Gå til sidens hovedinnhold

Mange pensjonister kan enkelt spare skatt

For mange pensjonister kan det lønne seg å fordele renteinntekter og renteutgifter annerledes.

For et pensjonistektepar og meldepliktige samboere der den ene har lav pensjon, kan det lønne seg å rette fordelingen som er satt opp i selvangivelsene.

For de fleste er det nok en endringen av fordeling av renteinntekter som er aktuelt, men også rentefradragsfordelingen kan gi spart skatt. På renteinntekter er det den med lav pensjonsinntekt som kan få lavere skatt, motsatt hvis det er fradrag.

Her kan du lese hva du har rett til å fordele fritt mellom ektefeller.

Derfor kan det lønne seg å fordele annerledes

Grunnen til at du sparer penger på en annen fordeling er at pensjonister får et direkte skattefradrag på inntil 30.000 kroner, Dette fradraget trappes ned når inntekten er over 175.900 kroner. På pensjonsinntekter under dette vil skattefradraget tilsvare den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null.

Les: 40 tips som kan kutte skatten din

Det vil derfor lønne seg å «fylle opp» med kapitalinntekter slik at skatten før skattefradraget kommer opp i 30.000 kroner. Disse kapitalinntektene vil være skattefrie.

For fradrag er det riktig å overføre dem fra den som har lav pensjonsinntekt, til den som har høy. De som har en pensjonsinntekt på under 175.900 kroner får ingen skattemessig nytte av fradraget.

For å se om du sparer skatt på en annen fordeling kan du bruke pensjonskattekalkulatoren.

Eksempel fordeling av kapitalinntekt

I dette eksemplet har person 2 en såpass lav pensjonsinntekt skatten er null. Renteinntektene er ført på person 1 som har høyest pensjonsinntekt.

I «Ny fordeling» er hele renteinntekten på 40.000 kroner overført fra person 1 til person 2. Da blir den samlede skatten 3.480 kroner lavere. Det hadde holdt å overføre 12.889 kroner (3.480 kroner delt på 0,27). Men det har ingen betydning om du overfører de resterende 27.111 kroner, skatten på dette vil være 27 prosent i begge selvangivelser.

Av eksemplet ser du at skatt før skattefradraget for Person 2 er 26.250 kroner. Renteinntektene blir da i praksis skattefrie til skatten er kommet opp i 30.000 kroner. Forskjellene mellom de to beløpene er da de nevnte 3.480 kroner.

Dette eksemplet gjelder for skatteåret 2014.

Opprinnelig fordeling Person 1 Person 2 Ny fordeling Person 1 Person 2
Pensjonsinntekt 250 000 160 000 Pensjonsinntekt 250 000 160 000
Kapitalinntekt 40 000 0 Kapitalinntekt 0 40 000
Minstefradrag 67 500 43 200 Minstefradrag 67 500 43 200
Alminnelig inntekt 222 500 116 800 Alminnelig inntekt 182 500 156 800
Skatt før skattefradraget 59 649 26 520 Skatt før skattefradraget 48 849 37 320
Skattefradrag 18 663 26 520 Skattefradrag 18 663 30 000
Skatt 43 373 0 Skatt 30 186 7 320
Samlet skatt 40 986 Samlet skatt 37 506


Eksempel på fordeling av fradrag

I dette eksemplet er utgangspunktet at den med lavest pensjon også har hele rentefradraget på 40.000 kroner. Her vil skattebesparelsen på å overføre renteutgiftene være på 10.800 kroner (27 prosent av 40.000 kroner). Årsaken er at den med lav pensjon i dette tilfellet ikke får noen som helst effekt av rentefradraget, mens den som har den høye pensjonen får full effekt.

I dette tilfellet vil det altså være nødvendig å overføre hele rentefradraget.

Opprinnelig fordeling Person 1 Person 2 Ny fordeling Person 1 Person 2
Pensjonsinntekt 250 000 160 000 Pensjonsinntekt 250 000 160 000
Renteutgift 0 40 000 Renteutgift 40 000 0
Minstefradrag 67 500 43 200 Minstefradrag 67 500 43 200
Alminnelig inntekt 182 500 76 800 Alminnelig inntekt 142 500 116 800
Skatt før skattefradraget 48 849 15 720 Skatt før skattefradraget 38 049 26 520
Skattefradrag 18 663 15 720 Skattefradrag 18 663 26 520
Skatt 30 186 0 Skatt 19 386 0
Sum skatt 30 186 Sum skatt 19 386

Se også:

Slik beregnes skatten for pensjonister

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Kommentarer til denne saken