Oslo Børs steg nærmere tre prosent i løpet av årets første børsuke. Det lover for at nyttårsrallyet er intakt.

Meglerhuset Orion Securities spør seg om det er duket for en korreksjon og svarer selv at de mener det ikke ser slik ut.

- Oslo Børs er en av verdens mest oljeprissensitive børser, og med en oljepris på 80-tallet og et eksplosivt likviditetsklima synes minste motstands vei fortsatt å være opp. Dette tilkjennegis blant annet av at børsens desidert største selskap, Statoil, handles til en 2010-P/E på 8,3 om fredagens oljepris og dollarkurs legges til grunn. Det fremstår lite krevende, skriver Orion i sin morgenrapport.

Avhengig av oljeprisen
De peker på at historisk prising basert på en fremtidig pris over inntjening viser at det kan være en oppside på 10 til 20 prosent hvis oljeprisen ligger på dagens nivåer. De trekker også frem at det ikke bare Statoil som nyter godt av en sterk oljepris. Oljeservicesektoren vil også dra nytte av en oljepris på over 80 dollar per fat.

Når det gjelder oljeprisen vil blant annet vinterkulden være avgjørende for om prisen holder seg sterkt på sikt. På lengre sikt er det avgjørende at verdensøkonomien utvikler seg slik markedet håper.

- På kort sikt er de gode takket være de massive stimulansene og lageroppbygging. På lengre sikt er usikkerheten større. Det kritiske spørsmålet er hvor avhengig økonomien er av de rådende stimulansene som i omfang og styrke mangler sidestykke i historien. Er pasienten virkelig frisk, eller vil han få et nytt tilbakefall når hjerte- og lungemaskinen kobles fra, spør Orion.

Resultatsesongen starter denne uken, og det mener Orion vil bli høydepunktet denne uken.

Aluminiumsprodusenten Alcoa starter mandag, og senere denne uken er det duket for tungvektere som Intel og JP Morgan. På makrofronten er det særlig detaljhandelen for desember som kommer til onsdag som vil følges av markedene.

Favorittaksjene
De tre meglerhusene Nordea Markets, DnB Nor Markets og Orions Securities har plukket ut sine favorittaksjer. Felles for alle tre er at de alle satser på cruiserederiet Royal Caribbean Cruises. Nordea Markets og DnB Nor Markets har ellers valgt å satse på. fiskemel- og fiskeoljeprodusenten Copeinca og oljeserviceselskapet Acergy.

Nordea og Orion går begge for Atea og solenergiselskapet REC.

Modellporteføljen til Orion har vært uendret siden 12. desember i fjor og det innebærer at selskapet velger å fortsette med Simrad Optronics, Telenor, Aker, Northland Resources, Kitron, Royal Caribbean Cruises, Atea, Sevan, Fairstar og REC.

Denne uken har strategene i Nordea plukket ut Atea, Noreco, Renewable Energy Corporation (REC), Acergy, Kongsberg Automotive, Norsk Hydro, Royal Caribbean Cruises og Copeinca som sine favoritter.

Les mer: Tar gevinst i PGS

Både Telenor og REC går ut av til DnB Nor Markets, mens Siem Offshore blir tatt inn i porteføljen

DnB Nor Markets satser på Copeinca, TGS-Nopec, Sparebanken Øst, Statoil, Siem Offshore, Clavis, Royal Caribbean Cruises og Acergy.