Gå til sidens hovedinnhold

Disse spørsmålene nekter Arnstad å svare på

- Hun vil ikke stille, med mindre hun kan sole seg i glansen.

18. juni i fjor gjorde Senterpartiets Marit Arnstad comeback i rikspolitikken da hun ble utnevnt til ny samferdselsminister.

Arnstad har lang og solid erfaring i både politikken og i næringslivet, men var ærlig med at hun ikke kunne mye om samferdsel da hun tok over departementet, og skulle bruke litt tid på å sette seg inn i fagfeltet.

- Et drøyt halvt år senere er Arnstad fortsatt en av regjeringens mest anonyme personer, og fronter sjelden sitt eget fagområde, sier nestleder i transportkommiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (Frp), til Nettavisen.

- Hun vil ikke stille opp, med mindre det er saker der hun kan sole seg i glansen. Det virker som en bevisst strategi, der man bare skal fronte de gode sakene, sier han.

Vil ikke svare om kollektivtrafikk

Siden slutten av november har Nettavisen forsøkt å få statsråden i tale i forbindelse med en artikkelserie om kollektivtransporten i hovedstaden, som står overfor svært store utfordringer i årene som kommer.

Mens de andre politiske partiene har tydelige meninger om feltet, inkludert regjeringskolleger Arbeiderpartiet og SV, har departementet nektet å svare på grunnleggende spørsmål, som hvordan kollektivtransport kan gjøres mer attraktivt.

Tirsdag bestemte Vegvesenet seg for å ikke tillate Oslo kommune å innføre diselforbrud for å overholde forurensningsloven. En av de viktigste årsaken til at de setter foten ned er at det ikke er kapasitet til alternativ transport for de som reiser med bil.

Les også: Vegvesenet sier nei til dieselforbud

Nettavisen purret igjen på departementet, men de ønsker verken å kommentere kollektivsituasjonen eller problemstillingen rundt dieselforbudet.

I bunn av saken kan du se spørsmålene Arnstad ikke vil svare på.

- Vil helst ikke snakke om det

Nestleder i transportkommiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (Frp), forteller til Nettavisen at det har blitt svært vanskelig å diskutere samferdsel etter statsrådsbyttet.

- Dette er jo ikke en god sak for Senterpartiet, for de bryr seg ikke om byene, det er ikke der de har velgerne. For Oslo er det spesielt ille, for hovedstaden overlater man til Oslo kommune. En vil helst ikke snakke om det, og en vil i alle fall ikke bevilge penger. Om en var opptatt av disse problemstillingene, ville en jo snakket om det, sier Hoksrud.

Ifølge Hoksrud fører Arnstads fravær til at debatten om samferdselspolitikk nesten legges død.

- Veldig mange debatter blir avlyst fordi statsråden ikke vil stille. Dette er jo viktige saker som folk er opptatt av, så det er jo trist. Det hender av og til at de sender en statssekretær fra departementet, men det blir jo ikke det samme å diskutere med dem, sier en oppgitt Hoksrud.

- Henviser bare til kommende NTP

Hoksrud forteller at han opplever at departementet legger lokk på alt og bare henviser til at en om noen måneder skal legge frem en ny Nasjonal transportplan (NTP). Ifølge rapporter fra det arbiedet skal det være store diskusjoner om både hva som skal prioriteres, og hvordan prosjekter skal finansieres.

- Det blir forhåpentligvis noen go'biter der, for det må det jo være med alle de pengene, men det er veldig vanskelig å få til en diskusjon om de store utfordringene, sier Hoksrud.

- Hun er veldig flink til å være rundt i hjemfylket sitt, for det er jo der stemmene kommer fra, men det er nesten som med Nytt på Nytts spøk med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Hvor er Arnstad i dag? Hun jobber nok en del, men det er ikke så veldig lett å få med seg, sier han.

- Fokus på NTP

I en kommentar sier politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard følgende.

- Hoksrud har tilgang til den viktigeste møte- og debattarenaen i landet, Stortinget. Her har statsråden og Hoksrud mange ganger debattert ulike områder på samferdselsfeltet.

- I den siste tiden har arbeidet med Nasjonal transportplan vært høyest på statsrådens arbeidsliste. Det har ført til noe mindre deltakelse i utadrettet møte- og debattvirksomhet enn det Hoksrud og statsråden selv kunne ønske. Hoksrud kan slå seg til ro med at dette har vært en midlertidig, men nødvendig prioritering.

Disse spørsmålene vil ikke Arnstad vare på:

1. Hvordan kan man gjøre kollektivtransport attraktivt, noe som en faktisk synes er å foretrekke basert på positive opplever – ikke bare som et nødvendig onde fordi bilen blir for dyr eller står fast i kø?

2. Hvordan kan man skape et kollektivsystem som fungerer også for de som har små barn - som kan gi noe av den samme fleksibiliteten

3. Hvordan kan man sørge for at man på kort og lang sikt får løst transportutfordringer til boomområder som Fornebu?

4. Finnes det politisk vilje og penger til å gjøre de utbyggingene og prioriteringene som må til?

5. Hvilke helhetlige praktiske omlegginger av kollektivsystemet i hovedstadsområdet bør gjøres for å få et mer optimalt fungerende system?

6. Hvilke problemer må man rett og slett bare lære seg å leve med?

Departementet ønsker heller ikke å svare på hva de nå ønsker å gjøre «både i forhold til fremtidig vekst, oppgraderingsbehov og forurensning» i kjølvannet av Statens vegvesens beslutning om å ikke åpne for forbud mot dieselbiler.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter

Kommentarer til denne saken