En 21 år gammel mann er i retten blankt frikjent for medvirkning til drap av Halil Kara i Prinsdal-saken i Oslo. Det var 10. januar 2020 han ble skutt og drept utenfor Prinsdal Grill i bydel Søndre Nordstrand.

Nettavisen meldte i august i fjor at den 21 år gamle mannen ble dømt til syv års fengsel. I tingretten ble også dømt til å betale gravferdskostnader på 76.681 kroner sammen med to andre menn.

I tillegg ble han dømt til å betale erstatning på 250.000 kroner til hver av foreldrene til drepte Kara, til sammen 500.000 kroner.

Les også: Drapstiltalt i politiavhør: – Visste ikke at våpenet var ladd

Frikjent for drap

I oktober i fjor, bare to måneder etter dommen, ble han erklært frikjent for medvirkning til drap av Riksadvokaten på grunn av manglende bevis. Han ble også løslatt etter flere måneder i varetektsfengsling.

Formelt kom frikjennelsen for drap i en dom i Borgarting lagmannsrett i januar i år. Men han ble likevel dømt til syv måneders fengsel for medvirkning til grove trusler.

Mannen anket erstatningsspørsmålet til Borgarting lagmannsrett og vant frem. Det kommer frem i dommen som nylig ble avsagt.

- Min klient har nå som uskyldig tilbrakt sin viktigste ungdomstid i varetekt, og ble i tillegg utsatt for et uberettiget erstaningskrav fra avdødes familie. Han er glad for at lagmannsretten nå i to forskjellige rettssaker enstemmig har frifunnet ham for begge deler, og håper nå å få gå i fred, skriver forsvarer for mannen, stjerneadvokaten John Christian Elden, i en mail til Nettavisen.

- Det er heldigvis ikke ofte personer i Norge utsettes for uriktige drapstiltaler, men desto viktigere er det at rettssystemet virker når det skjer.

– Fullstendig meningsløst drap

Advokat Veysel Ince har bistått foreldrene til den drepte mannen i saken. Han gjør det svært tydelig at erstatningssakene er uten betydning for hans klienter.

– De har mistet et uskyldig barn i et fullstendig meningsløst og brutalt angrep. Ingen økonomisk erstatning kan kompensere dette tapet, skriver Ince i en mail til Nettavisen.

– Erstatningssaken mot denne gjerningspersonen er utelukkende av prinsipiell karakter. Påtalemyndighetens lite tilfredsstillende håndtering av anken fra denne gjerningspersonen har medført at lagmannsretten har konkludert slik den har gjort. Jeg mener likevel at hans alvorlige medvirkning i forkant av drapet av Halil Kara er av et slikt omfang og betydning at han også burde blitt idømt erstatning til etterlatte, sammen med de to øvrige gjerningspersonene.

Ince opplyser om at hans klienter vurderer å anke erstatningsspørsmålet mot den frikjente 23-åringen.

Kraftig reduserte straffer

I Prinsdal-saken ble også to andre menn på 22 og 23 år dømt til fengselsstraffer på henholdsvis 13 og 11 års fengsel i tingretten. Da saken ble pådømt i Borgarting lagmannsrett i begynnelsen av juli ble straffene betydelig redusert til henholdsvis fem år og fem og et halvt års fengsel. Politiet ville ha skjerpede straffer og ba om 15 års fengsel for hovedmannen som avfyrte skuddet.

Men de ble ikke dømt for etter straffebestemmelsen om drap, men for det som i straffeloven formelt går som «uaktsom forvoldelse av død». Denne bestemmelsen har en langt lavere strafferamme enn drap.

De etterlatte foreldrene har fått tilkjent en total erstatning på til sammen 963.000 kroner fra de to dømte mennene.

Anker til Høyesterett

Bestemmelsen om grovt uaktsomt drap har en øvre strafferamme på seks års fengsel, mens bestemmelsen om drap har en strafferamme på 21 års fengsel. Påtalemyndigheten har tidligere varslet anke på de reduserte straffene, noe bistandsadvokaten støtter fullt ut.

– Påtalemyndigheten bør absolutt anke dommen. Familien er sjokkert over dommens resultat, skriver Ince.

– For meg er det vanskelig å forstå at lagmannsretten, ut ifra bevisene i saken og det faktum de selv gjengir i dommen, ikke domfelte gjerningspersonene for drap. Jeg må innrømme at jeg aldri har vært så overrasket over resultatet i en dom før, og håper at Høyesterett etter anke fra påtalemyndigheten opphever lagmannsrettens dom.

Statsadvokat Andreas Schei bekrefter til Nettavisen at dommen er anket.

– Anken gjelder saksbehandlingsfeil ved mangelfull begrunnelse. Anken til Høyesterett er forkynt for de to domfelte, skriver Schei i en SMS.

Dersom Høyesterett opphever dommen mot de to mennene blir det ny rettssak i Borgarting lagmannsrett, trolig helt mot slutten av året eller i begynnelsen av 2023.