Helt fram til 2010 var det lovlig å bruke piggtråd på gjerder i Norge. Siden har det vært forbudt å sette opp nye gjerder med piggtråd, både i inn- og utmark. Piggtrådgjerder som er satt opp før 2010 kan stå, så lenge de holdes ved like.

Likevel ser man at det finnes mye rester av piggtrådgjerder ute i naturen. Dette vil stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, ha en slutt på.

- Forbudet som kom i 2010 er veldig bra, men det må også iverksettes. Landbruksministeren må sørge for at Mattilsynet har nok ressurser til å prioritere dette, sier Hansson til Nettavisen.

Ikke oversikt
Det er Mattilsynet som har ansvaret for å kontrollere at jordeiere ikke lar piggtråd fra gamle gjerder bli liggende i naturen. Tilsynet er avhengig av at mannen i gata - eller skogen - om du vil, melder ifra hvis de finner piggtråd som kan være til skade for dyr og mennesker.

Per i dag har Mattilsynet ingen oversikt over hvor det finnes ulovlig piggtråd. Dette skyldes at bruk av piggtråd ikke var registreringspliktig.

Fordi Mattilsynets oppfølging av ulovlig piggtråd er avhengig av bekymringsmeldinger fra deg og meg, ønsker Hansson en tydeligere linje fra statsråden og ut til folket.

- Dette kan egentlig være et ganske enkelt problem å løse. Listhaug må bare sørge for at det blir gjennomført. Beskjeden må komme fra toppen, hun må sørge for at det kommer ut skikkelig informasjon, særlig til landbruket, om at piggtråd er forbudt.

- Tror alle er enig
Hansson tror de fleste er enige om at piggtråd som ligger i terreng hvor mennesker og dyr ferdes, ikke er helt ok.

- Får alle vite om at det er Mattilsynet de må melde fra til når de finner ulovlig piggtråd, så gjør de mest sannsynlig det. Jeg tror alle er enige om at det bør ryddes opp. Vitsen med piggtråd er å skade dyr, og det må bort.

I et skriftlig spørsmål til landbruks- og matministeren - som har Mattilsynet under seg - spurte Hansson tidligere i år om Sylvi Listhaug (Frp) hadde oversikt over hvor utbredt ulovlig piggtråd er i Norge, og om hun vil gjøre noe for å få farlig piggtråd fjernet.

Her kan du lese svaret hennes:
«Dyrevelferdsloven setter forbud mot å bruke piggtråd i nye gjerder for å regulere dyrs ferdsel. Eksisterende gjerder må vedlikeholdes på en måte som gjør at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. Den som er ansvarlig for gjerdet, skal føre nødvendig tilsyn med det og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Mattilsynet kan gi pålegg om å fjerne piggtråd der ulovlig bruk blir avdekket i forbindelse med ordinært tilsyn. Bruk av piggtråd har ikke vært registreringspliktig. Mattilsynet har derfor ingen oversikt over hvor ulovlig piggtråd måtte befinne seg. De er avhengig av å få bekymringsmeldinger for å kunne avklare hvor gjerdet befinner seg, om bruken er ulovlig og hvem som eventuelt skal være adressaten til pålegget om å fjerne gjerdet».

- Helt unødvendig
Stortingsrepresentant Hansson ble lite imponert over svaret.

- Vi i partiet synes det er litt dumt at statsråden stort sett svarte at hun ikke aner noe om saken i det hele tatt og at hun ga inntrykk av at hun ikke kom til å gjøre noe med det.

Han er overbevist om at mange dyr, både ville og husdyr, skader seg på piggtråd hvert år.

- Dette er et helt unødvendig problem som det bør ryddes opp i.

Når Mattilsynet får tips om farlig piggtråd i naturen, kan de gi jordeieren pålegg om å rydde opp i dette. Hvis dette ikke skjer, kan Mattilsynet sette i gang opprydning for jordeiers regning.

Nettavisen har forsøkt å få Mattilsynet til å gi en oversikt over antall bekymringsmeldinger som går på piggtråd i naturen, men uten hell.