- Good news everyone!, som professor Farnsworth i Futurama ville sagt.

Det ser nemlig ut som om Dagbladet vil få dekket årets fire flått-forsider med innhold.

Forskere i USA har nemlig funnet et hittil ukjent og farlig virus - som har fått navnet Bourbon etter området i USA der det ble oppdaget - som spres gjennom flått.

Ukjent virus

Det viser seg at en en mann i 50-årene fra Kansas som døde i fjor, trolig døde som følge av infeksjon av et hittil ukjent virus etter å ha blitt bitt av flere flått.

Den tidligere friske mannens symptomer begynte med kvalme, kraftløshet og diaré, før han ble sykere. Han fikk høy feber, nedsatt mengde hvite blodceller (immunforsvar) - og 11 dager etter bittene døde han av organsvikt.

Ingenting av det legene gjorde så ut til å hjelpe - og selv i ettertid melder amerikanske smitteverneksperter at legene gjorde alt rett. Det ble blant annet testet for kjente flåttbårne sykdommer, uten resultat.

Influensa-lignende virus

Blodprøver av mannen ble sendt til smitteverninstituttet i USA (CDC) som gjennomførte omfattende analyser av mannens blod, og kom frem til at han var smittet av en ny stamme av thogotovirus, tilhørende orthomyxovirus-stammen, noe som betyr at det har influensa-lignende opphav.

En tror opphavet til viruset stammer fra den østlige halvkule, der forgjengerne ikke har vært kjent å være farlig for mennesker.

- Oppdagelsen av Bourbon-viruset, i tillegg til nylige oppdagelser av flått-bårne virus som HRTV og kraftig feber fra thrombocytopenia syndrome virus, tyder på at folkehlesebyrden fra disse stammene har blitt undervurdert, skriver CDC i en rapport, og påpeker at de regner med å finne flere lignende sykdommer i fremtiden som følge av bedre analyseverktøy.

Foreløpig vet en lite om smitteomfanget - verken hos mennesker eller flått.

- Har ikke tester som kan påvise ennå

Overlege ved avdeling for viriologi ved Folkehelseinstituttet Susanne Dudman sier til Side3 at man foreløpig vet lite om det nye viruset.

- Dette er et nytt virus i flåttsykdomssammenheng, og er ikke kjent før CDC nå nylig har påvist det. Det er i en familie virus som inneholder blant annet influensa A og B, sier overlegen.

Så langt er det bare dette ene tilfellet som er kjent.

- Får man på plass en spesifikk test på viruset, så vil man nok kunne påvise det andre steder. I USA har de brukt en teknikk som er beregnet for å finne ukjente versjoner av bakterier og virus. Neste steg blir nå å kunne lage tester som påviser dette nye viruset, sier Dudman.

Dermed vet en foreløpig veldig lite om spredning og generell risiko.