(SIDE2): Menn lever lenger om de gifter seg med en yngre kvinne.

Risikoen for at en mann skal dø tidlig er redusert med 11 prosent om deres bedre halvdel er mellom syv og ni år yngre enn ham selv, det skriver Marie Claire.

Dør tidligere med eldre kvinner
Er kvinnen 15 til 17 år yngre reduseres risikoen for tidlig død med en femtedel, det kommer fram i en tysk studie utført ved Max Planck Institute. Forskerne fant også at menn som gifter seg med eldre kvinner også har større sannsynlighet for å dø tidligere.

Uviss årsak
Resultatene indikerer at kvinnene ikke opplever tilsvarende effekt ved giftermål den ene eller andre veien. Forskerne har en teori om at dette slår ut for menn på grunn av naturlig seleksjon – at bare de sunneste og mest suksessrike eldre mennene er i stand til å tiltrekke seg yngre livspartnere.

En annen teori er at en yngre kvinne vil kunne ta bedre vare på mannen og at han derfor vil leve lengre.

Gjennomsnitsseuropeeren
Studien har tatt for seg dødsfall mellom 19990 og 2005 for hele populasjonen i Danmark. I Europa gifter gjennomsnittsmannen seg med en kvinne som er tre år yngre.

Siste nytt fra Side2, besøk forsiden akkurat nå!