(SIDE2): I dag eksisterer det ingen etablert eller akseptert behandling med medisin for de med det kroniske utmattelsessyndromet ME.

Men forskning foretatt ved Haukeland universitetssyukehus viser at kreftmedisin har en positiv respons på personer som lider av ME. Dette skriver Helse Bergen i en pressemelding.

Den positive responsen på den nye behandlingen kan ifølge skrivet også peke mot muligheten for å finne en årsak til sykdommen, som i dag er ukjent.

- Klar forbedring
Sammen med avdelingsdirektør og professor Olav Mella ved kreftavdelingen leder overlege Øystein Fluge en forskningsgruppe som har gjennomført en pilotstudie på tre ME-pasienter og deretter en klinisk studie på ytterligere 30 ME-pasienter.

- Resultatene viser at behandling med Rituximab har gitt klar forbedring hos om lag 2/3 av pasientene, forteller Mella.

Forskerne har gitt den ene halvdelen av ME-pasienter to dose med antistoffet Rituximab, mens den andre halvdelen fikk en placebo. Denne immunregulerende medisinen reduserte antallet på B-lymfocyttene (en celletype i immunapparatet). Pasientene ble observert i ett år.

Responsen på behandlingen har hatt ulik varighet, men har vart i minimum to til tre måneder. Noen opplevde en varighet på opp til tolv måneder.

To pasienter har ikke hatt tilbakefall etter mer enn to år med observasjon.

Kan si noe om årsaken
Ifølge Fluge gir disse resultatene en sterk indikasjon på at B-lymfocyttene spiller en viktig rolle i ME sitt sykdomsbilde.

At de ser respons på denne typen behandling kan også si noe om den hittil ukjente årsaken til sykdommen. Dette er naturlig svært viktig for denne pasientgruppa.

- På bakgrunn av pasientobservasjoner og gjennomgang av litteratur er hypotesen vår at ME i utgangspunktet er en immunologisk, sannsynligvis autoimmun sykdom hos mange pasienter, sier Mella.

Forskningsresultatene har blitt publisert i tidsskriftet PLoS One (Public Library of Science) 19.10.2011.