Gjennom åtte uker skal masseskytteren underlegges såkalt judisiell observasjon ved Regional sikkerhetspost på Haukeland universitetssykehus i Bergen.

«Retten mener det er nødvendig med undersøkelse i institusjon for å bedømme siktedes sinnstilstand», heter det i kjennelsen fra retten.

Natt til 25. juni drepte Zaniar Matapour to mennesker midt i Oslo sentrum. Men han har nektet å la seg avhøre av politiet og vil heller ikke samarbeide med de rettsoppnevnte sakkyndige.

Les også: Matapour nekter å samarbeide, slik kan de vurdere drapsmannen under tvang

Kan observeres på toalettet

De tre sakkyndige, Pål Grøndahl, Synne Sørheim og Knut-Petter Sætre Lango, skal vurdere om masseskytteren er strafferettslig tilregnelig, men har svært begrenset med helseopplysninger.

Matapour er siktet for drap med terrorhensikt. Det er ukjent hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet og hva som er motivet for angrepet.

Les også: Har uttrykt bekymring for Matapours helse flere ganger

I rettsdokumenter Nettavisen har tilgang til går det frem at Matapour tidligere har vært diagnostisert med paranoid schizofreni. På Haukeland i Bergen har de signalisert at de har kapasitet til å ta imot Matapour.

«Schizofreni er den mest alvorlige psykoselidelsen, med symptomer som vrangforestillinger og hallusinasjoner. Ubehandlet og i aktive faser kan lidelsen påvirke ens virkelighetsforståelse og funksjon i så stor grad at det kan ha strafferettslige følger», står det i et brev fra de sakkyndige som er referert fra av retten.

– Ved en døgnkontinuerlig observasjon følges siktede tett 24 timer i døgnet. Det er ingen kameraer på pasientrommet, men de følges tett med menneskelig kontakt og menneskelig samhandling, sa Marthe Halvorsen Kjærstad til Nettavisen og Avisa Oslo forrige uke.

Hun er fungerende leder ved Kompetansesenteret for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri.

I noen tilfeller blir den som observeres også holdt øye med under toalettbesøk.

Det er de sakkyndige som har begjært Matapour tvangsinnlagt for å gjennomgå observasjonen. Påtalemyndigheten har støttet begjæringen.

Elden: – Siktede anser det ikke nødvendig

«For at de sakkyndige skal kunne besvare sitt mandat er det nødvendig at siktede innlegges til undersøkelse på psykiatrisk sykehus eller annet egnet undersøkelsessted. Retten vurderer at dette er den eneste måten de sakkyndige kan få innhentet informasjon til å besvare sitt mandat», skriver retten.

Matapours forsvarere, John Christian Elden og Bernt Heiberg, har ikke hatt kommentarer til de sakkyndiges anmodning, men har anført at perioden gjøres så kort som mulig.

– Vi har forståelse for begjæringen, at siktede ikke anser det nødvendig og at en eventuell periode burde settes så kort som mulig ut fra nødvendigheten, skriver Elden i en SMS til Nettavisen.

– I praksis betyr det opphold på Haukeland sykehus i stedet for Halden fengsel. Han er innforstått med at han skal være frihetsberøvet.