Gå til sidens hovedinnhold

Markedsdirektør

SAS Ground Service er et heleid datterselskap innenfor SAS konsernet. Vår forretningside er å levere bakketjenester til flyselskap. Vi opererer i en rekke land verden over. Med base i Skandinavia leverer vi bakketjenester til flyselskap både innenfor og utenfor SAS konsernet. Vi er den største aktøren i bakketjenester i Skandinavia, hvor vi er representert på over 40 flyplasser. SAS Ground Services Norway AS opererer i Norge på 18 flyplasser fra Kristiansand i sør til Svalbard i Nord. Vår omsetning var i 2004 på 1,6 MRD NOK. Totalt antall medarbeidere er 2750. Med utgangspunkt i markedets krav har vi i Norge de siste årene gjennomført omfattende endringsprosesser med virkningsfulle resultater for å kunne tilby flyselskapene kostnadseffektive løsninger og presise serviceleveranser med riktig kvalitet.

Stillingen inngår i SGS Norway AS sin ledergruppe, hvor nært samarbeid med de øvrige medlemmer av gruppen står sentralt for å lykkes. Stillingen rapporterer til administrerende direktør i SGS Norway AS Ola H. Strand.

Markedsorganisasjonen er under omorganisering og består i dag av 4 personer. Hovedoppgavene til avdelingen vil være markedsstrategier og bearbeiding, forhandling, kontraktsutforming og oppfølging av leveransekvaliteten til SGS mot ulike kunder. Avdelingen har ansvar for en egen Forsknings og utviklingsavdeling i SGS.

Avdelingen har ansvar for: Utarbeidelse av markedsstrategier og planer for SGS Norge. Markedsovervåkning og analyser. Utvikling av Key Accounting. Metodikk for prising - prismodeller. Anbuds og kontraktsprosesser. Strategisk produkt og konseptutvikling. En effektiv videreforedling av kundekrav gjennom entydig og informasjon i form av leveransedokumentasjon og prosedyrer ut til de leverende enheter. Oppfølging av definerte kundekrav. Deltagelse i SGS sin sentrale markedsorganisasjon.

Vi ser oss en leder med: Høyere relevant utdannelse og solid ledererfaring fra tilsvarende stilling. Strategiske evner og drifts-/prosessmessig forståelse og innsikt. Evne til kommunikasjon og samarbeid på alle nivåer for å bygge tillit hos både kunder, ansatte, og leverandører. Erfaring fra endringsledelse og utviklingsarbeid. Forretningsforståelse og -kunnskap. Gode språkferdigheter skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Dokumenterte gode resultatet fra tilsvarende stilling.

Ønsker du ytterligere opplysninger om stillingen, ta kontakt med Personalsjef Terje Horn Evensen, tlf. 957 16 601 eller senior personalkonsulent Anne Westland, tlf. 957 16 765

Send søknad med CV pr. e-post. til anne.westland@sas.no.

Søknadsfrist 5. mars 2005

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Reklame

Endelig på lager igjen: Ladekabelen som kutter strømmen selv

Kommentarer til denne saken