Det er flere grunner til at matprisene har økt den siste tiden. Bøndenes jordbruksoppgjør fører til høyere matvarepriser, råvareprisene på verdensmarkedet har økt, og leverandørene har blant annet som følge av dette også økt sine priser inn til dagligvarekjedene.

Dermed har naturlig nok også matbutikkene økt sine priser i butikkene du handler i, og hovedprisøkningen skjedde fra 1. juli.

Se nederst i artikkelen for en grafisk fremstilling av resultatene fra prisundersøkelsen.

Hele oversikten over alle prisene finner du her.

Nettavisen kan her presentere nok en handlekurv med noen av de viktigste varene du handler i matbutikken. Kurven har de samme 44 varene som tidligere, og undersøkelsen viser at prisene har steget i alle de ni dagligvarekjedene, noen steder langt mer enn andre.

Stiger mest hos Meny og Kiwi
Aller mest har prisene steget hos Meny. Hele 5,9 prosent har prisen på Nettavisens handlekurv steget siden forrige undersøkelse i mai. Det tilsvarer et kronebeløp på 73,8 kroner, og prisen på handlekurven på Meny er nå oppe i 1325,1 kroner.

På plassen bak følger Kiwi. Kjeden har økt prisene sine med 4,6 prosent, og det er langt mer enn den gjennomsnittlige prisøkningen for de ni dagligvarekjedene. Snittøkningen har vært på 3,3 prosent.

Vi skal øke prisene tilsvarende det leverandørene gjør, ikke mer.

Positivt for Bunnpris å være på bunn
Butikkene som har satt prisene minst opp er Bunnpris, Coop Prix og Rimi. Alle holder seg under en økning på 2 prosent. Bunnpris er best i klassen med 1,3 prosents prisstigning.

- Vi har i all hovedsak økt prisene så mye som vi skal. Det kan være det er et par varegrupper som vi ikke har fått justert ennå, men det vil utgjøre lite på totalen, sier innkjøpssjef Geir Haugnæss i Bunnpris til Nettavisen.

Han undrer seg litt over at andre butikker har økt prisene tildels mye mer.

- Vi mener vi har tatt ut den prisstigningen vi kan i forhold til den prisøkningen som har vært. Vi skal øke prisene tilsvarende det leverandørene gjør, ikke mer. Selv om jordbruksoppgjøret i utgangspunktet burde gi lik prisøkning for alle kjedene, kan det være at det er litt forskjellig prisjusteringer fra leverandør til leverandør, sier Haugnæss.

Hele oversikten over alle prisene finner du her.

Under ser du en tabell som viser hvor mye de enkelte dagligvarekjedene har økt prisen på Nettavisens handlekurven.

HTML EMBED
Dagligvarekjede Prosentvis økning
Meny 5,9 %
Kiwi 4,6 %
Spar 4,5 %
Ica Nær 4,4 %
Joker 3,2 %
Rema 2,6 %
Rimi 1,7 %
Coop Prix 1,4 %
Bunnpris 1,3 %

Rema billigst, igjen
Rema er nok en gang den billigste matbutikken i testen, noe de har vært det også i alle de andre foregående testene. Hos dem koster Nettavisens handlekurv 1179,7 kroner, noe som altså er en økning på 2,6 prosent siden forrige gang Nettavisen testet matvareprisene.

Tidligere har Kiwi pustet Rema i nakken, men nå ser den grønne butikken ut til å miste grepet. Etter å ha økt prisene sine mer enn de fleste andre butikkene, må Kiwi nå se seg selv på en tredjeplass. Kurven koster 1226,2 kroner hos dem, noe som er 46,5 kroner mer enn hos Rema.

Kiwi passert av Bunnpris
Bunnpris er butikkjeden som har passert Kiwi, og også Rimi og Coop Prix er svært nære på å være billigere enn Kiwi. På Bunnpris koster handlekurven 1212,1 kroner, mens den på Rimi koster 1230,1 kroner og på Coop Prix 1240,1 kroner.

- Vi er godt fornøyd med å ha passert Kiwi. Jeg vet ikke hvorfor andre butikker har økt prisene sine mer enn oss, men vi har i hvert fall ikke andre kalkyler på produktene våre nå enn før, sier Geir Haugnæss i Bunnpris.

Joker nok en gang på bunn
Like sikkert som at Rema vinner Nettavisens pristester, er det at Joker taper dem. Hele 1406,1 kroner må du ut med hos Joker, noe som er 226 kroner mer enn på Rema.

Kjededirektør Kjell Arne Bjerklund i Joker har tidligere uttalt til Nettavisen at Jokers strategi ikke er å kjempe på pris med Rema og andre billigkjeder.

- Vi skal derimot være den nærbutikkjeden som opprettholder et tilbud ute i Distrikts-Norge. Der er ikke omsetningen like høy, og da er det vanskelig å konkurrere på pris, har Bjerklund sagt.

Mellomsjiktet
Heller ikke Spar, Meny eller Ica Nær er særlig billige matbutikker. Henholdsvis 1338,8, 1325,1 og 1321,8 kroner må du ut med for handlekurven i deres butikker.

Hele oversikten over alle prisene finner du her.

Under finner du en grafisk fremstilling av butikkjedenes priser på Nettavisens handlekurv:

Hele oversikten over alle prisene finner du her.

Les flere husholdnings- og boligartikler i Nettavisens boligmagasin.

Hvor handler du? Er du fornøyd med utvalget og priser i din nærbutikk? Kommenter under.