(Rana Blad)

[AVISA NORDLAND] Rennende nese, hoste og feber er symptomer som ofte kommer snikende utover høsten. Da er det ikke alltid like enkelt å skjønne om barna er for syke til å sendes i barnehagen eller på skolen. Også koronapandemien fører til ekstra forvirring.

Styrer ved Læringsverkstedet Saltvern og Læringsverkstedet Maskinisten friluftsbarnehage i Bodø, Grethe Aagnes forteller at både korona og høstforkjølelser fører til noen ekstra utfordringer.

– Vi kan nok oppleves som litt strenge i barnehagen om dagen, men vi tar utgangspunkt i FHI sine retningslinjer om smittevern, sier Aagnes.

Mange foreldre er usikre på om barnets rennende nese gjør at de bør holdes hjemme.

– Vi pleier å si at dersom foreldrene er usikre så må de kontakte lege. Men alle barn kan være litt snørrete på denne tiden av året, sier Aagnes.

– Det vi er strenge på er nyoppståtte symptomer og luftveisinfeksjoner. Barna blir sendt hjem dersom de har det, forteller Aagnes.

Det samme gjelder også for de ansatte i banehagen. Men dersom ansatte har vært hjemme og syk må de teste seg for korona, opplyser barnehagestyreren.

– Barna er hjertelig velkommen her, selv med rennende nese, så lenge de ikke har andre symptomer, sier Aagnes.

Lytt til de ansatte i barnehagen

Kommuneoverlege i Bodø kommune, Jim André Dahl mener heller ikke det er grunn til bekymring dersom barnet har rennende nese. Likevel presiserer legen viktigheten av å holde barnet hjemme dersom man mistenker sykdom.

– Et sykt barn, eller et barn man mistenker er sykt skal ikke sendes på skole eller i barnehage. Dette er av hensyn til andre barn, ansatte og barnet selv, sier Dahl.

Ifølge han er dette en huskeregel som bør gjelde både for voksne og barn, også når det ikke er pandemi.

Det han mener man bør følge ekstra med på under koronapandemien er nyoppståtte luftveissymptomer.

– Luftveisinfeksjoner er gjerne mer enn bare snørr. Vær oppmerksom dersom barnet har flere symptomer, for eksempel at barnet har feber og er sutrete. Da bør du holdet barnet hjemme, sier Dahl.

Oppfordring til foresatte er å lytte til de observasjonene som blir gjort i barnehagen, mener kommunelegen.

– Et barn er ofte i bedre form om morgenen og hjemme. Lytt da til de ansatte i barnehagen dersom de har observert at barnet ikke er helt i form.

Dahl forteller videre at et barn som er sykt bør holdes hjemme i to dager, eller lengre dersom symptomene ikke avtar.

Skryter av foreldrene

Men tross smittevern og strengere regler mener barnehagestyreren at foreldrene har gjort en formidabel jobb.

– Foreldrene har vært kjempeflinke til å si ifra, og å gi beskjed dersom barnet er syk eller ha symptomer, sier Aagnes.

– Noen foreldre spør oss om de har handlet rett når de enten sender barnet i barnehagen, eller velger å holde de hjemme. Og da har de som oftest handlet rett, svarer jeg dem da. Jeg tror mange foresatte ønsker en bekreftelse fra oss i barnehagen om at valget har vært rett, sier Aagnes.

Mindre syke enn tidligere

På spørsmål om barna i barnehagen er mer syk og holdes mer hjemme nå enn tidligere er Aagnes klar i sin tale: Ungene er faktisk friskere nå, enn før.

– Jeg har ikke tallene for hånden, men vi ser at barna er mye friskere i år enn tidligere år. Fokus på håndvask og smittevern gjør at vi ser langt mindre til blant annet omgangssyke enn før. Ungene har rett og slett blitt friskere, sier Aagnes.

Denne observasjonen er kommunelege Dahl helt enig i.

– Det er mindre syke barn og voksne, og det er helt sikkert at flere er friske nå. Det viser at vi bør ta lærdom av dette, og fortsette med håndvask og smittevern som forebygging av sykdommer, sier Dahl.