Margaret Thatcher (1925-2013) var statsminister i Storbritannia fra 1979 til 1990. Etter hennes død mandag 8.april 2013 satte flere grupperinger av mennesker igang med feiringer. Hvorfor ble en 87 år gammel tidligere statsministers død feiret? Vi prøver å grave fram noen av svarene.

Thatcher var allerede en kontroversiell politiker før hun ble statsminister. Som minister for utdanning kuttet hun ut gratis melk på skolene, og markerte en sterk motstand mot en velferdsstat. Hun ble valgt som leder for det konservative partiet i 1975.

Naturlig nok var mange av hennes politiske motstandere negative til hennes svært konservative politikk.

Liverpool-fansen og fotballfans generelt

Den 15.april 1989 døde 94 (senere 96 totalt) mennesker i en av de aller verste sportstragediene noensinne ved Hillsborough. Etter en svært lang kamp ble det i september 2012 frigjort dokumenter og en rapport som viste at flere av dødsfallene kunne ha blitt unngjort, og i motsetning til det som ble hevdet da det skjedde at fansen hadde skyld i hva som skjedde. Da rapporten ble offentliggjort sa statsministeren i Storbritannia, David Cameron - fra samme parti som Margaret Thatcher var medlem av, at hennes regjering var en del av myndighetene som hadde feilet før, under og etter tragedien.

HTML EMBED

Hennes støtte til å stenge engelske fotball-lag ut av av europeiske cuper fikk også mange fotballfans til å mislike statsministeren.

gotcha
gotcha

Argentina

Det er nok ikke bare argentinere som hadde et problematisk forhold til Margaret Thatcher og hennes regjering etter Falklandskrigen. Den lille øya rett utenfor Argentina hadde vært styrt av Storbritannia fra 1833 før Argentina invaderte øyene den 2.april 1982. Verdenssamfunnet ble nesten med en gang splittet i synet på krigen, også innad i Storbritannia.

Styrkene overga seg til britiske styrker den 14.juni 1982, men det etter flere kontroversielle episoder. Den kanskje største dreide seg om skipet ARA General Belgrano, et argentisk krigsskip som ble sunket av en britisk ubåt. Den ble skutt på etter at Argentina hadde sendt et fredsforslag til Storbritannia (som regjeringen hevdet de ikke hadde sett), og - i følge flere kilder - var på vei tilbake til Argentina, vekk fra Falklandsøyene.

HTML EMBED

Gruvearbeiderne og deres familier

De britiske gruvene var statlige i 1984, og etter at regjeringen i Storbritannia gikk inn for å legge ned 20 kullgruver (rundt 20 000 arbeidsplasser). Som en reaksjon på nedleggingen begynte streiker å bryte ut rundt omkring i England. Totalt var opp mot 200 000 mennesker i streik.

Under streiken ble over 11 000 mennesker arrestert, og vold mellom politi og streikende var svært vanlig. Regjeringen ble kritisert for at den besluttet å ikke bruke lokale politistyrker i kontrollen på streiken, og for at sosialhjelp til familiene til de streikende ble nektet (de streikende skulle ikke ha, og fikk ikke, men på grunn av en ny regel fra 1980 fikk heller ikke familiene nødvendig sosialhjelp). Mesteparten av de streikende overlevde på nødhjelp fra EU. Streiken varte til mars i 1985, i nesten ett år.

HTML EMBED

Innvandrere til Storbritannia

På grunn av sin lange kolonitid hadde det vært ganske naturlig for mennesker fra svært mange land å komme til Storbritannia. Hun uttalte i 1978 at hun var redd for at minoriteter skulle komme og overta den tidligere koloniherren, og mente også at antallet asiatiske innvandrere burde klart begrenses.

HTML EMBED

Iron Maiden lot sin figur Eddie drepe Margaret Thatcher på ett av sine singelcover.
Iron Maiden lot sin figur Eddie drepe Margaret Thatcher på ett av sine singelcover.
Arbeiderklassen

Selv om flere av punktene over også dreier seg om arbeiderklassen er det vel den totale budsjetthåndteringen som Labour, og deres sympatisører, er mest negative til. I løpet av årene Margaret Thatcher var statsminister gikk den prosentvise bruken av penger som gikk til støtte til industri (arbeidsplasser) ned med 38 prosent. Støtte til husbygging gikk ned med 67 prosent. Samtidig gikk bruken på politiet opp med 53 prosent. Under hennes regjering ble det også gjennomført skatteletter for de som tjente mest samtidig som momsen ble økt fra 8 prosent til 17,5 prosent, noe arbeiderklassen mente ga skattetrykket på de svakeste i samfunnet.

Thatcher solgte også unna statlige eiendommer og selskaper for 48 millarder pund.

HTML EMBED

Irer

Under Thatchers regjering blusset volden opp i Nord-Irland og Storbritannia fra IRA. Ikke minst etter sultestreiken i Maze-fengslet. Selv om Margaret Thatcher innførte kommunikasjon med Irland og katolske elementer i Nord-Irland ser de fleste irer og katolikker i Nord-Irland på henne som noen som jobbet sterkt mot deres sak.

HTML EMBED

Poll Tax (Community Charge)

Denne skatten ble innført i Skottland i 1989, og i England og Wales i 1990. Sannsynligvis den siste årsaken til at Margaret Thatcher måtte ga av som statsminister. Skatten gikk fra det som var en husverdi, altså noe lignende en eiendomsskatt, til å bli en skatt på antall personer som bodde i et hus. Motstanderne mot skatten mente at dette ga skattetrykket over til de som hadde minst.

Skatten ble erstatet i 1993 av Council Tax, som igjen skattlegger basert på verdien til et hus.

HTML EMBED