Gå til sidens hovedinnhold

Meglerhusene slipper kvinnekrav

En ny lov gjør at meglerne unnslipper kravet om 40 prosent kvinner i styret.

Meglerhusene ligger dårlig an når det gjelder å oppfylle 40 prosent-kvoten for kvinner i styrene i ASA-selskaper. Ifølge Finansavisen er bare 15 prosent av styreplassene besatt av kvinner.Men den nye verdipapirloven gjør at meglerhusene kan velge å droppe kvinnene, hvis de ønsker det. Etter den nye loven, som venter på å gå gjennom statsråd, åpner for at også AS kan yte investeringstjenester. Det kunne tidligere bare gjøres av kredittinstitusjoner eller allmennaksjeselskaper.Dermed kan verdipapirforetak som ønsker det få muligheten til å omregistrere seg til aksjeselskaper (AS), og slippe kravet om 40 prosent kvinner i styret. Ifølge Finansavisen vil dermed mellom 60 og 70 allmenne aksjeselskaper (ASA) som driver med aksje- og fondsmegling kunne omregistrere seg.- Dersom selskapene velger å omregistrere seg for å slippe unna kravet om kjønnsrepresentasjon er det en fallitterklæring fra selskapet selv. Det er å rygge inn i fremtiden, sier statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Kjell Erik Øie, til avisen.

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren

Kommentarer til denne saken