at vi lykkes godt over tid, sier Syvertsen til iMarkedet.no.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant

Kommentarer til denne saken