Onsdag gikk gründer og største eier i Norwegian, Bjørn Kjos, ut i Nettavisen og forklarte at han har måttet selge hytter og leiligheter, samt ta opp lån, for å betjene formuesskatten.

- Jeg har solgt leiligheter, hytter og lånt penger. Dette er straffen for å være norsk. Jeg hadde ikke solgt en aksje, hadde det ikke vært for formuesskatten, sa blant annet Kjos.

LES HER: - Jeg har solgtleiligheter, hytter og lånt penger

LES HER: Kjos må betale 1.900 prosent i skatt

Bjørn Kjos har en lønn på 1,5 millioner kroner, mens formuesskatten er på i underkant av 20 millioner kroner.

- Lån med pant i formuen
På Stortinget reagerer man blandet på Kjos sin historie. Aps finanspolitiske talskvinne, Marianne Martinsen, mener at det finnes få perfekte skatter.

Kjos må betale 1.900 prosent i skatt

- Alle former for beskatning vil kunne ha negative effekter. Når det er sagt, fremstår det som litt rart at det er umulig for Kjos å ta opp et lån 20 millioner kroner med pant i sin milliardformue, sier Martinsen til Nettavisen.

- Skal vi ha et progressivt skattesystem hvor alle, inkludert dem med størst formue bidrar etter evne, kommer vi ikke utenom beskatning av formue i en eller annen form, fortsetter hun.

- Oppsiktsvekkende eksempel
Både Høyres og KrFs finanspolitisketalsmenn, henholdsvis Svein Flåtten og Hans-Olav Syversen, reagerer imidlertid med vantro på Bjørn Kjos sitt formueskatt-dilemma.

- Dette er et eklatant eksempel på at formueskatten er næringsfiendtlig og svekker arbeidsplassene, og bør være en eye-opener for Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet med sin monomane retorikk om at formueskatten bidrar til ulikheter, sier Flåten til Nettavisen.

- KrF mener saken med Bjørn Kjos viser problemet med formueskatten, det er en personlig skatt som ikke tar hensyn til hvordan selskapet gjøre det økonomisk det enkelte år. Selskapet kan gå med underskudd, men eier må likevel betale formuesskatt, sier Syversen til Nettavisen.

Syversen ønsker å frigjøre «arbeidende kapital» fra formuesbeskatning.

- KrF ønsker at formuen som fly, hotellbygning og maskiner som blir i selskapet, skal fritas for formuesskatt, mens uttak av eier til privat bruk fortsatt bør kunne beskattes, sier Syversen.

- Det er dette som betegnes som fritak for den «arbeidende kapital» og som næringslivet etterspør. I forbindelse med budsjettforliket fikk vi med regjeringspartiene og Venstre på at en slik modell nå utredes for første gang og vi er spente på og imøteser regjeringens oppfølging av dette vedtaket fra stortingsflertallet, fortsetter han.

Venstre hiver seg på kritikken av formuesskatten.

- Dette illustrerer veldig godt problemet med formuesskatten, som en bedriftseier må betale helt uavhengig av inntekter og resultat i selskapet, sier finanspolitisktalsmann Terje Breivik til nettavisen.

- Venstre har som mål å kvitte seg med formuesskatten på sikt. I første omgang vil vi øke fribeløpet betydelig, i 2015 foreslo vi å øke det til 2,2 millioner. Vi vil også gjeninnføre skatterabatt på aksjer, sier han videre.

- Jeg eier ikke flyselskap i milliardklassen
SVs finanspolitiske talsmann, Snorre Valen, mener at det er riktig at en gründer og investor som Bjørn Kjos, må selge deler av sitt livsverk, kun for å betjene formuesskatten.

- Hva hadde du sagt hvis du måtte betale 1.900 prosent skatt?

- Jeg eier ikke et flyselskap i milliardklassen, så det ville vært ganske urimelig. Vi i SV prioriterer heller skattekutt til vanlige og lave inntekter, enn store skattekutt til de aller rikeste, sier Valen til Nettavisen.

- Bjørn Kjos har skapt en god del arbeidsplasser de siste 10 årene. Bidrar ikke formuesskatten til å gjøre disse arbeidsplassen mer usikre?

- Nei. Det som gjør arbeidsplassene i Norwegian og andre flyselskap usikre, er dårlige lønns- og arbeidsvilkår, trusler om outsourcing under arbeidskonflikter, og det evige racet mot prisbunnen i internasjonal luftfart. I den sammenhengen vil jeg gjerne anbefale boka «Fritt fall – på jobb i lufta til lavpris», av Pål Vegard Hagesæther, sier Valen.

Særnorske regler
Et problem Bjørn Kjos opplevde, var at de utenlandske aksjonærene i Norwegian ikke forstod hvorfor han solgte.

Da investorene i USA våknet opp til nyheten tirsdag, svarte de med å senke selskapets verdi med hele ti prosent.

- Problemet er at de utenlandske investorene forstår ingenting av dette, de forstår rett og slett ikke hva formuesskatten er for noe, sa Kjos.

Dette er ifølge Høyres Svein Flåtten en ytterligere negativ konsekvens av formuesskatten.

- I dette tilfelle bidrar det også til at kursen på selskapet svekkes fordi øvrige aksjonærer misforstår begrunnelsen og ikke forstår at en eier selger av sitt eget selskap av andre grunner enn dårligere fremtidsutsikter!! Utenlandske aksjonærer som investerer i Norge betaler jo ingen formuesskatt, sier Flåtten.


Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

HTML EMBED