En fersk rapport fra Mattilsynet viser at 56 prosent av norske svineprodusenter bryter loven, og hver fjerde tar seg ikke av syke og skadde dyr på en forsvarlig måte.

Mattilsynet har ikke avdekket så mange lovbrudd på seks år.

Nå vil Økokrim undersøke om det er grunn til å anmelde svinebønder.

– De sakene som antas å kvalifisere til en fengselsstraff, de skal anmeldes. Det sier fagansvarlig for dyrevelferdskriminalitet i Økokrim, Tone Strømsnes Olsen til P4-nyhetene.

Starter underskriftsaksjon

– Nå har næringa fått nok sjanser. Vi trenger radikale endringer om vi skal sikre dyrevelferden for grisene, sier etolog og talsperson Tor Grobstok i Nettverk for dyrs frihet.

Han viser til Mattilsynets oppsiktsvekkende funn og de mange lovbruddene i svineindustrien.

– Denne rapporten bekrefter det Nettverk for dyrs frihet har avslørt tidligere. Dyrevelferden i norsk griseindustri er uholdbar. Når flertallet av norske griseprodusenter ikke engang klarer å overholde dagens svake regelverk, vitner det om en griseindustri ute av kontroll, sier Grobstok.

Les også: Over 200 griser funnet døde på gård i Trøndelag – person siktet

Startet underskriftskampanje

I kjølvannet av rapporten har Dyrevernalliansen startet en underskriftskampanje, hvor de så langt har fått nærmere 12.500 underskrifter. Formålet er å få Stortinget på banen.

Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, mener de høye tallene skyldes et driftssystem som legger opp til brudd.

– Norsk griseindustri er basert på at grisene holdes inne i små betongbinger. Grisene har behov for å være utendørs, være sosiale og kunne leke seg. Mangel på aktiviteter er en av de vanligste regelbruddene, sier hun til Nettavisen.

Blant tiltakene for å snu den negative trenden, ønsker Dyrevernalliansen å få Stortinget på banen.

– Regelverket er utdatert

– Det blir latterlig å lytte til næringens lovnader om bedring enda en gang. Vi har sett i seks år at dette ikke fungerer. Næringens rapporter har helt andre tall enn Mattilsynet, noe som viser at næringen ikke har kontroll på sine egne, sier kommunikasjonslederen.

Videre forteller hun om et utdatert regelverk og forskning som ikke tas i bruk.

– Faglig sett er regelverket utdatert. Vi mener politikerne må lytte til norske forskere som har forsket mye på gris. De må se på kravene grisen har til plass og aktivitet, sier Kleveland.

På spørsmål om man kan spise gris med god samvittighet er Kleveland klar i sin tale.

– Man kan ikke spise gris med god samvittighet i dag. Kjøp dyrevernmerket kjøtt, da er man sikker på at grisen har levd ute og under gode forhold.

– Mulig å gjøre noe med

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) forventer at svinenæringen nå tar grep.

– Rapporten avdekker at det er regelbrudd i mer enn 50 prosent av besetningene, og det er ikke godt nok. De fleste regelbruddene gjelder rotemateriale eller strø, og her er næringens tydelige respons at dette er det fullt mulig å gjøre noe med. Det forventer jeg derfor at næringa tar tak i, sier hun til NTB.

Borch mener det er bra å se at det ikke er funnet regelbrudd ved veterinærers legemiddelbruk knyttet til kastrering av gris. Hun sier videre at alle sjekkpunktene i kampanjen fortsatt vil bli fulgt opp kontinuerlig gjennom dyrevelferdsprogrammet for svin.

– Det er alltid bedre å forebygge enn å reparere, og dette er allerede satt i system. Kunnskapen vi får gjennom denne tilsynskampanjen, skal vi bruke godt. Materialet vil bli viktig i arbeidet med dyrevelferdsmeldingen, sier landbruksministeren.

Les også: 276 griser døde på gård i Indre Salten – mann siktet for å ha hensatt dyr i hjelpeløs tilstand