Det er Medietilsynet som kvesser kniven i forkant av offentliggjørelsen av de første valgdagsmålingene i kveld.

– Medier som vil være først ute med nyheter om valgdagsmålinger og valgresultater, skal se nøye på klokka. Dette er informasjon som ikke skal formidles før etter kl. 21.00 mandag 14. september, advarer områdeleder Gudbrand Guthus i Medietilsynet.

Etter endringer i valgloven i år er Medietilsynet satt til å føre tilsyn med at loven overholdes. Lovendringen innebærer også at brudd på forbudet om offentliggjøring kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr. Og dette gebyret er på inntil 2 040 668 kroner. Gebyret ved en eventuell overtredelse kan være på inntil 28 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Tilsynet lover imidlertid at de vil ta hensyn til blant annet overtredelsens grovhet, om overtredelsen er begått for å fremme foretakets interesser og om foretaket har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen.

Medietilsynet skriver på sine nettsider at de vil følge tett med på nyhetsformidlingen i fjernsyn, radio, aviser og på internett både søndag og mandag under valget.